PARAPINGIS

PARANYHETER

Motala Summer Camp finslipar för framtiden

Motala Summer Camp finslipar för framtiden

Under milda väderförhållanden var temperaturen i Motala Sporthall mycket behaglig när Sveriges största paraläger genomfördes mellan 2-7 juli. Med 42 spelare plus sparringar och ledare fylldes alla bord i hallen med målet om att bli en bättre...

läs mer
Motala Summer Camp finslipar för framtiden

Motala Summer Camp finslipar för framtiden

Under milda väderförhållanden var temperaturen i Motala Sporthall mycket behaglig när Sveriges största paraläger genomfördes mellan 2-7 juli. Med 42 spelare plus sparringar och ledare fylldes alla bord i hallen med målet om att bli en bättre...

läs mer
Nytt medaljregn över paralandslaget

Nytt medaljregn över paralandslaget

Återigen har det svenska paralandslaget varit iväg på den internationella touren. Czech Para Open f20 i Ostrava resulterade i hela tio medaljer för den svenska truppen. David Olsson knep det skimrande guldet i herrar klass 5. Därtill blev det nio...

läs mer
Para-SM blir en del av SM-veckan 2025

Para-SM blir en del av SM-veckan 2025

För första gången någonsin kommer bordtennisens Para-SM att genomföras under SM-veckan när tävlingarna går av stapeln i Norrköping 2025. Totalt är 27 idrotter aktuella för mästerskapsveckan vars huvudarrangörer är Riksidrottsförbundet och...

läs mer

#PINGISFÖRALLAÖVERALLT

Bordtennis ska vara lättillgängligt och vi ska erbjuda alla möjligheten att utöva och verka inom bordtennisen utifrån egna förutsättningar och ambitioner. Runt 100 licenserade serie- och tävlingsspelare med funktionsnedsättning i ca 50 olika föreningar visar att pingis kan spelas överallt och med vem som helst. Det som är bra med pingis är att det finns en sparringpartner för alla oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. I princip alla av våra paraspelare tränar och tävlar i ordinarie grupper och tävlingssklasser på ett inkluderande sätt. En del föreningar har även särskilda paragrupper och paraklasser på tävlingar.

TÄVLA I PARABORDTENNIS

I nuläget arrangeras fyra större paratävlingar med licens- och sanktionskrav från februari till december varje år. Dit kommer majoriteten av alla paraspelare, allt ifrån spelare som gör sin första tävling till våra landslagsspelare. På dessa tävlingar finns det klasser som gör att alla får en bra tävlingsupplevelse spelmässigt.

Vid dessa nationella paratävlingarna spelas vanligtvis nedan klasser:
Skadeklasser
Uppdelning i klass 1-11, beroende på funktionsnedsättning.
Prestationsklasser
Uppdelning i Elit, klass 1-3, beroende på spelstyrka och oberoende av funktionsnedsättning.
Åldersklasser
Ungdoms-, junior- och veteranklasser, oftast oberoende av funktionsnedsättning.

Tävlingskalender för paratävlingar
Malmö Open, FIFH Malmö (februari).
Motala Summer Open, Västers BTK (sommar) Sveriges största paraläger hålls i samband.
Stockholm Paragames, IFAH Parasport (november).
Top-6 Örebro, Örebro, Svenska Bordtennisförbundet (december) Camp New Level med konvent.

Utöver dessa nationella paratävlingar arrangeras det SM för ungdom, junior och senior med paraklasser.
Fullständig tävlingskalender

KLASSIFICERINGSINFORMATION

Klassificering av bordtennisspelare med fysisk funktionsnedsättning har som syfte att skapa rättvis klassindelning och därmed rättvis konkurrens mellan spelare. Systemet kallas funktionell klassificering och fokuserar på spelarnas fysiska förutsättningar för att spela bordtennis. För att göra bedömningen utreds olika kroppsfunktioner så som exempelvis styrka, balans, ledrörlighet, muskeltonus och motorisk kontroll. Alla dessa funktioner kan enskilt eller tillsammans leda till att aktivitetsförmågan begränsas.

