YTTERLIGARE PROJEKTSTÖD

SKOLSAMVERKAN

PENSIONÄRSPINGIS

PROJEKTSTÖD UTBILDNING

PING PONG POWER SKOLSAMVERKAN

Syftet med Projektstöd SF Skolsamverkan är att ge Svenska Bordtennisförbundet förutsättningar att utveckla material som inspirerar, ökar rörelseförståelsen och är enkelt att använda inom ramen för skola och i föreningsidrotten.

Svenska bordtennisförbundet, SBTF, har av Riksidrottsförbundet beviljats Projektstöd SF Skolsamverkan. Resan mot STIGA PING PONG POWER Startpaket är projektets namn.

Materialet är både fysiskt i form av en ryggsäck och digitalt i form av filmklipp. Ryggsäcken innehåller ett startpaket med rack och bollar samt en instruktion med flera roliga övningar och stationer att använda både inom och utomhus, exempelvis på skolgården. De digitala filmklippen har två delar, dels en inspirerande del med budskap för RF:s hemsida, dels en del med instruktioner och övningsbank. Materialet kommer även att finnas i tryckt form i ryggsäcken.

STIGA PING PONG POWER Startpaket kräver inga förkunskaper om bordtennis.

Föräldrar, skolpersonal, och föreningsledare samt barnen själva kommer enkelt kunna använda de filmklipp med instruktioner som bifogas. Filmklippen nås via en QR-kod som leder till SBTF:s hemsida där även föreningsregister finns tillsammans med användbara länkar i projektet.

Svenska Bordtennisförbundets primära mål med projektet är att kunna erbjuda skolor och föreningar att kunna ta del av STIGA PING PONG POWER Startpaket. Målet är att få fler barn att vilja, våga och kunna vara aktiva i skolan och på fritiden. Ett annat mål är att få fler barn att hitta tillbaka till föreningsidrotten och att bli föreningsaktiva.

Målgruppen är skolpersonal och barn i skolan samt föreningsledare som möter nya barn i samverkan med skola och i förening. Sekundär målgrupp är föräldrar och andra intresserade som kan inspireras av innehållet.

Bordtennisföreningar och alla intresserade som vill vara med i projektet vid exempelvis filminspelning är välkomna att anmäla sitt intresse till eskil@sbtf.se.

Skola: Ansök om ditt STIGA PING PONG POWER Skolpaket här.
Förening: Ansök om ditt STIGA PING PONG POWER Skolpaket här.

PENSIONÄRSPINGIS

HALV ELVA HOS

SBTF genomför en ny säsong av ”Halv elva hos…” under 2022-23.

Projektidén tar sin utgångspunkt i SBTF:s framgångsnycklar, det vill säga sociala aktiviteter i samband med träning/tävling, utflykter och träning kopplat till rehabilitering, vilka vi vill applicera i olika sammanhang för att projektet ska leda till utveckling genom samverkan.

Halv elva hos ”föreningens namn” är en timmeslång aktivitet som återkommer varje vecka under en tio veckors period säsongen 2022-23. Föreningens ledare erbjuder aktiviteter som prova-på-pingis, promenader, café samt planering tillsammans med deltagarna. Planeringen syftar till att inbjuda samarbetspartners till en avslutningsdag av projektet.

SAMVERKAN 65+ DIGITAL TRÄNARE

Svenska Bordtennisförbundet har under 2022 erhållit ett externt projektstöd från Riksidrottsförbundet, RF, som initialt syftar till att ta fram en struktur för digital träning för målgruppen 65 plus. Genom ett inledande pilotprojekt i samarbete med RF/SISU Norrbotten kommer en handfull föreningar att kunna ta del av satsningen. Programmet bygger också på ett särskilt framtaget träningsmaterial som är särskilt anpassat för att fungera i en digital miljö.

I en förlängning planerar Svenska Bordtennisförbundet för en nationell struktur för programmet, som ska kunna nå av många olika målgrupper mellan allt från äldre till barn.

Kontakt
Eskil Tyrberg, eskil@sbtf.se

PROJEKTSTÖD UTBILDNING

Bordtennistränare bas: Gå fem – betala för en!

Nu ger SBTF möjligheten till föreningar att låta sina ledare, föräldrar och andra intresserade att genomgå SBTF:s nya utbildning Bordtennistränare bas till ett mycket subventionerat pris.

Förening som anmäler fem personer till att genomgå utbildningen Bordtennistränare bas har möjlighet att få tillbaka kursavgiften för fyra. Värdet uppgår till 2200 kronor!

Hur går ansökan till?

Förening anmäler (minst) fem personer till Bordtennistränare bas. I samband med genomförande av utbildning ansöker förening om projektstöd från SBTF i idrottsmedelapplikationen i avsett formulär. Efter att fem personer genomgått utbildningen och blivit godkända av SBTF kan subvention betalas ut av SBTF.

Hur många kan ansöka om subventionen?

SBTF har avsatt 50 subventionspaket under år 2024 för ett värde av 100 000 kronor. I första hand gäller ett paket per förening. Om förening önskar utbilda fler, kontakta oss för särskild dialog.

Bordtennistränare klubb

SBTF kommer under 2024 att ge föreningar möjligheten att söka subvention för deltagare som genomgår utbildningen.

Hur går ansökan till?

För förening som,

  • Anmäler 1 deltagare till en kurs kan få tillbaka 1 000 kronor av kursavgiften.
  • Anmäler 2 eller fler deltagare till en kurs kan få tillbaka 70 % av totala kursavgiften.

I samband med genomförande av utbildning ansöker förening om projektstöd från SBTF i idrottsmedelapplikationen i avsett formulär. Efter att deltagare genomgått utbildningen och blivit godkända av SBTF kan subvention betalas ut av SBTF.

PARTNERS

STIGA
CRAFT
STUPA
Kosta
Hello Swedenq
SPORRONG