PING PONG POWER

Startsida 5 Vår verksamhet 5 Förening 5 PING PONG POWER

OM PING PONG POWER

PING PONG POWER är ett samlingsnamn för en modern bordtennisrörelse – en rörelse som omfamnar olika och nya målgrupper vilket tydligare återspeglar den mångfald av människor som samhället består av.

Syftet är enkelt – bordtennisfamiljen behöver utmana sig själv i vad en bordtennisverksamhet kan – och bör vara.

I likhet med tidigare beprövade aktiviteter som ”pingisens dag”, ”prova på pingis”, ”skolpingisaktivitet” handlar PING PONG POWER mycket om att synliggöra bordtennisen i andra miljöer än den ordinarie. PING PONG POWER vill dock bredda perspektivet för platser och människor vi söker – och möter.

Vinsterna för svensk bordtennis kan på sikt bli väldigt stora. Genom att ha en öppen, inkluderande och nyfiken syn på hur en verksamhet kan förändras, kan vi också skapa nya möjligheter för hur vår verksamhet kan se ut – och därmed bli fler.

SBTF kommer de närmsta åren att prioritera en betydande del av tillgängliga projektmedel för detta ändamål.

#PINGISFÖRALLAÖVERALLT

PING PONG POWER-PROGRAM

Läs mer om våra olika PING PONG POWER-program genom att klicka på flikarna nedan.

GRUNDINFORMATION FRÅN RF

INFO RIKSIDROTTSFÖRBUNDET

Riksidrottsförbundets huvudsyfte med stödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar, IF,
att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.

Sökbara huvudområden

I enlighet med RF:s föreskrifter ska Svenska Bordtennisförbundet prioritera följande huvudområden att bevilja stöd
inom:
• Inkludering av underrepresenterade grupper.
• Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer.

På denna sida och flikarna längre ner på sidan innehåller projektinformation och ansökningsförfarande som gäller för Projektstöd IF med fokus på PING PONG POWER under året 2023

 

PING PONG POWER: HÅLLBARHET, SYNLIGHET OCH FANTASTISKA BERÄTTELSER

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ
HÅLLBARHET, SYNLIGHET & FANTASTISKA BERÄTTELSER

En grundbult i PING PONG POWER:s strävan är att vi jobbar mycket med storytelling och synlighet. För att lyckas med det behöver projektet ha en tydlig identifikation – varför SBTF bistår samtliga projekt med grafiskt material som kan nyttjas. Föreningar rekommenderas att trycka profilmaterial
och på andra sätt använda denna identifikation i sina projekt. Logotyp för PING PONG POWER ska alltid användas.

Samtliga projekt ska löpande rapporteras i sociala medier. Hashtaggarna #pingpongpower och #pingisförallaöverallt används i all kommunikation. Hitta de intressanta historierna och roliga ögonblicken! Fånga upp med foto, video och välskrivna texter. SBTF kommer löpande att fånga upp inlägg, artiklar, bilder och videos och publicera i egna kanaler.

Observera att GDPR gäller i alla former av publicering

PING PONG POWER: TURNÉ

Förening har möjlighet att genom PPP Turné synliggöra pingisen och sin verksamhet. Projektet syftar till att ta ut pingisen till platser och målgrupper som föreningen normalt inte möter i sin dagliga verksamhet. Det kan handla om skolor, köpcentrum, bibliotek, torg, idrottssvaga områden med mera. Huvudsyftet är att under dagen genomföra olika aktiviteter och prova på-tillfällen som aktiverar många människor.

Förening kan ha möjlighet att ansöka om upp till tre externa event under 2023.

En beviljad ansökan ger möjlighet till 6000 kronor per besök. Tips! Om bord inte finns tillgängligt på platsen, kör ut ett av föreningens egna bord! Eller varför inte köpa ett utdragbart nät – pingis kan spelas på nästan vad som helst. Hur går ansökan till?

