PING PONG POWER

Startsida 5 Vår verksamhet 5 Förening 5 PING PONG POWER

OM PING PONG POWER

PING PONG POWER är ett samlingsnamn för en modern bordtennisrörelse – en rörelse som omfamnar olika och nya målgrupper vilket tydligare återspeglar den mångfald av människor som samhället består av.

Syftet är enkelt – bordtennisfamiljen behöver utmana sig själv i vad en bordtennisverksamhet kan – och bör vara.

I likhet med tidigare beprövade aktiviteter som ”pingisens dag”, ”prova på pingis”, ”skolpingisaktivitet” handlar PING PONG POWER mycket om att synliggöra bordtennisen i andra miljöer än den ordinarie. PING PONG POWER vill dock bredda perspektivet för platser och människor vi söker – och möter.

Vinsterna för svensk bordtennis kan på sikt bli väldigt stora. Genom att ha en öppen, inkluderande och nyfiken syn på hur en verksamhet kan förändras, kan vi också skapa nya möjligheter för hur vår verksamhet kan se ut – och därmed bli fler.

SBTF har de senaste åren prioriterat en stor del av de tillgängliga projektmedlen för just PING PONG POWER-projekt och ändamål.

Vill du veta mer? Har du frågor eller funderingar?

Hör gärna av dig till någon i PING PONG POWER-teamet:

Marit Brodd Almgren, marit@sbtf.se, tel: 073-749 08 11
Roger Johansson, roger@sbtf.se, tel: 070-453 46 40

#PINGISFÖRALLAÖVERALLT

#PINGPONGPOWER

PING PONG POWER-PROGRAM

Läs mer om våra olika PING PONG POWER-program genom att klicka på flikarna nedan.

GRUNDINFORMATION FRÅN RF

INFORMATION FRÅN RIKSIDROTTSFÖRBUNDET, RF

RF:s huvudsyfte med projektstödet för Barn & Ungdom är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar, IF, att utveckla sin verksamhet för barn och ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i enlighet med Strategi 2025.

En nyhet för 2024 är att projektstöd även finns att söka för 65+, dvs bordtennisföreningar som på olika sätt vill utveckla sin verksamhet för pensionärer.

Projektstöd Barn & Ungdom:
Strategin och förändringsarbetet som kommer med den innebär i korta drag att fler ska vilja och kunna idrotta i förening – hela livet. 

Målet med projektstödet är att fler barn och ungdomar ges möjlighet och väljer att börja/fortsätta idrotta i förening. 

RF:s, riktlinjer för barn- och ungdomsidrott ska vara vägledande för Svenska Bordtennisförbundets (liksom för alla andra specialidrottsförbunds) strategiska överväganden för stödets användning. Riktlinjerna innebär att idrottsverksamhet för barn och unga ska:

 • vara en plats där de känner sig välkomna och trygga
 • ge dem möjlighet att uttrycka sin mening och få den respekterad
 • vara glädjefull, engagerande och utmanande
 • ge dem rätt till ett allsidigt och lekfullt idrottande
 • vara vägledande i alla beslut, för barnets/ungdomens bästa. T.ex. att fatta beslut utifrån vad som leder till bästa möjliga hälsa över tid för varje barn och ungdom.

Det innebär att idrottsverksamheten behöver vara inkluderande och trygg och präglas av delaktighet och de aktivas lusta att lära och utvecklas. Barns och ungas bästa ska vara det som styr verksamhetens beslut och prioriteringar. 

Riktlinjerna finns framlyfta i nya utbildningsmaterialet Trygg Pingis, som också ska vara en obligatorisk del i utveckling av föreningar som får chansen att arbeta med projektstöd.

Projektstöd 65+:
Projektstödet för Idrott 65+ har som mål att öka:

 • Antalet personer, 65+, som deltar i föreningsledd idrottsverksamhet
 • Antalet idrottsföreningar som bedriver idrottsverksamhet för 65+
 • Antalet idrottsföreningar som erbjuder 65+ föreningsarbete och social samvaro

Svenska Bordtennisförbundet noterar en ökning av antalet 65+ utövare den senaste tiden och arbetar övergripande för att stödja uppsvinget på alla tänkbara sätt. Ett viktigt arbete för utveckling inom svensk bordtennis är att verka för att få fler kvinnor in i bordtennisgemenskapen och skapa incitament mot t.ex. ett socialt tävlande. Att öka föreningsengagemang och gemenskap samt skapa förutsättningar för ledarskap och ökad social samvaro är viktiga hörnstenar i att lyckas. 

