FÖR TRÄNARE

Startsida 5 Vår verksamhet 5 Utbildning 5 För tränare

Svensk pingis behöver utbildade tränare och ledare för att kunna ta hand om och utveckla spelare i alla åldrar på bästa sätt. Därför har Svenska Bordtennisförbundet, SBTF, sedan december 2020, tagit fram och publicerat nya, moderna utbildningar för tränare. De första två delarna; Bordtennistränare bas och Bordtennistränare klubb finns på webben och du kan anmäla dig direkt.

ANMÄLAN TILL BORDTENNISTRÄNARE KLUBB  – LANDSKRONA 25 MAJ / KUNGSÄNGEN 26 MAJ

  • Bordtennistränare bas – helt digital
  • Bordtennistränare klubb – två delar; en digital del och en fysisk del
  • Bordtennistränare elit – under produktion och planen är publicering under senare delen av 2023
  • High Performance Coaching Course – nästa utbildning planeras till 2025

Bordtennistränare bas är den första delen av Svenska Bordtennisförbundets nya tränarutbildningar.

Förkunskaper:
Du behöver inga egentliga förkunskaper mer än att du vill utvecklas i din roll som ledare för pingisspelande nybörjare.

Åldersrekommendation:
För att utbilda dig inom Bordtennistränare bas är rekommendationen att du har fyllt 15 år.

Målgrupp:
Utbildningen riktar sig till dig som vill bli bordtennistränare för nybörjare. Utbildningen passar både dig som är förälder eller annan vuxen utan att du själv varit bordtennisspelare men passar också dig som kanske utbildat dig för många år sedan och nu vill få del av modernt ledar- och tränarskap.

Utbildningens upplägg och innehåll:
Utbildningen är helt digital och du kan göra den i din egen takt, börja och sluta när du vill. Du får reflektera över tränarrollen och vad det innebär att vara en bra ledare. Du får också lära dig om teknik och grunder samt vad som är viktigt när du planerar och genomför bordtennisträningar. Du har dessutom fullständig tillgång till utbildningsmaterialet inklusive 100-talet övningar som du kan sätta ihop till egna träningsplaneringar.

Utbildningen avslutas med en inlämningsuppgift, som du får återkoppling på från en av Svenska Bordtennisförbundets utbildare. I samband med återkopplingen får du också tips och råd för vad svensk bordtennis har att erbjuda dig framöver.

Länk till anmälan

Godkänd:
Du ska genomgå hela den digitala delen, skicka in och få återkoppling på inlämningsuppgift samt få uppgiften godkänd. Därefter uppskattar vi om du fyller i en utvärdering om utbildningen. Dina synpunkter använder vi för att vi ska kunna utveckla utbildningen framöver. Om du vill kan du få ett diplom hemskickat till din postadress.

Upprätthållande av kompetens och aktivitet:
Med Bordtennistränare bas alla olika delar, dina reflektioner och återkopplingen från utbildare i bagaget, kan du ta dig vidare till olika tränar- och ledaruppdrag i din hemmaförening. Svenska Bordtennisförbundet vill att du fortsätter och praktiserar det du lärt dig under utbildningen. Efter till exempel ett tränaruppdrag i veckan under ca två år kan du sedan gå vidare till nästa del i den svenska tränarutbildningen för bordtennistränare. Håll utkik på Svenska Bordtennisförbundets webbplats, vi erbjuder olika typer av bland annat digitala träffar för tränare.

Bordtennistränare bas är förkunskapskrav för nästa del i Svenska Bordtennisförbundets tränarutbildning, Bordtennistränare klubb.

Som bordtennistränare för barn och ungdomar under 18 år är det från 1 januari 2020 ett krav att uppvisa registerutdrag från brottsregistret för din förening. Ta kontakt med din förening, om du inte redan uppvisat ett sådant.

Länk till beställning av registerutdrag

Utbildningssubvention:
Bordtennistränare bas kostar 550 kr.

