FÖR DOMARE

Inget tävlings- och seriespel inom bordtennis fungerar utan domare och du som domare behövs. Vill du utbilda dig som domare?

Ta först kontakt med din förening för att komma i gång.

Svenska Bordtennisförbundet erbjuder ett antal olika domarutbildningar som du kan läsa mer om här nedanför.

NATIONELL DOMARE

För dig som är anmäld eller har genomgått den digitala delen
Här hittar du SBTFs utbildningsportal med allt kursmaterial

Inloggningsuppgifterna har du fått i ett mejl i samband med anmälan. Har du glömt ditt lösenord, fyll i mejladressen som du använde vid registreringen och klicka på “Glömt lösenord” för att få ett nytt.

Förkunskaper:
Inga formella förkunskaper krävs. En förutsättning är att deltagare har intresse av regler och bestämmelser och vill bli domare.

Åldersrekommendation:
För att utbilda sig till distriktsdomare är rekommendationen att deltagaren har fyllt 15 år.

Utbildningens upplägg och innehåll:
Utbildningen till distriktsdomare sker i distriktets regi med stöd av den nya distriktsdomarutbildningen. Utbildningen består av två delar – en digital del och en fysisk del. Det är mycket viktigt att deltagare helt genomgår den digitala delen av utbildningen innan man kommer till den fysiska delen av utbildningen. Gör det i god tid för att hinna ta in och reflektera över det du lärt dig.

Vid den här utbildningen får du ingående lära dig bordtennisens regler, material, ditt ansvar och din roll som distriktsdomare. Distriktsdomarutbildningen avslutas med en fysisk träff som anordnas av distriktet i samverkan med domaransvarig. Under den fysiska träffen reflekterar ni tillsammans över ett antal frågor och utbildare kommer att bedöma dig i din roll som domare, i samband med en tävling eller ett seriesammandrag.

Länk till anmälan

Vad kostar utbildningen och vad ingår?
Den digitala delen av distriktsdomarutbildningen kostar 330 kr.

Vid den fysiska delen av distriktsdomarutbildningen ska varje deltagare förses med en domartröja och domarkit (som består av näthöjdsmätare, nätspänningsmätare, lottningsbricka, två gula kort, två röda kort, två vita kort samt aktuell regelsamling, varken säsongen 2021/2022 eller 2022/2023 trycktes någon regelsamling). Kostnaden för den fysiska delen bestämmer distrikten eftersom det är avhängigt bland annat av vilka priser som gäller för lokal och eventuell förtäring.

Läs mer om domarmaterial och kläder under rubriken ”Regler och utrustning” på domarsidan.

Domarmaterialet kommer att kunna beställas via SBTF, process att få till ett bra och prisvärt material pågår, är beställt och leverans pågår.

Tröjorna finns att beställa i webshopen för kläder. Webbshopen hittar du här.

Godkänd:
Efter att du blivit godkänd på de båda delarna av utbildningen är du klar att döma i det nationella seriesystemet.

Upprätthållande av kompetens/aktivitet:
Det är i första hand varje utbildad domares ansvar att hålla sig uppdaterad med aktuellt regelverk och även att med regelbundenhet omvandla sina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter under matcher vid serie- och tävlingsspel.

För de domare som dömer Pingisligan by STIGA ska han/hon delta vid den obligatoriska uppstartsträffen innan säsongsstart för att få del av nyheter och tips.

Utbildare:
Lista över utbildare (länk)

Förbundsdomarutbildningen har historiskt genomförts vid ett eller högst två tillfällen per år. Utbildningen förläggs i samband med en större nationell tävling för att få till bra praktik för deltagarna. Antalet deltagare per år har varit relativt lågt (cirka 15 deltagare). För att få till effektiva, hållbara och utvecklande utbildningar strävar Svenska Bordtennisförbundet efter att utbildningen anordnas på en ort så att så många deltagare som möjligt får så korta resvägar som möjligt.

Förkunskaper:
Som kvalificerad distriktsdomare uppdaterar och fördjupar du dig i det du lärde dig under distriktsdomarutbildningen. Deltagare ska alltså ha uppdaterad regelkännedom och visa intresse för att vidareutbilda sig som domare. Deltagaren ska vara aktiv distriktsdomare och ska ha tjänstgjort vid minst fem domaruppdrag i det nationella seriesystemet samt under minst två år varit aktiv vid distriktets olika tävlingsarrangemang. Det är domaransvarig i distriktet som rekommenderar och anmäler kandidaten genom att ange aktuell domarerfarenhet i samband med anmälan.

Åldersrekommendation:
För att utbilda sig till förbundsdomare är rekommendationen att deltagaren har fyllt 18 år.

Utbildningens upplägg och innehåll:
Utbildningen sker i Svenska Bordtennisförbundets regi. Teori, dialoger, reflektioner och praktik ingår. Efter genomgången utbildning är du behörig som huvuddomare i det nationella seriesystemet från division tre upp till Pingisligan. Du är även behörig att vara överdomare vid seriespel.
För att få verka som överdomare vid tävlingar krävs utöver förbundsdomarexamen också genomförd tävlingsledarutbildning.

Anmälan sker via distriktets domaransvarige.

