FÖR TÄVLINGSLEDARE

Startsida 5 Vår verksamhet 5 Utbildning 5 För tävlingsledare

Inget tävlingsarrangemang fungerar utan en stab av tävlingsfunktionärer. Där är du som tävlingsledare navet för att hålla ihop tävlingen i samverkan med flertalet andra funktionärsgrupper.

Vill du utbilda dig som tävlingsledare? Svenska Bordtennisförbundet erbjuder tävlingsledarutbildning för tävlingsledare men också för dig som är förbundsdomare och vill vidareutveckla dig till överdomare. Läs mer här nedanför.

TÄVLINGSLEDARKURS, SKELLEFTEÅ 18 MAJ

TÄVLINGSLEDARKURS, VISBY 1 JUNI

TÄVLINGSLEDARKURS, SUNDSVALL 27 APRIL – ANMÄLAN STÄNGD

Svensk pingis behöver tävlingar och tävlingsformer som uppfattas som moderna, bra och anpassade för spelare i alla åldrar och med alla möjliga olika förutsättningar runt om i Sverige. Därför har Svenska Bordtennisförbundet, SBTF, sedan december 2020, tagit fram och publicerat nya, moderna utbildningar på en ny utbildningsplattform. Under hösten 2021 har en ny och uppdaterad tävlingsledarutbildning publicerats på utbildningsplattformen.

Tävlingsledarutbildningen syftar främst till att tävlingar ska genomföras med datastöd. Det finns ett utbildningsmaterial som grund för utbildningen – Att arrangera en pingistävling. Övningar genomförs i lottning och tidsättning och utbildarna går igenom hur man använder TT Coordinator som administrativt stöd för tävlingar. Målet är att samtliga tävlingsarrangörer i Sverige ska ha samma grundkunskaper när det kommer till vad som krävs av en tävlingsledare samt att i det stora perspektivet höja kvaliteten på våra tävlingar.

På grund av pandemin sköts vissa tävlingsledarutbildningar upp men under 2021 och 2022 har vi hämtat igen en del av det uppdämda behovet av nya tävlingsledare; fem utbildningar har genomförts under en 12-månadersperiod, i Malmö i söder till Kramfors i norr.

Regionala fysiska lärtillfällen planeras att genomföras i slutet av vårsäsongen varje år. En grov plan är maximalt två tillfällen per år; öst och väst 2023; syd och nord 2024 osv.

Förkunskaper:
De förkunskaper som Svenska Bordtennisförbundet förväntar sig av deltagare på tävlingsledarutbildningen är att ha intresset för och viljan av att leverera bra, uppdaterade och moderna tävlingar med spelarna (=deltagarna på tävlingen) i fokus, detta i samråd med din förening/ditt distrikt.

Om du som deltagare har genomgått Svenska Bordtennisförbundets Förbundsdomarutbildning är Tävlingsledarutbildningen också ett krav för att få agera överdomare vid tävling/seriespel.

Åldersrekommendation:
För att utbilda dig inom Tävlingsledarutbildningen är rekommendationen att du har fyllt 18 år.

Målgrupp:
Utbildningen riktar sig till dig som ska agera tävlingsledare vid tävlingar i Sverige samt till dig som är utbildad förbundsdomare och ska agera överdomare på tävlingar och vid seriespel.

Utbildningens upplägg och innehåll:
Den nya tävlingsledarutbildningen består av flera delar; en digital del, en digital Teams-träff och en fysisk träff (8 timmar under en och samma dag).

Innan man som deltagare deltar på den fysiska träffen ska man ha genomgått hela den digitala utbildningen, lämnat in inlämningsuppgift och levererat svar på obligatoriska kontrollfrågor (cirka en vecka innan det fysiska utbildningstillfället).
Den digitala delen består av bland annat materialet “Att arrangera en pingistävling” och flera andra dokument, en enklare tidssättningsövning samt quiz-frågor.

Efter den digitala delen ska man även delta vid en två-timmars digital träff via Teams för att förkorta och effektivisera det fysiska lärtillfället. Teams-träffen hålls ca 1,5 vecka innan den fysiska träffen.

Den fysiska träffen planeras och förläggs regionalt, så nära deltagarna som möjligt, med minst 8 deltagare vid varje träff. När anmälningar har kommit in enligt ovan kommer vi att erbjuda digitala deltagare ett fysiskt utbildningstillfälle, lett av två av Svenska Bordtennisförbundets utbildare. Den fysiska träffen pågår under en dag, ca 8 timmar, lunch, fika och material ingår. I samverkan med kollegor och utbildare får du chans att utvecklas och utbyta erfarenheter.

Godkänd:
Du ska genomgå hela den digitala delen, skicka in och få återkoppling på inlämningsuppgift samt få uppgiften godkänd av utbildare. Du ska ta med dig dina funderingar och reflektioner till den digitala träffen och till den fysiska träffen.

På den fysiska utbildningen är det viktigt att du är aktiv med synpunkter och frågor samt delar med dig av dina erfarenheter. Efter utbildningen kommer du att, i dialog med utbildare, få besked om du är godkänd eller om du behöver utveckla dina färdigheter ytterligare. I samband med avslutningen av utbildningen kommer du att få möjlighet att fylla i en utvärdering om utbildningen. Det uppskattar vi att du gör och dina synpunkter använder vi för att vi ska kunna utveckla utbildningen framöver. Om du vill kan du få ett diplom hemskickat till din postadress.

Upprätthållande av kompetens och aktivitet:
I anslutning till utbildningen får du som deltagare tillgång till en övningslicens för tävlingssystemet. Den kan du använda någon vecka efter avslutad utbildning för att träna mer på olika case och utmaningar.
Som utbildad tävlingsledare är det viktigt att ta på sig uppdraget som tävlingsledare regelbundet och ta hjälp och stöd av erfarna kollegor.

I samband med uppstart av ny säsong har Svenska Bordtennisförbundet de senaste åren bjudit in tävlingsledare till en digital träff via Teams för att berätta om nyheter, låta deltagarna ställa frågor och utbyta erfarenheter. Håll utkik via en hemsida nära dig, hittills har träffarna anordnats i slutet av augusti med utbildare på plats liksom Svenska Bordtennisförbundets tävlingsansvariga medarbetare.

Utbildare:
Lista över utbildare

PARTNERS

STIGA
CRAFT
STUPA
Kosta
Hello Swedenq
SPORRONG