Ansökan görs i Idrottsmedel-applikationen och ska innehålla följande information:

 • Planerad verksamhet och genomförandeplan.
 • En tydligt specificerad budget för aktiviteten. Minst 6000 kronor ska vara budgeterat för aktiviteten.
 • En plan för dokumentering och uppföljning samt redogörelse för hur projektet kan följas.
 • En målredogörelse för hållbarhetsarbetet – vilka effekter ska aktiviteten ge på längre sikt.
 • Beviljat projekt kan genomföras enligt plan. Projektstöd betalas ut i samband med uppföljning och återrapport.

Expansion – PING PONG POWER: Äldreturné

Samma upplägg som PPP: Turné men där syftet är att möta äldre vuxna och pensionärer. Platser kan vara äldreboende, föreningar, organisationer med mera. Ansökan görs separat till Svenska Bordtennisförbundet via mejl till eskil@sbtf.se.

PING PONG POWER: VÄLKOMMEN TILL OSS!

PING PONG POWER handlar lika mycket om att ta emot nya målgrupper till hemmaplansmiljön som att söka sig till nya miljöer.

PPP: Välkommen till oss! syftar till att starta igång nya tider där människor kontinuerligt får möta bordtennisen i den egna föreningsverksamheten. Tillvägagångssätt kan antingen vara att genomföra en klassisk pingisskolestruktur med återkommande pass för en ny specifik PPP-grupp, eller att köra öppet hus-varianten där olika människor från nya målgrupper bjuds in under en period. Om tider är ett hinder i den ordinarie hallen, undersök möjligheten till andra lokaler! Kontentan ska vara enkel, nya människor ska få möta en välkomnande, inkluderande och lärande miljö med massor av bordtenniskärlek!

För att kunna söka PPP: Välkommen till oss! ska föreningen också ansöka PPP: Turnébesök. Projekten ska hänga ihop.

Aktiviteten ska vara rullande minst 1 gång/vecka i minst 10 veckor.

Hur går ansökan till?

Ansökan görs av förening i Idrottsmedel. Efter behandling av SBTF, och om projektet blivit godkänt, kan projektet starta. Projektstöd betalas ut efter ekonomisk redovisning.

Projektstöd per grupp/verksamhet: 10 000 kronor.

En förening kan ansöka om (max) två olika grupper/verksamhet under 2023, det kan göras vid olika tillfällen.

Programmet kan sökas av 50 föreningar.

PING PONG POWER: BORDET

Har ni fångat upp ett nytt område under PPP: Turné? En särskild grupp/verksamhet med tillgång till lokal? Finns det plats för ett bord?

Med detta program vill ge er förening möjlighet att placera ut ett bord till denna verksamhet. Detta bidrar framför allt till att skapa ett mer långvarigt möte med glädjefyllda bordtennisaktiviteter i en ny miljö. Det bidrar såklart också till att stärka er förenings ställning i lokala samhället.

Krav för att kunna ansöka om ett bordspaket är att:

 • förening har genomfört PPP: Turné på platsen.
 • aktuell verksamhet/lokal inte har ett bordtennisbord på plats idag – det ska vara en ny verksamhet.

Projektstöd kan sökas om 10 000 kronor och ska då subventionera ett bordtennisbord, ett gäng racketar och bollar. Förening kan ansöka om (max) ett paket under 2023.

Det finns 30 paket att ansöka om.

Hur går ansökan till?

Ansökan görs av förening i Idrottsmedel. Efter korrekt behandling av SBTF kan ansökan godkännas och föreningen kan göra sitt inköp. Projektstöd betalas ut efter ekonomisk redovisning efter genomfört inköp samt dokumentation/story från invigningen.

PING PONG POWER: EVENT

Din förening vill slå på stort! Ni vill genomföra en heldag i den stora hallen med många aktiviteter. Bjud in samhället, bostadsområdet, näringslivet, organisationer, politiken. En dagfestival med massor av bordtenniskärlek!

