BILDA FÖRENING

Startsida 5 Vår verksamhet 5 Förening 5 Bilda förening

BILDA FÖRENING

Är du intresserad av att bilda en ny bordtennisförening? Här nedan följer en rekommenderad åtgärdslista att följa i samband med er förenings bildande. Viktigast av allt – vi ser fram emot att välkomna er till bordtennisfamiljen inom Svenska Bordtennisförbundet!

 

  1. Ta en tidig kontakt med Svenska Bordtennisförbundet i samband med att ni planerar att bilda en bordtennisförening samt göra en inträdesansökan till oss. På så sätt kan vi ha en tidig kommunikation och ge er bästa möjliga stöd under processen.
  2. Läs noga igenom förutsättningarna för att bilda en idrottsförening steg för steg på Riksidrottsförbundets hemsida.
  3. Förbered era handlingar och föreningsuppgifter. Därefter kan ni fylla i avsedd inträdesansökan.
  4. I samband med inträdesansökan tillsänds föreningen en faktura på inträdesavgift, vilken motsvarar SBTF:s minimibelopp för föreningars årsavgift. Information om detta hittar du under Avgifter och domarersättningar i SBTF:s regelsamling.
  5. När inträdesavgift är betald och övriga inträdeskrav är uppfyllda, kommer föreningen att erhålla en skriftlig bekräftelse på att föreningen beviljats inträde i Svenska Bordtennisförbundet. Därigenom blir föreningen också medlem av Riksidrottsförbundet, lokalt Distriktsidrottsförbund som i bordtennisens distriktsförbund.

PARTNERS

STIGA
CRAFT
STUPA
Kosta
Hello Swedenq
SPORRONG