Vad kostar utbildningen och vad ingår?
Med nuvarande utbildningsupplägg ingår domartröja, domarkit, två hotellövernattningar, två luncher, två middagar, del i konferenslokal och utbildarnas kostnader. Utbildningskostnaden är beroende av vilket avtal som Svenska Bordtennisförbundet kan sluta med inblandade aktörer. Resekostnader ingår inte.

Godkänd:
Utbildningen består teoripass och avslutas med ett skriftligt kunskapsprov. I utbildningen ingår även praktiska pass där du blir bedömd av utbildare i din domarroll. Du ska vara godkänd på både teori- och praktikdel för att vara utbildad förbundsdomare. När du skaffat dig god erfarenhet av att döma är du berättigad till att döma även internationella tävlingar som arrangeras i Sverige.

Är du intresserad att bli utbildare så finns det efter förbundsdomarutbildningen möjlighet att få leda distriktsdomarutbildningar. Kontakta domaransvarig i distriktet om du vill veta mer.

Upprätthållande av kompetens/aktivitet:
Det är av högsta vikt att det finns en regelbunden kommunikation mellan domaransvarig i distriktet och förbundsdomare gällande antal domaruppdrag. Rekommendationen är ett domaren åtar sig minst tre uppdrag per säsong. När domaren är behörig att agera inte enbart som matchdomare utan även som överdomare, bör minst ett uppdrag av respektive karaktär utföras för att hålla sig à jour.

För de domare som dömer Pingisligan by STIGA ska han/hon delta vid den obligatoriska uppstartsträffen innan säsongsstart för att få del av nyheter och tips.

Om förbundsdomare har varit inaktiv en längre period (över ca 2 år) och därefter vill komma tillbaka till nya domaruppdrag ska avstämning göras med respektive domaransvarig om vad som krävs i form av uppdatering; ny utbildningsinsats, bedömning av praktik etc.

Utbildare:
Lista över utbildare (länk)

För att få status som nationell överdomare ska du som genomgått förbundsdomarutbildningen också genomgå Svenska Bordtennisförbundets tävlingsledarutbildning.

Upprätthållande av kompetens/aktivitet:
Det är viktigt att du som överdomare tar ansvar för din egen utveckling och aktivitet. Det finns mycket bra erfarenhet om vad du kan göra för att hålla dig uppdaterad.

Spelare, ledare och föräldrar – det finns många målgrupper inom svensk bordtennis som ska känna till spelets regler och förhållningssätt. Inom Svenska Bordtennisförbundet domarkommitté pågår ett arbete (december 2022) med att ta fram ett enkelt stödmaterial för att underlätta för nämnda målgrupper att förbättra sin regelkännedom.

Materialet kommer att presenteras här när det är klart.

INTERNATIONELL DOMARE

Vartannat jämnt år erbjuder Internationella Bordtennisförbundet de nationella förbunden att nominera deltagare för chansen att bli internationell domare. Ansökan och nominering av lämpliga kandidater görs via distriktsförbundet till Svenska Bordtennisförbundet varefter en uttagning sker.
Efter uttagning, regelgenomgång och enskilt studerande skriver du ett internationellt kunskapsprov som rättas av det internationella förbundet. Som internationell domare kan du döma landskamper samt internationella tävlingar i Sverige eller utomlands och du förväntas också (som White Bagde) att döma och vara aktiv på distrikts- och förbundsnivå. Internationella bordtennisförbundet, ITTF, tillhandahåller också vidareutbildningar för internationella domare och efter att ha genomgått “Advanced Umpire Training” (AUT) kan du erhålla så kallad Blue Badge-status.

Från och med 2021 finns ytterligare en nivå för internationella domare; Gold Badge. För att komma dit genomför du Advanced Rules Exam (ARE) samt blir bedömd och godkänd av olika internationella överdomare vid tre olika tillfällen av ”Performance Assessment”.

Upprätthållande av kompetens/aktivitet:
I dagsläget finns många olika domaruppdrag att lämna intresseanmälan om för svenska internationella domare. Både europeiska och internationella bordtennisförbundet publicerar löpande uppdrag på sina hemsidor och du som internationell domare kan visa intresse för. Du får också löpande mejl från Svenska Bordtennisförbundets kansli med domaruppdragen där du kan visa intresse. En gruppering från Svenska Bordtennisförbundet nominerar de aktuella svenska domarna och respektive ansvarig organisation meddelar efter deadline hur nomineringen blev.

För svenska domare med internationell domarstatus är det Svenska Bordtennisförbundets domarkommitté som kommunicerar med berörd domare angående hans/hennes aktivitet/inaktivitet när det gäller de internationella uppdragen såväl inom landets gränser som utanför. Svenska Bordtennisförbundets domarkommitté meddelar eventuell inaktiv-status till Internationella bordtennisförbundet. Internationell domare kan kvarstå som aktiv förbundsdomare trots att den internationella statusen har övergetts.

Som internationell överdomare arbetar du på internationella tävlingar i Sverige och övriga världen. Det kan vara OS, VM, EM eller WTT-tävlingar. Kursen, som annonseras av internationella bordtennisförbundets domarkommitté, riktar sig till internationella domare som har god internationell erfarenhet och som har intresse i tävlings- och regelfrågor. Utbildningen pågår under en längre tid och sker genom ett flertal träffar. Som internationell överdomare förväntas du vara överdomare vid eventuella WTT-tävlingar i Sverige.

PARTNERS

STIGA
CRAFT
STUPA
Kosta
Hello Swedenq
SPORRONG