Då kan ni söka PING PONG POWER: EventProjektstöd kan sökas om 15 000 – 20 000 kronor, vilket ska subventionera hallhyror, arvoden, material, marknadsföring med mera.

Vad ska ansökan innehålla?

 • Planerad verksamhet och genomförandeplan.
 • En tydligt specificerad budget för aktiviteten. Minst 15 000 – 20 000 kr ska vara budgeterat för aktiviteten.
 • En plan för dokumentering och uppföljning samt redogörelse för hur projektet kan följas.
 • En målredogörelse för hållbarhetsarbetet – vilka effekter ska aktiviteten ge på längre sikt.

SBTF kommer att sträva efter att närvara särskilt vid ett PPP: Event.

Det finns cirka 10 paket att ansöka om.

PING PONG POWER: PARA

Insatser som verkar för rekrytering inom och utveckling av redan befintlig eller ny parabordtennisverksamhet. Under hösten 2021 har en rad olika projekt inom området genomförts, exempelvis prova på-dagar och träningsmöjligheter för nya para-spelare.

För mer information och intresseanmälan, kontakta eskil@sbtf.se.

PING PONG POWER: ENGAGEMANG & LEDARSKAP

Detta projektstöd vill erbjuda föreningarna en möjlighet att söka medel för att stärka engagemang och kunskap i föreningen från fler människor.

Ett vanligt förekommande hinder hos många föreningar handlar om att få personer har hand om väldigt mycket. Ett exempel på en framgångsnyckel för en modern och levande föreningsverksamhet är att kunna ha fler som engagerar sig och där insatsen blir mindre och mer fokuserad.

Ofta kan det handla om hur vi ställer frågan, om vi överhuvudtaget ställer den.Vi tror att en framgångsnyckel för en lyckad rekrytering till diverse arbetsuppgifter är att man identifierar uppgifter i förening mer utifrån vilken expertis som människor utanför pingishagen besitter.

Några exempel på aktiviteter:

 • Förälder till vardags arbetar som programmerare/systemtekniker. Föreningen ser en möjlighet i att förbättra sin hemsida och kommunikation.
 • Morförälder jobbade tidigare som kock i ett skolkök. Föreningen ser ett behov att stötta barn- och ungdomar i frågor om kost och bjuder in till informationskvällar med samkväm.
 • Syskon är tidigare elitdansare. Föreningen ser ett behov av att utveckla sin träning med fokus på koordination och rörelse.

Förening har möjlighet att ansöka om projektstöd för ett sådant utvecklingsarbete. Vad ska ansökan innehålla? Exempel på insatser inom ramen för projektet:

 • Inventering av dagliga och utvecklande arbetsuppgifter inom förening
 • Föreningsmöten med syfte på rekrytering
 • Samarbete med lokala SISU
 • Föreningsträffar med fokus på implementering
 • Utbildning
 • Dokumentation

Föreningar som presenterar en inventering av föreningens arbetsuppgifter och plan för arbetet där medlemmar matchas för att lösa arbetsuppgifterna kan erhålla stöd för projektet. Hjälp från SBTF:s verksamhetsutvecklare erbjuds föreningen vid behov, och lokala SISU bör engageras.

Möjlighet att ansöka om projekt inom intervallet 5 000 – 20 000 kronor.

Hur går ansökan till?

Ansökan görs av förening i Idrottsmedel. Efter korrekt behandling av SBTF kan ansökan godkännas och föreningen kan sätta igång sitt projekt. Projektstöd betalas ut 50 % vid projektets start och 50 % efter projektets godkända redovisning.

PING PONG POWER: TJEJRAKETEN!

PING PONG POWER: Tjejraketen! är ett nyligen lanserat projekt som startades upp i juni 2022 som en del av projektet PING PONG POWER. Tjejraketens fokus är den underrepresenterade gruppen kvinnor inom bordtennis.