Ansökningsförutsättningar:

På den här sidan och under flikarna nedan finns information om projektmöjligheter och ansökningsförfarande för Projektstöd IF, med fokus på PING PONG POWER under 2024. Likande möjligheter ser vi framför oss för 2025.

PING PONG POWER: HÅLLBARHET, SYNLIGHET OCH FANTASTISKA BERÄTTELSER

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

En viktig del av PING PONG POWER är att vi vill visa upp vår hela verksamhet och allt roligt, fint och fantastiskt som händer och pågår runt om i Sverige. För att lyckas med det är din förening och ditt/ert projektarbete mycket viktigt att synliggöra, på alla möjliga olika sätt. Det vanligaste och enklaste sätten är att lägga ut bilder, text och filmklipp i sociala medier och att vara aktiv på sin hemsida.

Logotypen för PING PONG POWER ska alltid användas. Den hittar du här (länk uppdateras)

Alla projekt ska löpande rapporteras i sociala medier. Hitta de intressanta historierna och de roliga ögonblicken! Fånga upp med bilder, filmklipp och välskrivna texter. När föreningen dokumenterar projekt på sociala medier – glöm inte bort att komma ihåg att tagga svensk bordtennis, @svenskbordtennis! Då kommer notifieringen direkt på SBTF:s sociala medier och vi kommer enkelt att kunna dela de inlägg som passar i tid och innehåll.

Använd också hashtaggarna #pingpongpower och #pingisförallaöverallt i all kommunikation.  

Observera att GDPR gäller i alla former av publicering.

PING PONG POWER: BORDET

Vi vill att fler ska börja spela pingis och för att lyckas med det behöver vi identifiera nya målgrupper och behov. Sprida pingisglädje och ”världens bästa hjärngympa” till fler.

Har ni fångat upp ett nytt område med en särskild grupp/verksamhet, som har tillgång till lokal, men som idag saknar pingisbord? Finns det plats för ett bord?

Med projektet vill vi ge er förening möjlighet att placera ut ett bord till den här verksamheten. Det bidrar framför allt till att skapa ett mer långvarigt möte med glädjefyllda bordtenniskontakter i en ny miljö. Det bidrar så klart också till att stärka er förenings ställning i det lokala samhället.

Tips! Utnyttja era kontakter för att kanske hitta en tom affärslokal i en galleria. Tänk att få visa upp er verksamhet där regelbundet. Kanske kan veteranerna i er förening spela för att bjuda in nya spelare till föreningen?

Ansök om Bordet i Idrottsmedelsapplikationen IdrottOnline genom att ange:

 • Aktivitets- och tidsplan
 • En tydligt specificerad budget för projektet
 • Maximalt belopp i ansökan: 15 000 kr
 • En plan för dokumentation samt redogörelse för hur projektet kan följas via t.ex. sociala medier
 • Hur ska ni arbeta för att få projektet hållbart och vilka effekter vill ni se på lång sikt?

Återrapportering sker i IdrottOnline efter projektets avslut eller senast 31 januari 2025

PING PONG POWER: EVENT

Din förening vill slå på stort! Föreningen vill genomföra en heldag i den stora hallen med många aktiviteter. Bjud in samhället, bostadsområdet, näringslivet, organisationer, politiken. En dagfestival med massor av bordtenniskärlek där alla kan delta och passa in. Det finns något för alla. 

Projektstödet i det här avseendet ska subventionera hallhyror, arvoden och marknadsföring med mera. 

Tips! Eventet kan kryddas med After Work, friskvård och världens bästa hjärngympa. Rörelseglädje för alla helt enkelt.

