TÄVLINGSNYHETER

Förstärkt roll för Veteran-SM som “socialt mästerskap”

av | 2023-10-13 | Information, Mästerskap, Tävling

Veteran-SM är en av svensk bordtennis finaste tävlingsformer med sin dubbla roll som både svenskt mästerskap och social mötesplats, ett socialt mästerskap. Som sådan spelar VSM en stor roll i vår ambition att växa och bli fler i den svenska pingisfamiljen. För detta ändamål har SBTF:s Tävlings- och regelkommitté (TRK) fattat följande beslut:

  • Att damklasser spelas med 10-årsintervall, med 5-årsintervall som möjlighet
  • Att singelklasser och dubbelklasser spelas med B-slutspel
  • Att lägga till en motionärsklass för spelare 65+
  • Att lägga till en paraklass för veteraner och-eller utreda möjligheten att lägga till en klass för Parkinson-spelare
  • Att i lagklasserna ta bort krav på föreningslag eller distriktslag

Förändringarna gäller från och med säsongen 2024-25, men tillämpas i den utsträckning det är möjligt redan under VSM i Uppsala 2024.

Besluten har sin utgångspunkt i synen på VSM som ett ”socialt mästerskap”, något som märks redan i befintligt regelverk.

En annan viktig utgångspunkt är VSM:s förändrade demografi där årskullarna blir allt äldre och det för tävlingens framtid blir allt viktigare att locka fler kvinnliga spelare, fler ”yngre” spelare och fler ”nya” spelare.

Lagspel och mixed är spelformer som av dessa skäl ses som viktiga, men som med dagens befintliga regelverk antingen exkluderar många spelare eller har fått en skymd plats under VSM.

Besluten kompletteras med andra aktiva men mer praktiska åtgärder gällande spelschema och anmälningsrutiner.

KONTAKT
Peter Hyllman, tävlings- och serieansvarig
peterh@sbtf.se; 072-215 87 12