FÖRBUNDSMÖTE

Förbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet, därefter extra förbundsmöte och förbundsstyrelsen. Mellan förbundsmöten är den av förbundet mötet valda förbundsstyrelsen förbundets beslutande organ. Därutöver väljer förbundsmötet ledamöter i disciplinkommittén.

Förbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet, därefter extra förbundsmöte och förbundsstyrelsen. Mellan förbundsmöten är den av förbundet mötet valda förbundsstyrelsen förbundets beslutande organ. Därutöver väljer förbundsmötet ledamöter i disciplinkommittén.

Förbundsmöte hålls vartannat år, udda år, på en lördag eller helgdag i april månad på dag, ort och mötesform som förbundsstyrelsen bestämmer.

Upplägget av förbundsmötet styrs till största delen av SBTF:s stadgar § 22.

Nästa förbundsmöte genomförs i april 2023.

Förbundsmötet 2023 äger rum den 15-16 april 2023 på Quality Hotel the Weaver i Mölndal

Nedan finner du information inför förbundsmötet

DATUM RUBRIK
2023-03-31 Handlingar förbundsmöte 2023
2023-03-31 Verksamhetsberättelse 2022 inklusive årsredovisning
2023-03-31 Verksamhetsberättelse 2021 inklusive årsredovisning
2023-01-23 Röstlängd förbundsmöte 2023
2023-01-23 Röstlängd förbundsmöte 2023 – beräkningsgrunder
2023-03-15 Inbjudan förbundsmöte 2023
2023-03-19 Valberedningens förslag

PARTNERS

STIGA
CRAFT
STUPA
Kosta
Hello Swedenq
SPORRONG