PROJEKTSTÖD & UTVECKLING

Startsida 5 Vår verksamhet 5 Förening 5 Projektstöd & utveckling

Svenska Bordtennisförbundet erbjuder varje år en bred palett av olika stöd i syfte att utveckla bordtennissporten att bli en större, bredare, bättre utbildad, mer inkluderande och trevligare välkomnande idrott.

SBTF:s stöd sker både genom samtal och information. Därutöver ges stora möjligheter till våra föreningar att kunna söka ekonomiskt stöd inom många av våra projekt.

VÅRA HUVUDOMRÅDEN 2024

PARTNERS

STIGA
CRAFT
STUPA
Kosta
Hello Swedenq
SPORRONG