KONTAKT

PERSONAL

FÖRBUNDSKAPTENER

STYRELSE

HEDERSLEDAMÖTER

KOMMITTÉER

VALBEREDNING

PERSONAL

Thomas Buza

Thomas Buza

Förbundschef

Emma Persson

Emma Persson

Ekonomi- & HR-ansvarig

Patrik Björs Strand

Patrik Björs Strand

Barn- ungdoms- & breddansvarig

Peter Hyllman

Peter Hyllman

Tävlings- och serieansvarig

Marit Brodd Almgren

Marit Brodd Almgren

Utbildningskoordinator

Eskil Tyrberg

Eskil Tyrberg

Verksamhetsutvecklare

Alexandra Rööse

Alexandra Rööse

Förbundsadministratör

Daniel Ellermann

Daniel Ellermann

Landslagsansvarig

Maria Christoforaki

Maria Christoforaki

Utvecklingsstrateg damer

Alexander Öhgren

Alexander Öhgren

Verksamhetsutvecklare para

BORDTENNISFÖRBUNDET I SVERIGE AB

Peter Johansson

Peter Johansson

Projektledare Bordtennis-EM

Linda Carlsson

Linda Carlsson

Koordinator Bordtennis-EM

Johnny Ewerstein

Johnny Ewerstein

Evenemangsstrateg

FÖRBUNDSKAPTENER

Jörgen Persson

Jörgen Persson

Förbundskapten herrar

Tobias Bergman

Tobias Bergman

Förbundskapten damer

Robert Svanberg

Robert Svanberg

Förbundskapten para

Maria Christoforaki

Maria Christoforaki

Landslagscoach flickkadetter

Mattias Ekdahl

Mattias Ekdahl

Landslagscoach pojkkadetter

Malte Möregårdh

Malte Möregårdh

Landslagscoach damjunior

Pär Gerell

Pär Gerell

Landslagscoach herrjunior

STYRELSE

Dennis Lindahl

Dennis Lindahl

Ordförande

Michael Helander

Michael Helander

Vice ordförande

Monica J Erlandsson

Monica J Erlandsson

Ledamot

Lars Sundling

Lars Sundling

Ledamot

Karin Björkryd

Karin Björkryd

Ledamot

Jens Lundquist

Jens Lundquist

Ledamot

Erik Kullingsjö

Erik Kullingsjö

Ledamot

Maria Stenström

Maria Stenström

Ledamot

Ann-Helen Blomqvist

Ann-Helen Blomqvist

Ledamot

Thomas Buza

Thomas Buza

Adjungerad

HEDERSLEDAMÖTER

Walter Rönmark

Hedersordförande

Roger Gottfridsson

Hedersledamot

John-Gunnar Jönsson

Hedersledamot

Ingmar Nygren-Bonnier

Hedersledamot

Hans Westling

Hedersledamot

KOMMITTÉER

TÄVLINGS- OCH REGELKOMMITTÉN

Lars Sundling

Ordförande

Roger Edeflod

Ledamot

Anders Svensson

Ledamot

Patrik Björs Strand

Adjungerad

DOMARKOMMITTÉN

Erik Kullingsjö

Ordförande

Fernando Castro Paredes

Ledamot

Gunnar Holmstedt

Ledamot

Ingela Lundbäck

Ledamot

Ingrid Bogren

Ledamot

Marie Sundling

Ledamot

Rebecca Bergfeldt

Ledamot

Marit Brodd Almgren

Adjungerad

UTBILDNINGSKOMMITTÉN

Lars Sundling

Ordförande

Christian Björklund

Ledamot

Marie Persson

Ledamot

Anders Thunström

Ledamot

Marit Brodd Almgren

Adjungerad

Eskil Tyrberg

Adjungerad

DISCIPLINKOMMITTÉN

Gert Strid

Ordförande

Lars Afrell

Ledamot

Kristina Falk Strand

Ledamot

Mats Gustafsson

Ledamot

Anders Hirsch

Ledamot

Patrik Björs Strand

Adjungerad

FÖRTJÄNSTTECKEN

Petra Sörling

Ordförande

Patrik Björs Strand

Adjungerad

VETERANKOMMITTÉN

Monica J Erlandsson

Ordförande

Eva Lindh

Ledamot

Göran Aldvik

Ledamot

Jonas Sandqvist

Ledamot

Lennart Andersson

Ledamot

Hans Westling

Ledamot

Eskil Tyrberg

Adjungerad

VALBEREDNING

Ronny Ferm

Ordförande

Ann-Helen Blomqvist

Ledamot

Charlotta Larsson

Ledamot

Gunnar Holmstedt

Ledamot

Michael de Sousa Mestre

Ledamot

Mejl

 

REVISORER

Christer Goldhammer

Ordförande

Marie Andersson

Auktoriserad revisor

Marie Thorstensson

Revisorsuppleant