Svenska Bordtennisförbundet (SBTF) ger möjligheten till föreningar att låta sina ledare, föräldrar och andra intresserade att genomgå SBTF:s utbildning BORDTENNISTRÄNARE BAS till ett mycket subventionerat pris. Förening som anmäler fem personer som genomgår utbildningen BORDTENNISTRÄNARE BAS och blir godkänd, har möjlighet att få tillbaka kursavgiften för fyra. Värdet uppgår till 2 000 kr!

SBTF genomför kontinuerliga avstämningar av godkända utbildningsdeltagare. När en förening uppnår fem godkända utbildningsdeltagare kommer ett manuellt bidrag om 2000 kr att betalas ut till föreningen. I praktiken innebär detta att för varje fem godkända utbildningsdeltagare, kan ett stöd betalas ut. Exempel: 2000 kr för de första fem, 2000 kr för de andra fem och så vidare.
Detta innebär att föreningen inte behöver göra någon aktiv ansökan för att erhålla stödet.

Information om utbildningssubvention

Bordtennistränare klubb är den andra delen av Svenska Bordtennisförbundets nya tränarutbildningar.

Förkunskaper:
Du behöver ha förkunskaper både när det gäller utbildnings- och erfarenhetsnivå samt praktik som bordtennistränare innan du anmäler dig till Bordtennistränare klubb.

Utbildning:
Bordtennistränare bas/Ungdomstränarutbildning 1.

Har du dessutom genomgått RF/SISU:s Trygg och inkluderande idrott eller “Grundutbildning för tränare” så är det mycket värdefullt för dig som ledare.

Praktik:
Om du är relativt ny som tränare behöver du minst två års praktik som tränare efter att du genomgått Svenska Bordtennisförbundets första tränarutbildning; Bordtennistränare bas, innan du deltar i Bordtennistränare klubb.

Äldre utbildning/praktik:
Det finns en del äldre bordtennisutbildningar och andra ledarskapsutbildningar som kan vara godkända förkunskaper. Prata med oss på SBTF för att höra vad som gäller för din bakgrund.
Den nuvarande utbildningen ger dig bra, modern och gedigen kunskap för att driva träningar på klubbnivå och kan, oavsett gedigen pingisbakgrund, vara ett uppdaterat komplement.

Åldersrekommendation:
För att utbilda dig inom Bordtennistränare klubb är rekommendationen att du har fyllt 18 år.

Målgrupp:
Utbildningen riktar sig till dig som leder bordtennisträningar på klubbnivå och vill fördjupa dina kunskaper inom tränarskap och ledarskap.

Utbildningens upplägg och innehåll:
Utbildningen består av en digital del och en efterföljande fysisk del (träff). Den digitala delen kan du göra i din egen takt, börja och sluta när du vill förutsatt att du har skickat inlämningsuppgiften senast en vecka innan den fysiska träffen samt att du tar med dig dina reflektioner på övriga uppgifter till den fysiska träffen.

I Bordtennistränare klubb får du lära dig att skapa motiverande och lärorika träningar för spelare, unga som gamla. Du kommer också få lära dig mer om nivåanpassad träning, fysisk och förebyggande träning, grunder och teknik, spelförståelse och mycket mer. Målet med utbildningen är att utveckla dig som ledare i verksamheten, klubben eller föreningen så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening hela livet.

Utveckling, framåtanda och nytänkande ska prägla svensk bordtennis arbete och verksamhet. Att vilja göra framsteg är ledstjärnan inom vår verksamhet på alla nivåer. Det handlar både om att som individ få möjlighet att ständigt utvecklas utifrån sin egen ambition och nivå samt att som ledare få utveckla sitt tränarskap och ledarskap. Du som tränare är en nyckelperson i det här arbetet.

Den digitala delen består av en obligatorisk inlämningsuppgift, den skickar du in enligt instruktionerna senast en vecka innan den fysiska träffen. Svenska Bordtennisförbundets utbildare kommer att ge dig återkoppling på inlämningsuppgiften. Utbildningen består också av ett antal reflektionsuppgifter, där du får reflektera över viktiga delar i ledarskapet. Du tar med dig dina reflektioner till den fysiska träffen.