 

Ansök om Event i Idrottsmedelsapplikationen IdrottOnline genom att ange:

 • Aktivitets- och tidsplan
 • En tydligt specificerad budget för projektet
 • Maximalt belopp i ansökan: 15 000 kr
 • En plan för dokumentation samt redogörelse för hur projektet kan följas via t.ex. sociala medier
 • Hur ska ni arbeta för att få projektet hållbart och vilka effekter vill ni se på lång sikt?
 • Återrapportering sker i IdrottOnline efter projektets avslut eller senast 31 januari 2025

PING PONG POWER: MATCHBOLL

Vi vill att fler ska börja spela pingis och för att lyckas med det behöver vi kunna välkomna fler och nya typer av spelare till pingisen. Ett sätt att göra det är att uppmuntra alla föreningar att starta och driva motionsgrupper för pensionärer 65+.

Projektstödet Matchboll syftar till att erbjuda en social tävlingsform för dessa motionärer där de under trevliga former kan träffas, pröva sina färdigheter i pingis med och mot varandra och även testa på att tävla under enklare former, än vad det mer traditionella tävlandet kan erbjuda. Det är även tänkt som en bra introduktion för de som sedan vill gå vidare mot mer traditionellt tävlande.

Matchboll riktar sig till föreningar med motionsgrupper för 65+ och ger dem stöd i skapandet av en social lagtävling, till vilken lag från både den egna föreningen och från geografiskt näraliggande föreningar kan anmäla sig. SBTF erbjuder stöd i pengar men även i form av matchprotokoll, regler och instruktioner för tävlingen liksom administrativt stöd i dess genomförande.

När Matchboll har spridit sig i tillräckligt många regioner kommer SBTF även bjuda in vinnande lag till en Riksfinal.

Matchboll spelas med mixade lag, alltså både damer och herrar. En förutsättning att kunna delta i Matchboll och få dess projektstöd är att föreningen har motionsgrupper i vilka både män och kvinnor deltar. Varje lag är tänkt att bestå av tre herrar och tre damer.

SBTF uppmuntrar även sociala aktiviteter i samband med tävlandet i Matchboll och utrymme för det ges inom projektstödet. Ett exempel på sådana sociala aktiviteter kan vara gemensam middag efter lagmatchen. Andra exempel inkluderar workshops, föreläsningar och utbildningar. Eller varför inte bjuda in en gästtränare att köra ett särskilt pingispass med deltagande lag och spelare?!

Ansök om Matchboll i Idrottsmedelsapplikationen i Idrott Online genom att ange:

 • Aktivitets- och tidsplan
 • En tydligt specificerad budget för projektet
 • Maximalt belopp i ansökan: 15 000 kr
 • En plan för dokumentation samt redogörelse för hur projektet kan följas via t.ex. sociala medier
 • Hur ska ni arbeta för att få projektet hållbart och vilka effekter vill ni se på lång sikt?
 • Återrapportering sker i IdrottOnline efter projektets avslut eller senast 31 januari 2025

PING PONG POWER: TURNÉ

Projektet syftar till att ta ut pingisen till platser och målgrupper som föreningen normalt inte möter i sin dagliga verksamhet. Det kan handla om skolor, köpcentrum, gallerior, bibliotek, torg, idrottssvaga områden med mera. Huvudsyftet är att under dagen genomföra olika aktiviteter och prova på-tillfällen som aktiverar många människor.

Tips! Om det inte finns bord tillgängligt på platsen, kör ut ett av föreningens egna bord! Eller varför inte köpa ett utdragbart nät – pingis kan spelas på nästan vad som helst.

Ansök om Turné i Idrottsmedelsapplikationen i Idrott Online genom att ange:

 • Aktivitets- och tidsplan
 • En tydligt specificerad budget för projektet
 • Maximalt belopp i ansökan: 10 000 kr
 • En plan för dokumentation samt redogörelse för hur projektet kan följas via t.ex. sociala medier
 • Hur ska ni arbeta för att få projektet hållbart och vilka effekter vill ni se på lång sikt?
 • Återrapportering sker i IdrottOnline efter projektets avslut eller senast 31 januari 2025

PING PONG POWER: VÄLKOMMEN TILL OSS!

PING PONG POWER handlar lika mycket om att ta emot nya målgrupper till hemmaplansmiljön som att söka sig till nya miljöer.

