STYRANDE HANDLINGAR

Startsida 5 Vår verksamhet 5 Förbundet 5 Styrande handlingar

På dessa sidor finns Svenska Bordtennisförbundets styrande handlingar samlade. Du hittar bland annat information om Förbundsmötet, stadgar, kungörelser och utmärkelser.

Vid Förbundsmötet 9 april 2017 i Falkenberg antogs Måldokumet för perioden 2017-2022.

Verksamhetsidé

Bordtennis ska vara lättillgängligt och vi ska erbjuda alla möjligheten att utöva och verka inom bordtennisen utifrån egna förutsättningar och ambitioner.

Värdegrund

FÖR ALLA
Bordtennis är en idrott där alla är välkomna! Vår verksamhet bygger på glädje, kamratskap och engagemang. Inom vår idrott ska alla behandlas lika och allas åsikter är lika mycket värda.

SAMVERKANDE
För att svensk bordtennis ska nå önskad målsättning och få den verksamhet vi arbetar mot är samverkan en nödvändighet. Ensamma kommer vi ingenstans – däremot tillsammans – föreningar, distrikt och förbund – kan vi nå hur långt vi vill. Samverkan ska också prägla klimatet som helhet, allt från förening till distrikt och förbund inom svensk bordtennis.

UTVECKLANDE
Utveckling, framåtanda och nytänkande ska prägla svensk bordtennis arbete och verksamhet. Att vilja göra framsteg ska vara ledstjärnan inom vår verksamhet på alla nivåer. Det handlar både om att som individ få möjlighet att ständigt utvecklas utifrån sin egen ambition och nivå samt att som ledare få utvecklas i sitt tränarskap och ledarskap eller att som förtroendevald erhålla kunskaper för att driva organisationen.

RENT SPEL
Det är självklart att vi inom svensk bordtennis tävlar på lika villkor och följer de regler som vi satt upp för vår tävlingsverksamhet. Vi tar tillsammans avstånd från och jobbar förebyggande mot all form av doping och fusk.

Fokusområden 2017-2022

  • Hos hos är alla välkomna
  • Tränings- och tävlingsformer för barn och ungdomar
  • Attraktiva utbildningar
  • En stark organisation
  • Svensk bordtennis är känd av alla
  • Sportsliga framgångar och erkänd tävlingsarrangör

Måldokument 2017-2022 (pdf)

Inom Svenska Bordtennisförbundet regleras och styrs vissa delar av verksamheten, utöver dess stadgar, av så kallade riktlinjer/policys som Svenska Bordtennisförbundet eller överordnade organ tagit fram.

Hållbarhetspolicy
Integritetspolicy
Antidoping
RF Antimatchfixning
SBTF Antimatchfixning
Trygg Pingis
Registerutdragspolicy (NYTT DOKUMENT)

Svenska Bordtennisförbundets olika utmärkelser och förtjänsttecken är inom förbundets stadgar ett sätt att premiera förtjänstfulla insatser inom bordtennisfamiljen.

Utmärkelser kan utdelas till person eller organisation som gjort synnerligen stora insatser för svensk bordtennis inom eller utom landet. Reglerna definieras i SBTF:s bestämmelser för utmärkelser

Bestämmelser för utmärkelser
Blankett för ansökan om utmärkelser

PARTNERS

STIGA
CRAFT
STUPA
Kosta
Hello Swedenq
SPORRONG