Sista åren har svensk bordtennis, men också bordtennisen i hela världen, gått i en riktning där antalet kvinnliga deltagare minskat. Svenska Bordtennisförbundet har tillsammans med vår damstrateg Maria Christoforaki skapat ett specifikt rekryteringsprojekt med en vision att växa och utveckla tjejpingis.

Målet är att attrahera och behålla tjejer i sporten genom att ge ekonomisk stöttning inom olika områden till föreningar, distrikt och kvinnliga tränare samt skapa andra aktiviteter från våra sida som exempelvis en nationell tjejfestival och nätverket “Women for Future”.

Ansökan för stöd är öppen fram till oktober 2023. Alla i bordtennisfamiljen kan ansöka om stöttning under förutsättning att ni har en tydlig plan samt att ni är beredda att implementera er plan för att hjälpa svensk dampingis.

PING PONG POWER: Tjejraketen! är indelat i fem olika områden…

…och det finns något intressant att ansöka om ekonomisk stöttning för oavsett om du är en förening, distrikt eller en kvinnlig tränare/ledare.

1. FÖRENING
Med Tjejraketen! – Förening kan du ansöka om ekonomisk stöttning till din klubb för att skapa nya grupper, men även alternativa projekt som kan göra att tjejgruppen kan komma närmare varandra och skapa god stämning. Ansökan sker via Idrottsmedel.

2. KVINNLIGA TRÄNARE
Med Tjejraketen! – Kvinnliga Tränare kan klubbar som har en kvinnlig tränare eller den kvinnliga tränaren direkt ansöka om stöttning för deras personliga utveckling som tränare inom vårt mentorskapsprogram. Det ger dem förutsättningar att skapa sin egen träningsgrupp, få erfarenhet och växa med uppgiften. Ansökan sker via vår damstrateg Maria Christoforaki.

3. DISTRIKT
Tjejraketen! – Distrikt handlar om att distrikten kan samarbeta med sina granndistrikt och skapa minifestivaler under en dag eller en helg, genom att samla kvinnliga spelare från olika områden och spela sporten vi alla älskar. Ansökan sker via vår damstrateg Maria Christoforaki.

4. NATIONELL FESTIVAL
En stor del av projektet är den nationella festivalen “Tillsammans är vi starkare!”. Den kommer att gå av stapeln 19-21 juni 2023 i Halmstad. Målet är att samla alla damspelare och tränare till den största aktiviteten för damer i hela Sverige och vidare i Europa samt bli populär och unik i världen. Alla är välkomna oavsett ålder eller nivå och vi vill lyfta fram värderingar kring samhörighet, respekt, ha kul samt kärlek till bordtennis. Vi ser fram emot stödet från vår bordtennisfamilj och säger varmt välkomna till er alla.

5. WOMEN FOR FUTURE
Det sista området av projektet är nätverket ”Women for future!”. Målet med nätverket är att utbilda, inspirera och utbyta erfarenheter mellan våra gäster och medlemmar. Vi uppmuntrar alla tränare, ledare, föräldrar, styrelsemedlemmar, klubbar, distrikt mm. att bli medlemmar, oavsett om du är man eller kvinna. Nätverket har digitala möten en gång i månaden med olika gäster och ämnen, diskussioner kring generell frågor inom sport, men också mer specifika ämnen kring kvinnliga idrottare och speciellt inom bordtennis.

Du kan registrera dig som medlem i nätverket Women for Future här, då får du all information samt inbjudningar till de möten vi har planerade. Det är helt kostnadsfritt att bli medlem i nätverket och att delta vid mötena.

Ta del av PING PONG POWER: Tjejraketen! i sin helhet här, eller lyssna till när Svenska Bordtennisförbundets damstrateg Maria Christoforaki berättar om projektet i videon nedan.

ANSÖKAN

På länken nedan kommer du till inloggningssida för IdrottOnline. Därefter klickar du dig till Idrottsmedel-applikationen för att hitta ansökningsformulär för PING PONG POWER 2023.

ANSÖKAN I IDROTTONLINE

PING PONG POWER

PARTNER

TEKNOS