Projektet syftar till att starta i gång nya tider där människor kontinuerligt får möta bordtennisen i den egna föreningsverksamheten. Tillvägagångssätt kan antingen vara att genomföra en klassisk pingisskolestruktur med återkommande pass för en ny specifik PPP-grupp, eller att köra öppet hus-varianten där olika människor från nya målgrupper bjuds in under en period. Aktiviteten ska vara rullande minst 1 gång/vecka i minst 10 veckor.

Tips! Om tider är ett hinder i den ordinarie hallen, undersök möjligheten till andra lokaler! Kontentan ska vara enkel, nya människor ska få möta en välkomnande, inkluderande och lärande miljö med massor av bordtenniskärlek!

Ansök om Välkommen till oss! i Idrottsmedelsapplikationen i Idrott Online genom att ange:

 • Aktivitets- och tidsplan
 • En tydligt specificerad budget för projektet
 • Maximalt belopp i ansökan: 20 000 kr
 • En plan för dokumentation samt redogörelse för hur projektet kan följas via t.ex. sociala medier
 • Hur ska ni arbeta för att få projektet hållbart och vilka effekter vill ni se på lång sikt?

Återrapportering sker i IdrottOnline efter projektets avslut eller senast 31 januari 2025

PING PONG POWER: ENGAGEMANG & LEDARSKAP

Många föreningar som vi pratar med upplever brist på ledare och engagemang. För att råda bot på det finns mycket som den enskilda föreningen kan göra, gärna tillsammans med RF/SISU (i dessa ”icke idrottsspecifika frågor”).

Projektstödet vill erbjuda föreningarna en möjlighet att söka medel för att stärka engagemang och kunskap i föreningen från fler människor. Nu när många föreningar har startat motionspingis för vuxna finns en enorm potential med många som kan lockas in i föreningsengagemang och social samvaro. 

Ett vanligt förekommande hinder hos många föreningar handlar om att få personer har hand om väldigt mycket. Ett exempel på en framgångsfaktor för en modern och levande föreningsverksamhet är att kunna ha fler som engagerar sig och där insatsen blir mindre och mer fokuserad. 

Ofta kan det faktiskt handla om hur vi ställer frågan om stärkt engagemang, om vi överhuvudtaget ställer den. Vi tror att en lyckad rekrytering till föreningsengagemang är att man utgår ifrån vad människorna, som man vill involvera, är intresserade av och vad de tycker är roligt att göra på fritiden samt vilka de tycker om att hänga med. Utifrån den kunskapen kan man sen visa på de olika aktiviteter/arbetsuppgifter som finns i föreningen och lyckas med att få ”fler att göra mindre”.

 

Några exempel på aktiviteter:

 • Förälder till vardags arbetar som programmerare/systemtekniker. Föreningen ser en möjlighet i att förbättra sin hemsida och kommunikation.
 • Morförälder jobbade tidigare som kock i ett skolkök. Föreningen ser ett behov att stötta barn- och ungdomar i frågor om kost och bjuder in till informationskvällar med samkväm.
 • Syskon är tidigare elitdansare. Föreningen ser ett behov av att utveckla sin träning med fokus på koordination och rörelse.

Förening har möjlighet att ansöka om projektstöd för ett sådant utvecklingsarbete som handlar om engagemang och ledarskap, på alla nivåer inom föreningen. Att på samma gång få människor involverade och bidra till social gemenskap samt att stärka föreningen på olika sätt. Att skapa en fin och trygg plats i samhället – det är guld värt.

Insatser inom ramen för projektet kan vara: 

 • Inventering av dagliga och utvecklande arbetsuppgifter inom för
 • Föreningsmöten med syfte på rekrytering
 • Samarbete med lokala RF/SISU (de stöttar med arbete som är ”icke idrottsspecifikt”)
 • Utbildning
 • Dokumentation

Ansök om Engagemang och ledarskap i Idrottsmedelsapplikationen i Idrott Online genom att ange:

 • Aktivitets- och tidsplan
 • En tydligt specificerad budget för projektet
 • Belopp i ansökan*
 • En plan för dokumentation samt redogörelse för hur projektet kan följas via t.ex. sociala medier
 • Hur ska ni arbeta för att få projektet hållbart och vilka effekter vill ni se på lång sikt?
 • Återrapportering sker i IdrottOnline efter projektets avslut eller senast 31 januari 2025

*Inget maxbelopp p.g.a vikten av att arbeta med frågorna i många föreningar. Dock kan SBTF komma att behöva prioritera beroende på antalet sökande föreningar.

