PING PONG POWER

Startsida 5 Vår verksamhet 5 Förening 5 PING PONG POWER

OM PING PONG POWER

PING PONG POWER är ett samlingsnamn för en modern bordtennisrörelse – en rörelse som omfamnar olika och nya målgrupper vilket tydligare återspeglar den mångfald av människor som samhället består av.

Syftet är enkelt – bordtennisfamiljen behöver utmana sig själv i vad en bordtennisverksamhet kan – och bör vara.

I likhet med tidigare beprövade aktiviteter som ”pingisens dag”, ”prova på pingis”, ”skolpingisaktivitet” handlar PING PONG POWER mycket om att synliggöra bordtennisen i andra miljöer än den ordinarie. PING PONG POWER vill dock bredda perspektivet för platser och människor vi söker – och möter.

Vinsterna för svensk bordtennis kan på sikt bli väldigt stora. Genom att ha en öppen, inkluderande och nyfiken syn på hur en verksamhet kan förändras, kan vi också skapa nya möjligheter för hur vår verksamhet kan se ut – och därmed bli fler.

SBTF kommer de närmsta åren att prioritera en betydande del av tillgängliga projektmedel för detta ändamål.

#PINGISFÖRALLAÖVERALLT

PING PONG POWER-PROGRAM

Läs mer om våra olika PING PONG POWER-program genom att klicka på flikarna nedan.

GRUNDINFORMATION FRÅN RF

INFO RIKSIDROTTSFÖRBUNDET

Riksidrottsförbundets huvudsyfte med stödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar, IF,
att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.

Sökbara huvudområden

I enlighet med RF:s föreskrifter ska Svenska Bordtennisförbundet prioritera följande huvudområden att bevilja stöd
inom:
• Inkludering av underrepresenterade grupper.
• Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer.

På denna sida och flikarna längre ner på sidan innehåller projektinformation och ansökningsförfarande som gäller för Projektstöd IF med fokus på PING PONG POWER under året 2023

 

PING PONG POWER: HÅLLBARHET, SYNLIGHET OCH FANTASTISKA BERÄTTELSER

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ
HÅLLBARHET, SYNLIGHET & FANTASTISKA BERÄTTELSER

En grundbult i PING PONG POWER:s strävan är att vi jobbar mycket med storytelling och synlighet. För att lyckas med det behöver projektet ha en tydlig identifikation – varför SBTF bistår samtliga projekt med grafiskt material som kan nyttjas. Föreningar rekommenderas att trycka profilmaterial
och på andra sätt använda denna identifikation i sina projekt. Logotyp för PING PONG POWER ska alltid användas.

Samtliga projekt ska löpande rapporteras i sociala medier. Hashtaggarna #pingpongpower och #pingisförallaöverallt används i all kommunikation. Hitta de intressanta historierna och roliga ögonblicken! Fånga upp med foto, video och välskrivna texter. SBTF kommer löpande att fånga upp inlägg, artiklar, bilder och videos och publicera i egna kanaler.

Observera att GDPR gäller i alla former av publicering

PING PONG POWER: EM-YRAN

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ
PING PONG POWER EM-YRAN

Genom PPP EM-yran har föreningen möjlighet att synliggöra pingisen och sin verksamhet på en mängd olika sätt. Bara den egna fantasin sätter begränsningarna. Längst ner hittar du ansökningsformuläret och här följer först PPP:s verktygslåda

PING PONG POWER: EM-YRAN STIGA

Genom PPP EM-yran STIGA har föreningen möjlighet att synliggöra pingisen och sin verksamhet på en mängd olika sätt. Bara den egna fantasin sätter begränsningarna. Svenska Bordtennisförbundet och vår samarbetspartner STIGA ger förutsättningarna för EM-yra på hemmaplan. Ansökan sker vi formuläret “PING PONG POWER EM-yran STIGA” i föreningens idrottsmedel-applikation i IdrottOnline.

Projektets syfte och förutsättning är att materialet (racket, racketfodral, bord i olika storlekar och modeller, bollar, m.m.) ska användas för aktiviteter för barn och ungdomar.

Har ni fångat upp ett nytt område med en särskild grupp/verksamhet med tillgång till lokal som idag saknar pingisbord. Finns det plats för ett bord?

Med programmet vill vi ge er förening möjlighet att placera ut ett bord till den här verksamheten. Det bidrar framför allt till att skapa ett mer långvarigt möte med glädjefyllda bordtennisaktiviteter i en ny miljö. Det bidrar såklart också till att stärka er förenings ställning i lokala samhället.

Tips! Kanske har du länge drömt om att låta föreningens nybörjare spela med ett riktigt racket så att barnen lär sig rätt teknik från början?

PING PONG POWER: TURNÉ

Projektet syftar till att ta ut pingisen till platser och målgrupper som föreningen normalt inte möter i sin dagliga verksamhet. Det kan handla om skolor, köpcentrum, bibliotek, torg, idrottssvaga områden med mera. Huvudsyftet är att under dagen genomföra olika aktiviteter och prova på-tillfällen som aktiverar många människor.

 Tips! Om det inte finns bord tillgängligt på platsen, kör ut ett av föreningens egna bord! Eller varför inte köpa ett utdragbart nät – pingis kan spelas på nästan vad som helst.

PING PONG POWER: VÄLKOMMEN TILL OSS!

PING PONG POWER handlar lika mycket om att ta emot nya målgrupper till hemmaplansmiljön som att söka sig till nya miljöer.

