FÖRBUNDET

Startsida 5 Vår verksamhet 5 Förbundet

Svenska Bordtennisförbundet bildades 1926 och är ett specialidrottsförbund under Riksidrottsförbundet, RF. Vår uppgift är att organisera, administrera och utveckla bordtennisen i Sverige samt ansvara för de olika landslagen.

KONTAKT

Kontaktuppgifter till vår personal, styrelse och våra olika kommittéer.

Distrikt

Kontaktinformation och länkar till våra 15 specialdistriktsförbund (SDF).

Styrande handlingar

Information och beslut som berör Svenska Bordtennisförbundets distrikt och föreningar.

Arkivet

Vår svenska pingishistoria i form av resultat och statistik, foton, jubileumsböcker och pingistidningar.

OM SVENSKA BORDTENNISFÖRBUNDET

Bildad
1926-10-25
SF-nummer
SF06
Postadress
Florettgatan 14, 254 67 Helsingborg
Besöksadress
Florettgatan 14, 254 67 Helsingborg
Fakturaadress
Florettgatan 14, 254 67 Helsingborg
Leveransadress
Florettgatan 14, 254 67 Helsingborg
Telefon
08-56278120
Mejladress
info@sbtf.se
Mejladress faktura
ekonomi@sbtf.se
Mejladress dataskydd
info@sbtf.se
Hemsida
sbtf.se
Bankgiro
446-8336
Organisationsnummer
802000-3995

Användning av bilder

Bilder publicerade på Svenska Bordtennisförbundets hemsida får inte användas utan tillstånd från fotograf eller Svenska Bordtennisförbundet. Alla bilder är skyddade av upphovsrättslagen.

Foto: Manfred Schillings, Remy Gros, Linda Carlsson, Jens Oredsson, Karl Nilsson, WTT, ETTU, ITTF, SBTF, Svensk Parasport, Bildbyrån.

MÅLDOKUMENT

Idag är bordtennis en av de mest populära idrotterna i världen. Det sägs att bordtennisens historia började i England på 1880-talet, men det var inte förrän 1927 som det första officiella mästerskapet spelades och först 1988 blev bordtennis en olympisk sport. Kina har länge varit världsledande inom bordtennis och fortsätter även att vara det än idag.

Historiskt sett har Sverige varit ett av få länder som har utmanat Kina om VM- och OS-gulden. Under 1980-talet började en gyllene generation av svenska bordtennisspelare sin framgångsera.
Kända namn i denna gyllene generation är Jan-Ove Waldner, Jörgen Persson, Mikael Appelgren, Erik Lindh, Peter Karlsson, Ulf Bengtsson, Ulf “Tickan” Carlsson och Thomas von Scheele.

SVENSKA BORDTENNISFÖRBUNDET VERKSAMHETSIDÉ, VISION OCH VÄRDEGRUND

Idag finns det runt 50.000 medlemmar i våra 450 bordtennisföreningar. Svenska Bordtennisförbundet är en ideell förening som har till uppgift att främja och utveckla bordtennissporten i Sverige utifrån förbundets verksamhetsidé, vision och värdegrund.

VERKSAMHETSIDÉ

Bordtennis ska vara lättillgängligt och vi ska erbjuda alla möjligheten att spela och verka inom bordtennisen utifrån egna förutsättningar och ambitioner.

Förbundet har också en viktig uppgift att företräda svensk idrott och svensk bordtennis internationellt, att bevaka bordtennisens intressen samt att sprida internationella influenser och kunskaper till Sverige.

SVENSK BORDTENNIS – VÄRLDENS BÄSTA

Svensk bordtennis står för nytänkande och mod att fatta beslut som skapar förändring. Vi är en sammanhållen organisation med starka föreningar som både bedriver och utvecklar verksamheten och som har ett välorganiserat stöd i sina specialdistriktsförbund. På alla olika nivåer inom svensk bordtennis har vi ett stort antal engagerade bordtennisentusiaster både som spelare, ledare, domare, funktionärer och förtroendevalda. Vår idrott har mycket stor påverkan ur ett folkhälsoperspektiv.

Det är enkelt att hitta till en bordtennisförening i din närhet och lätt att komma igång med att börja spela. Här är alla välkomna och vi erbjuder olika former av träning och tävling anpassade utifrån olika målgrupper och deras behov och önskemål. Allt ifrån de som vill bli bäst i världen till de som vill utöva bordtennis som motionsidrott för att bibehålla eller uppnå en god hälsa. Det gör att vi har en stor mängd spelare som valt att utöva bordtennis och stannar kvar hela livet samtidigt som nya spelare i alla åldrar tillkommer.

Våra elitidrottare tillhör världstoppen. Vi har ett stort antal spelare på hög internationell nivå som är förebilder för sporten. Det finns möjlighet för fler att satsa mot eliten. Svensk bordtennis fångar upp och förädlar de talanger som växer fram i föreningarna. Internationellt är vi erkända som världsledande inom tävlingsarrangemang och har lyckats kombinera en stark tradition inom området och även förädlat och anpassat det till nutid.

VÄRDEGRUND

För alla
Bordtennis är en idrott där alla är välkomna! Vår verksamhet bygger på glädje, kamratskap och engagemang. Inom vår idrott ska alla behandlas lika och allas åsikter är lika mycket värda.

Samverkande
För att svensk bordtennis ska nå önskad målsättning och få den verksamhet vi arbetar mot är samverkan en nödvändighet. Ensamma kommer vi ingenstans – däremot tillsammans – föreningar, distrikt och förbund – kan vi nå hur långt vi vill. Samverkan ska också prägla klimatet som helhet, allt från förening till distrikt och förbund inom svensk bordtennis.

Utvecklande
Utveckling, framåtanda och nytänkande ska prägla svensk bordtennis arbete och verksamhet. Att vilja göra framsteg ska vara ledstjärnan inom vår verksamhet på alla nivåer. Det handlar både om att som individ få möjlighet att ständigt utvecklas utifrån sin egen ambition och nivå samt att som ledare få utvecklas i sitt tränarskap och ledarskap eller att som förtroendevald erhålla kunskaper för att driva organisationen.

Rent spel
Det är självklart att vi inom svensk bordtennis tävlar på lika villkor och följer de regler som vi satt upp för vår tävlingsverksamhet. Vi tar tillsammans avstånd från och jobbar förebyggande mot all form av doping och fusk.

Fokusområden 2017-2022

  • Hos hos är alla välkomna
  • Tränings- och tävlingsformer för barn och ungdomar
  • Attraktiva utbildningar
  • En stark organisation
  • Svensk bordtennis är känd av alla
  • Sportsliga framgångar och erkänd tävlingsarrangör

PARTNERS

STIGA
CRAFT
STUPA
Kosta
Hello Swedenq
SPORRONG