PING PONG POWER: PARA

PING PONG POWER Para vill visa att bordtennis är verkligen för alla oavsett ålder, kön, etnicitet och funktionsstatus. Även för personer med fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning passar bordtennisen perfekt.

Projektet syftar till rekrytering inom och utveckling av redan befintlig eller ny parabordtennisverksamhet. Svenska Bordtennisförbundet har under 2022 och framåt arbetat strategiskt med en rad insatser inom området, exempelvis prova på-dagar, träningsmöjligheter för nya para-spelare, samverkan med andra idrotter samt samarbeten med rehab-center. #pingisförallaöverallt

PING PONG POWER: TJEJRAKETEN!

“Ping Pong Power Tjejraketen!” är ett projekt som genom ekonomiskt stöd kommer att hjälpa föreningar som vill arbeta med tjejer och kvinnor för att starta grupper och unika aktiviteter för dem, men också inkludera och utbilda kvinnliga ledare och funktionärer.

I första hand söker vi efter föreningar som tidigare inte erhållit något stöd i projektet och som är inspirerade att skapa och utveckla möjligheter för tjejer och kvinnor. Dessutom söker vi föreningar som redan har haft och arbetat med tjej-/kvinna-verksamhet med målet att behålla dem med så bättre förutsättningar som möjligt.

Alla föreningarna kommer att få vägledning och en långsiktig plan i enlighet med den strategiska planen för 2024–2028. Målet är inte bara att attrahera nya kvinnor till sporten, utan också att behålla dem på lång sikt. Du kan hitta och läsa vår damstrategi 2024–2028 om du klicka på följande länken:

Ping Pong Power – Tjejraketen (Strategi 2024-2028)

Alla föreningar har möjlighet att ansöka i projektet. Först vi kommer att prioritera de som är nya och sedan komplettera med de som har redan fått stödet tidigare. Ansökan är öppen fram till 31 oktober och stödet kommer delas ut vid två olika tillfällen. Den första delen när ansökan är godkänd och den andra delen när föreningen har gjort en återrapportering. Återrapporteringen måste lämnas in senast 31 januari.

RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott ska vara vägledande för Svenska Bordtennisförbundets (liksom alla andra specialidrottsförbund) strategiska överväganden för stödets användning. Riktlinjerna finns framlyfta i nya utbildningsmaterialet Trygg Pingis, som också ska vara en obligatorisk del i utveckling av föreningar som får chansen att arbeta med projektstöd.

Maxbeloppet som en klubb kan ansöka om är 15000kr, självklart beroende på aktivitet och dess varaktighet och gäller för aktiviteter under hela 2024.

Har du frågor eller funderingar? Kontakta maria@sbtf.se

HUR GÅR ANSÖKAN TILL?

Ansök i Idrottsmedelsapplikationen i IdrottOnline och sänd in följande uppgifter:

 

 • Planerad verksamhet och genomförandeplan
 • En tydligt specificerad budget för aktiviteten (minst 3000 kr)
 • En plan för dokumentation och uppföljning samt redogörelse för hur projektet kan följas (t.ex. på sociala medier och genom hashtag #pingpongpower)
 • Hur tänker ni er projektet hållbart och vilka effekter kan ni uppnå på lång sikt?
 • Återrapportering ska ske i IdrottOnline senast 31 januari 2025.

 

Projektstöden för PING PONG POWER Barn&Ungdom och PING PONG POWER 65+ kommer att kunna sökas under våren fram till 9 juni 2024. Föreningar får besked senast innan midsommar.

Vi kommer dessutom att öppna upp samma möjlighet att söka projektstöd även för hösten 2024 under perioden 1 augusti – 15 september. Föreningar kommer att får besked senast 30 september 2024

ANSÖKAN

På länken nedan kommer du till inloggningssida för IdrottOnline. Därefter klickar du dig till Idrottsmedel-applikationen för att hitta ansökningsformulär.

ANSÖKAN I IDROTTONLINE

PING PONG POWER

PARTNER

TEKNOS