Projektet syftar till att starta igång nya tider där människor kontinuerligt får möta bordtennisen i den egna föreningsverksamheten. Tillvägagångssätt kan antingen vara att genomföra en klassisk pingisskolestruktur med återkommande pass för en ny specifik PPP-grupp, eller att köra öppet hus-varianten där olika människor från nya målgrupper bjuds in under en period. Aktiviteten ska vara rullande minst 1 gång/vecka i minst 10 veckor.

TIps! Om tider är ett hinder i den ordinarie hallen, undersök möjligheten till andra lokaler! Kontentan ska vara enkel, nya människor ska få möta en välkomnande, inkluderande och lärande miljö med massor av bordtenniskärlek!

PING PONG POWER: EVENT

Din förening vill slå på stort! Föreningen vill genomföra en heldag i den stora hallen med många aktiviteter. Bjud in samhället, bostadsområdet, näringslivet, organisationer, politiken. En dagfestival med massor av bordtenniskärlek där alla kan delta och passa in. Det finns något för alla.

Projektstödet i det här avseendet ska subventionera hallhyror, arvoden och marknadsföring med mera. Behöver föreningen material – sök i EM-yran STIGA-formuläret!

Tips! Eventet kan kryddas med After Work, friskvård och världens bästa hjärngympa. Rörelseglädje för alla helt enkelt.

PING PONG POWER: TJEJRAKETEN!

Damstrateg Maria Christoforaki har sedan 2022 arbetat med olika projektidéer för att få fler tjejer in i bordtennisen; spelare, tränare, ledare, coacher, domare, tävlingsledare, styrelsemedlemmar etc. 

Alla ursprungliga projektidéer kring Tjejraketen! finns fortfarande att hämta på följande länk. Vill föreningen ansöka om projektmedel för tjejsatsningar i kombination med någon av de andra delarna i verktygslådan? Ansök under perioden 6 september – 6 oktober här. Vi kommer att meddela Maria Christoforaki om satsningen. 

PING PONG POWER: PARA

PING PONG POWER Para vill visa att bordtennis är verkligen för alla oavsett ålder, kön, etnicitet och funktionsstatus. Även för personer med fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning passar bordtennisen perfekt.

Projektet syftar till rekrytering inom och utveckling av redan befintlig eller ny parabordtennisverksamhet. Svenska Bordtennisförbundet har under 2022 och framåt arbetat strategiskt med en rad insatser inom området, exempelvis prova på-dagar, träningsmöjligheter för nya para-spelare, samverkan med andra idrotter samt samarbeten med rehab-center. #pingisförallaöverallt

PING PONG POWER: ENGAGEMANG & LEDARSKAP

Projektstödet vill erbjuda föreningarna en möjlighet att söka medel för att stärka engagemang och kunskap i föreningen från fler människor.

Ett vanligt förekommande hinder hos många föreningar handlar om att få personer har hand om väldigt mycket. Ett exempel på en framgångsnyckel för en modern och levande föreningsverksamhet är att kunna ha fler som engagerar sig och där insatsen blir mindre och mer fokuserad.

Ofta kan det handla om hur vi ställer frågan om stärkt engagemang, om vi överhuvudtaget ställer den. Vi tror att en framgångsnyckel för en lyckad rekrytering till diverse arbetsuppgifter är att man identifierar uppgifter i förening mer utifrån vilken expertis som människor utanför pingishagen besitter.

 

Några exempel på aktiviteter:

 • Förälder till vardags arbetar som programmerare/systemtekniker. Föreningen ser en möjlighet i att förbättra sin hemsida och kommunikation.
 • Morförälder jobbade tidigare som kock i ett skolkök. Föreningen ser ett behov att stötta barn- och ungdomar i frågor om kost och bjuder in till informationskvällar med samkväm.
 • Syskon är tidigare elitdansare. Föreningen ser ett behov av att utveckla sin träning med fokus på koordination och rörelse.

Förening har möjlighet att ansöka om projektstöd för ett sådant utvecklingsarbete.
Insatser inom ramen för projektet kan vara: 

 • Inventering av dagliga och utvecklande arbetsuppgifter inom föreing
 • Föreningsmöten med syfte på rekrytering
 • Samarbete med lokala RF/SISU (de stöttar med arbete som är ”icke idrottsspecifikt”)
 • Utbildning
 • Dokumentation

HUR GÅR ANSÖKAN TILL?

Ansök i Idrottsmedelsapplikationen i IdrottOnline och sänd in följande uppgifter:

 

 • Planerad verksamhet och genomförandeplan
 • En tydligt specificerad budget för aktiviteten (minst 3000 kr)
 • En plan för dokumentation och uppföljning samt redogörelse för hur projektet kan följas (t.ex. på sociala medier och genom hashtag #pingpongpower)
 • Hur tänker ni er projektet hållbart och vilka effekter kan ni uppnå på lång sikt?
 • Återrapportering ska ske i IdrottOnline senast 31 januari 2024.

 

Ansökningstid 6 september – 6 oktober 2023.

ANSÖKAN

På länken nedan kommer du till inloggningssida för IdrottOnline. Därefter klickar du dig till Idrottsmedel-applikationen för att hitta ansökningsformulär för PING PONG POWER EM-yran 2023.

ANSÖKAN I IDROTTONLINE

PING PONG POWER

PARTNER

TEKNOS