LICENSER & ÖVERGÅNGAR

Startsida 5 Spela & Tävla 5 Spela pingis 5 Licenser & övergångar

LICENSER

Det är obligatoriskt för alla som spelar någon form av tävling eller seriespel, representerande en förening ansluten till Svenska Bordtennisförbundet, att inneha en giltig spelarlicens för att få delta.

Det finns tre licenstyper, en nationell licens kallad A-licens, en distriktslicens kallad D-licens och en 48-timmarslicens.

  • A-licensen ger rätt att delta i hela SBTF:s tävlingsverksamhet. A-licens delas åldersmässigt in i barn, ungdom, senior och pensionär med olika licensavgifter.
  • D-Licens kan lösas av alla åldrar och ger möjlighet att delta i distriktstävlingar inom det egna distriktet samt i distriktets ungdoms- och pensionärsserier.
  • 48-timmarslicens kan lösas av alla åldrar och ger möjlighet att delta i hela SBTF:s tävlingsverksamhet i 48 timmar från det dygn som licensen registrerats och aktiverats.

LICENSINFORMATION

MANUAL FÖR LICENSIERING

Registrering av licens

Medlem som ska anmälas för licens ska först registreras, med fullständigt personnummer, i föreningens medlemsregister i IdrottOnline. Dagen efter är det möjligt att registrera licens i ProFixio.

ProFixio är Svenska Bordtennisförbundets tävlingsadministrativa system där föreningarna registrerar spelarnas licenser. Inloggning till ProFixio har skickats från SBTF till alla föreningar som har en giltig e-postadress registrerad i IdrottOnline. Klicka här för att komma till inloggningssidan.

Faktura på anmälda licenser skickas till föreningen.

MANUAL FÖR LICENSERING I PROFIXIO

FÖRSÄKRINGSINFORMATION FOLKSAM

ÖVERGÅNG

Spelare som har licens för en förening ansluten till SBTF eller har haft licens närmast föregående spelår och som önskar byta till en annan förening ska anmäla övergång till SBTF.

Spelare som tillhör ungdomsklass 15 år eller yngre, oavsett klasstillhörighet, kan byta förening när som helst under säsongen.

Seniorspelare som tillhör spelstyrkeklass 1 till 7 (det datum övergångsanmälan inkommer till SBTF) samt spelare som tillhör ungdomsklass 17 år och spelstyrkeklass 1 till 7 (det datum övergångsanmälan inkommer till SBTF) kan byta förening när som helst under säsongen.

Seniorspelare som tillhör spelstyrkeklass Elit* (det datum övergångsanmälan inkommer till SBTF) samt spelare som tillhör ungdomsklass 17 år och spelstyrkeklass Elit* (det datum övergångsanmälan inkommer till SBTF) kan byta förening vid två tillfällen under säsongen:
Övergångsfönster 1: 1 maj till och med 1 september
Övergångsfönster 2: 1 december till och med 15 december
*Med spelstyrkeklass Elit jämställs spelare som under spelåret spelat i Pingisligan herrar, Pingisligan damer, Superettan herrar eller Superettan damer

Nu har vi infört digitala övergångar  medan seriespelsregistreringen görs via länken längre ner på sidan.. Digitala övergångar görs direkt i Profixio, manual hittar du här:

MANUAL FÖR ÖVERGÅNGAR I PROFIXIO

För mer information om övergångar se representationsbestämmelser i SBTF:s tävlingsregler.

Registreringsavgift för övergång, 300:- faktureras den nya föreningen i efterhand.

AKTUELLA ÖVERGÅNGAR

SERIESPELSREGISTRERING

Spelare kan tävla för en förening men spela seriespel för en annan. Regler och hur du ansöker finner du här.

SERIESPELSREGISTRERING

Lista över de spelare som är seriespelsregistrerade för den aktuella säsongen.

SERIESPELSREGISTRERADE

UTLÄNDSKA SPELARE

Utländska spelare i Sverige behöver speltillstånd för att få tillstånd att tävla och/eller spela seriespel i Sverige.

SPELTILLSTÅNDSANSÖKAN

Nedan flik gäller sökta och beviljade tillstånd säsong 2024-2025. Spelare utan datum har sökt, men ej fått beviljat tillstånd då licens ej ännu har registrerats. Giltiga tillstånd tillsvidare finns under fliken “tillsvidare”.

UTLÄNDSKA SPELARE

PARTNERS

STIGA
CRAFT
STUPA
Kosta
Hello Swedenq
SPORRONG