RANKING

SVERIGERANKING

Rankingen publiceras första måndagen i varje månad, i de fall första måndagen är en röd dag läggs rankingen ut på tisdagen.
På grund av manuell hantering kan det dröja någon dag innan den läggs ut. För att komma till rankingen klicka nedan.

RANKINGEN

Väl inne på rankingen väljer du “sök” för att välja en åldersklass eller kön.

RANKINGREGLER

Alla resultat från tävlingar och seriespel i Sverige som korrekt inrapporterats ligger till grund för rankingen. Vid förbundsmötet 2017 beslutades att från den 1/7 2017 ska spelare tillhörande 11-årsklass och yngre döljas på rankingen.

Nedan kan du läsa mer om regler för rankingen (§ 30-34) samt poänggränser för klassindelningen (§ 28). SBTF:s Tävlingsregler i sin helhet finner du här.

§ 28. Klassindelning

Manliga tävlingsspelare indelas efter spelstyrka i åtta klasser, och kvinnliga tävlingsspelare indelas efter spelstyrka i sex klasser enligt följande rankingtal:

En tävlingsklass är öppen för alla spelare med samma, eller lägre, klasstillhörighet. Arrangör har rätt att införa egna begränsningar, t ex klass öppen enbart för elit och klass 1 spelare.

§ 31. Definitioner

Rankingperiod.
En rankingperiod omfattar tiden första måndagen i månaden till och med dagen före den första måndagen i månaden därefter.

Rankinggrundande resultat.
Rankinggrundande resultat under en rankingperiod omfattar matcher från innevarande och närmast föregående rankingperiod som inrapporterats under innevarande rankingperiod.

Rankingtal.
Varje spelare har ett rankingtal som en gång per månad kan förändras utifrån rankinggrundande resultat.

Aktiv spelare.
Aktiv spelare är den spelare som innehar minst ett rankinggrundade resultat under de 12 senaste rankingperioderna. Aktiv spelare visas på rankingen.

Inaktiv spelare.
Inaktiv spelare blir den som under 12 sammanhängande rankingperioder inte gjort något rankinggrundande resultat. En spelare kan räknas som inaktiv i högst fem år, därefter avregistreras spelaren från datarankingen.

Ny spelare.
Ny spelare är den som första gången får ett rankinggrundande resultat registrerat samt spelare med rankinggrundande resultat som tidigare på grund av minst fem års inaktivitet blivit avregistrerad från datarankingen.

§ 32. Rankingberäkning

Grundprincipen är att vinnaren i en match erhåller pluspoäng och förloraren i samma match erhåller lika många minuspoäng.

Rankingberäkningen görs en gång per månad och omfattar samtliga rankinggrundande resultat under en rankingperiod. För varje match jämförs spelarnas rankingtal. Skillnaden i rankingtalen och vinnaren av matchen avgör hur rankingen påverkas enligt rankingtabellen.

Vid beräkning av rankinggrundande resultat används följande rankingtabell:

Vinnaren erhåller pluspoäng och förloraren lika många minuspoäng enligt tabellen.

För varje spelad match tilldelas båda spelarna en bonuspoäng vardera. Vid wo-match utdelas ingen bonuspoäng.

Inga extrapoäng utgår vid placering i turneringar.

Matcher vid individuella mästerskapstävlingar, SM, RM och DM, där får vinnaren sin poäng multiplicerad med 1,5 där den nya poängen vid decimaltal avrundas nedåt till närmsta heltal.

Vid övriga tävlingar och vid seriespel görs ingen viktning av poäng.

Wo-match eller avbruten match där båda spelarna finns namngivna och en segrare finns registrerad ingår i rankingen.

Om en spelare, oavsett orsak, ej kommer till spel räknas det som en wo-match. En wo-match beräknas enligt rankingtabellen men maximeras till 10 vunna eller förlorade rankingpoäng.

Match som påbörjats, det vill säga första serven har slagits, och sedan avbryts ger poäng enligt rankingtabellen.

Matcher, där spelare i efterhand befinns vara ej spelklar, skall tas bort och inte inräknas i rankingen.

I match mot utländsk spelare som inte har licens i Sverige räknas det som att den ”svenska” spelaren vinner eller förlorar 5 rankingpoäng.

Spelare som har högst 500 p i rankingtal och under en rankingperiod totalt sett skulle erhålla minuspoäng får behålla sitt rankingtal även nästa rankingperiod.

Vid en rankingberäkning är förändringen av rankingtalet begränsat till 250 rankingpoäng.

Spelare som är bland de 200 bästa på världsrankingen placeras i turordning enligt världsrankingen högst upp på rankinglistan oavsett vilket rankingtal spelarna har.

Presenterad ranking som saknar resultat och/eller innehåller felaktiga resultat ändras inte. Ändringar och kompletteringar av resultat förs på nästkommande rankingperiod.

§ 33. Inaktiv spelare

När en spelare blir inaktiv tappar spelaren 100 rankingpoäng och ytterligare 100 rankingpoäng för varje år spelaren fortsätter att vara inaktiv. Efter 5 år som inaktiv spelare tas spelaren bort från den inaktiva listan och betraktas som ny spelare om spelandet återupptas efter det. En inaktiv spelare som återupptar spelandet innan 5 år går in som aktiv spelare med det rankingtal spelaren har på den inaktiva listan.

Dock gäller att en inaktiv spelare som är upp till och med 15 årsklass inte tappar rankingpoäng vid inaktivitet och en inaktiv spelare som är minst 16 årsklass inte kan få ett rankingtal som är lägre än 600 poäng.

§ 34. Ny spelare

För ny spelare beräknas startrankingen som ett medelvärde av rankingtalen för motståndarna i de två bästa vinsterna och de två sämsta förlusterna under rankingperioden. Uppnås inte två vinster och två förluster under en rankingperiod beräknas en preliminär startranking som medelvärdet av rankingtalen för motståndarna i max de två bästa vinsterna och max de två sämsta förlusterna. Vid enbart förluster begränsas den preliminära startrankingen till maximalt det poängtal som nedanstående tabell anger. En ny startranking fastställs under den rankingperiod när minst två vinster och två förluster finns registrerade. Vid match mellan två nya spelare som saknar startranking, antas för beräkning av preliminär eller fastställd startranking, att motståndarens rankingtal är enligt nedanstående tabell.

Vid frågor om rankingen kontakta oss på info@sbtf.se.

PARTNERS

STIGA
CRAFT
TEKNOS
Kosta
Hello Swedenq
SUREKA
SPORRONG
STUPA