LÄGER

Information om Svenska Bordtennisförbundets lägerstruktur med särskilt fokus på landslagsläger och utvecklingsläger.

LÄGERSTRUKTUR

Svenska Bordtennisförbundet har med hjälp av sina föreningar och distriktsförbund tagit fram en lägerstruktur i fyra olika steg. Ovanpå dessa fyra steg finns även ett steg med internationella läger.

Dessa fem steg gäller på ungdomssidan för svensk bordtennis medan seniorsidan i stort sett endast har landslagsläger samt öppna läger för personer med funktionsnedsättning (Motala Summer Camp på sommarlovet och Camp New Level i Örebro på jullovet). Seniorläger kan även förekomma i vissa distrikt.

Steg 1 och 2 ansvarar klubbar och distriktsförbund för, medan Svenska Bordtennisförbundet ansvarar för steg 3 och 4. De internationella lägren arrangeras oftast av det internationella eller europeiska bordtennisförbundet.

Det finns även privata aktörer som arrangerar läger för olika målgrupper.

UTVECKLINGSLÄGER

Svenska Bordtennisförbundets steg utvecklingsläger startade upp hösten 2022 och kan liknas vid det som tidigare hette regionläger. Syftet med dessa läger är givetvis att utveckla våra ungdomsspelare – ge fler spelare än landslagsspelare chansen att delta på våra läger men samtidigt även utveckla våra ledare. Tränarteamen består av rutinerade tränare blandat med yngre tränare med hög ambition att utvecklas.

Svenska Bordtennisförbundet kommer att arrangera ca. åtta utvecklingsläger under säsongen 2023/2024. Läger kommer i huvudsak att ligga under våra skollov. En förändring mot föregående säsong är att vi kommer arbeta mer könsindelat på våra utvecklingsläger. Förutom de läger vi har på höstlovet kommer vi arrangera läger tjejer och killar för sig. Vi kommer arbeta med två tränarteam där ett av teamen kommer att arrangera läger för killar och det andra teamet för tjejer. Vid flera av våra läger kommer vi även ha gästtränare.

TRÄNARTEAM KILLAR:

  • Malte Rosén
  • Martin Abramson
  • Joakim Carlsson
  • Lee Larsson

TRÄNARTEAM TJEJER:

  • Joel Svensson
  • Tinna Nilsson
  • GIlles Forzy
  • Michaela Karlsson

Målgruppen för utvecklingsläger är spelare som har en hög ambition att utvecklas som spelare och som tävlar regelbundet vid våra större nationella tävlingar. Åldersspannet kommer att vara ca 10-17 år. SBTF räknar med att nå ca. 80-100 unika spelare vid våra utvecklingsläger denna säsong.

Spelare som visar på god utveckling, hög ambition, frekvent tävlingsspel och goda insatser på våra utvecklingsläger ökar sina chanser att bli uttagna på landslagsläger under säsongen.

Till varje utvecklingsläger kommer Svenska bordtennisförbundet att ta ut det antal spelare som får plats på lägret. Dessa spelare har en garanterad plats på lägret om de anmäler sig innan anmälningstiden går ut. Det finns dock även möjlighet för övriga spelare som tillhör målgruppen att anmäla sig till lägret – fri anmälan. När anmälningstiden går ut kommer lediga platser att fördelas på de spelare som anmält sig via den fria anmälan.

Planering utvecklingläger 2023/2024:

30 okt-1 november, Laholm: Spelare syd/väst
30 okt-1 november, Söderhamn: Spelare norr/öst
26-30 december: Killar
2-5 januari, Köping: Tjejer
28/29 mars-1 april: Tjejer och killar för sig
Prel. mitten av juli: Killar (datum bestäms i januari)
9-13 augusti, Halmstad: Tjejer

Fler läger tillkommer i planeringen löpande.

KONTAKTPERSONER UTVECKLINGSLÄGER

Daniel Ellermann

Sportchef

daniel@sbtf.se
0733-568582

Malte Rosén

Lägeransvarig killar

Joel Svensson

Lägeransvarig tjejer

joel@sbtf.se
0709-146692

LANDSLAGSLÄGER

Landslagsläger på seniorsidan ansvarar respektive förbundskapten för. Antalet läger varierar från landslag till landslag beroende på den internationella tävlingskalendern och spelarnas ligaspel. Uttagna spelare får planering/kallelse till landslagsläger av sin förbundskapten eller landslagsansvarig.

På ungdomssidan arrangerar Svenska bordtennisförbundet läger för våra landslagsspelare (25 spelare) samt vid vissa fall fler uttagna ungdomsspelare. Totalt räknar vi med att ta ut ca 35-40 spelare vid våra landslagsläger för ungdomar under säsongen. Dessa läger ligger vanligtvis samtidigt som skolloven. Storleken på våra landslagsläger varierar, ibland deltar flera olika kategorier (flickkadett, pojkkadett, damjunior och herrjunior) vid samma läger och ibland har varje kategori eget läger. Uttagna spelare får planering/kallelse till landslagsläger av sin ansvariga landslagscoach eller landslagsansvarig.

INTERNATIONELLA LÄGER

Både det internationella (ITTF) och det europeiska bordtennisförbundet (ETTU) arrangerar läger för ungdomar. Dessa läger är avsedda för spelare i toppen av respektive ålderskategori i respektive land. I vissa fall tas dessa spelare ut direkt av ITTF eller ETTU och i vissa fall är det upp till varje nationellt förbund att anmäla/nominera spelare till dessa läger. I de fall då de nationella förbunden anmäler/nominerar spelare är det ansvarig landslagscoach som tar ut våra svenska spelare.

Det förekommer även att spelare i ungdomslandslaget deltar på läger i samarbete med andra länder. Dessa utbyten ansvarar respektive ansvarig landslagscoach för.

PARTNERS

STIGA
CRAFT
STUPA
Kosta
Hello Swedenq
SPORRONG