TIDNINGEN PINGIS

Startsida 5 Följa 5 Våra kanaler 5 Tidningen Pingis

OM TIDNINGEN PINGIS

Tidningen Pingis utkommer med fyra nummer per år och speglar svensk pingis på bredden och toppen. Kontinuerligt följer vi Sveriges högsta serier och våra landslagsspelare, gör nedslag bland ungdomsspelare, klubbar och internationella storheter. Via tidningen och SBTF:s hemsida informeras alla pingisspelare och pingisintresserade om vad som sker i en av världens snabbaste bollsporter.

Svenska Bordtennisförbundets tidning började utkomma 1947 – då under namnet “Svensk Bordtennis”. 1966 ändrades namnet till “bt” innan tidningen 1972 fick sin nuvarande benämning “Pingis”.

Prenumerationspriser:

Sverige 300:-/år
Europa och övriga världen 400:-/år

Om du vill prenumerera på Pingis gör du så här; sätt in beloppet på bankgiro 446-8336. Skriv tydligt ditt namn och adress och märk talongen med “Prenumerant”.

Vill du annonsera i Tidningen Pingis?

Kontakta Leif Johansson på telefon 073-250 84 74 eller maila leif@leafguard.se.

 

LÄS TIDIGARE NUMMER AV TIDNINGEN PINGIS

2023

Nummer 1
Nummer 1
Nummer 1
Nummer 1

2022

Nummer 1

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

PARTNERS

STIGA
CRAFT
STUPA
Kosta
Hello Swedenq
SPORRONG