Du har dessutom fullständig tillgång till det digitala utbildningsmaterialet inklusive 100-talet övningar som du kan sätta ihop till egna träningsplaneringar.

Den fysiska träffen planeras och förläggs regionalt, så nära deltagarna som möjligt, med minst 8 deltagare vid varje träff. När anmälningar har kommit in enligt ovan kommer vi att erbjuda digitala deltagare ett fysiskt utbildningstillfälle, lett av två av Svenska Bordtennisförbundets utbildare. Den fysiska träffen pågår under en dag, ca 8 timmar, lunch, fika och material ingår. I samverkan med kollegor och utbildare får du chans att utvecklas och utbyta erfarenheter.

Godkänd:
Du ska genomgå hela den digitala delen, skicka in och få återkoppling på inlämningsuppgift samt få uppgiften godkänd av utbildare. Du ska ta med dig dina reflektioner på uppgifterna i den digitala utbildningen till den fysiska träffen.

På den fysiska utbildningen är det viktigt att du är aktiv med synpunkter och frågor samt delar med dig av dina erfarenheter. Efter utbildningen kommer du att, i dialog med utbildare, få besked om du är godkänd eller om du behöver utveckla dina färdigheter ytterligare. I samband med avslutningen av utbildningen kommer du att få möjlighet att fylla i en utvärdering om utbildningen. Det uppskattar vi att du gör och dina synpunkter använder vi för att vi ska kunna utveckla utbildningen framöver. Om du vill kan du få ett diplom hemskickat till din postadress.

Upprätthållande av kompetens och aktivitet:
Med Bordtennistränare klubbs alla olika delar, dina egna reflektioner, återkopplingen från utbildare samt tips och idéer från den fysiska träffen i bagaget, kan du ta dig vidare till olika tränar- och ledaruppdrag i din hemmaförening och i ditt distrikt. Svenska Bordtennisförbundet vill att du fortsätter och praktiserar det du lärt dig under utbildningen. Efter till exempel ett till två tränaruppdrag i veckan som huvudansvarig tränare för egna grupper under ca två år kan du sedan gå vidare till nästa del i den svenska tränarutbildningen för bordtennistränare.

Genomförd och godkänd Bordtennistränare klubb är ett av förkunskapskraven för nästa del i Svenska Bordtennisförbundets tränarutbildning, Bordtennistränare elit.

Som bordtennistränare för barn och ungdomar under 18 år är det ett krav från 1 januari 2020 att uppvisa registerutdrag från brottsregistret för din förening. Ta kontakt med din förening, om du inte redan uppvisat ett sådant.

Länk till beställning av registerutdrag

Utbildningssubvention:

För förening som,
• Anmäler 1 deltagare till en kurs kan få tillbaka 1 000 kr av kursavgiften
• Anmäler 2 eller fler deltagare till en kurs kan få tillbaka 70 % av totala kursavgiften

SBTF genomför kontinuerliga avstämningar av godkända utbildningsdeltagare. När en utbildningsdeltagare från förening genomgått BORDTENNISTRÄNARE KLUBB med godkänt resultat gäller följande procedur:
• SBTF genomför kontinuerliga kontroller av godkända utbildningsdeltagare
• När utbildningsdeltagare blivit godkänd kommer subvention att betalas ut manuellt av SBTF
• För att erhålla stöd för två eller fler godkända utbildningsdeltagare krävs att dessa har genomgått den fysiska delen vid samma tillfälle.

Detta innebär att föreningen inte behöver göra någon aktiv ansökan för att erhålla stödet.

Information utbildningssubvention

Utbildare (länk)

Utbildningen är Svenska Bordtennisförbundet högsta tränarutbildning och har genomförts två gånger, i december 2019 och i slutet av sommaren 2022.

Nästa tillfälle planeras till 2025.

PARTNERS

STIGA
CRAFT
STUPA
Kosta
Hello Swedenq
SPORRONG