Klassificeringen blir aktuell när spelaren ska börja spela parabordtennistävlingar sanktionerade av SBTF. Inom parabordtennis finns tio olika klasser för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Klass 1-5 är för spelare som sitter i rullstol och klass 6-10 är för stående spelare. Ju lägre klass desto svårare funktionsnedsättning. För personer med intellektuell funktionsnedsättning finns klass 11. Det kan arrangeras tävlingar för personer med funktionsnedsättning som går utanför det här klassificeringssystemet (1-11). Ett exempel på detta är Parkinson-SM.

HUR FUNGERAR KLASSIFICERINGEN?

När en spelare vill tävla i parabordtennis ska en registrering för paraspel göras till SBTF. Spelaren skickar in medicinskt formulär samt andra medicinska handlingar enligt beskrivningen nedan.

För personer med fysisk funktionsnedsättning ska SBTF:s medicinska formulär fyllas i av en läkare eller sjukgymnast. Andra medicinska underlag som underlättar klassificeringen ska bifogas. SBTF tar beslut vilken klasstillhörighet/skadeklass spelaren tillhör samt om registrering för paraspel blivit godkänd utifrån de handlingar som är inskickade. Vid några svenska nationella tävlingar, särskilt riktade till paraspelare, finns SBTF:s klassificerare på plats som observerar spelare som ansökt om klassificering, och därefter slutligen bekräftar vilken skadeklass som ska gälla för den aktuella spelaren.

För personer med intellektuell funktionsnedsättning ska SBTF:s medicinska formulär fyllas i av LSS-handläggare, psykolog, skolsköterska, skolläkare, lärare, särskola eller förälder. Andra medicinska/psykologiska underlag som finns bifogas och skickas till SBTF. SBTF tar beslut om skadeklass och om registrering för paraspel kan godkännas utifrån de handlingar som är inskickade.
För att en spelare ska kunna delta i paraklasser behöver det finnas en skadeklass kopplad till spelaren. Nedan följer information om hur du ansöker om klassificering.

KLASSIFICERINGSRUTIN FÖR RÖRELSEHINDRADE SPELARE

  1. Spelare som saknar klassificering ska vända sig till sin läkare eller sjukgymnast för att få Medicinskt kort 1 ifyllt
  2. Medicinskt kort 1 samt ev kompletterande klassningsformulär skickas till SBTF, som inscannad fil via e-post eller med posten.
  3. Kopia på medicinskt kort 1 + ev medicinskt underlag skickas från SBTF till SBTF:s klassificerare som tar gemensamt beslut angående klasstillhörighet efter mail- och/eller telefonkontakt. Beslutet meddelas till SBTF som sen lägger till spelarens skadeklass i Profixio. Vid behov sätts spelaren upp på lista för klassificering vid nationell tävling.
  4. Vid vissa nationella tävlingar sker klassificering/omklassificering utifrån vilka spelare som finns på listan för översyn. Beslut från klassificeringen meddelas till SBTF.

MEDICINSKT KORT 1

KLASSIFICERINGSRUTIN FÖR INTELLEKTUELLT FUNKTIONSHINDRADE SPELARE

  1. Spelare som saknar klassificering ska vända sig till sin vårdkontakt för att få Medicinskt kort 3 ifyllt.
  2. Medicinskt kort 3 plus eventuella övriga medicinska/psykologiska underlag skickas till SBTF.
  3. Bedömning av ansökan görs av SBTF i samråd med Svenska Parasportförbundet.

MEDICINSKT KORT 3

KLASSIFICERING AV UTLÄNDSKA SPELARE

För att utländska spelare ska kunna delta i skadeklass vid svenska tävlingar sanktionerade av SBTF krävs nationell eller internationell klassificering. Har inte spelaren genomgått klassificering kan detta erbjudas även till utländska spelare då de tävlar i Sverige, detta mot en kostnad av 300 kr per spelare. Kostnaden betalas av spelaren/förening/nationellt förbund direkt till arrangören av turneringen. Den bedömning som görs gäller även för framtida tävlingar i Sverige och eventuellt kan spelaren använda den i sitt hemland.

RUTIN FÖR PROTEST GÄLLANDE KLASSIFICERING

Om en förening inte är nöjd med aktuellt beslut gällande klassindelning ska föreningsledare meddela detta till SBTF. Eventuellt kan detta leda till ny bedömning av klasstillhörighet.

KLASSINDELNING

I bilden och i texten nedan beskrivs de elva olika skadeklasserna utifrån de Paralympiska klasserna. Beskrivningen gäller i allra flesta fall men det finns alltid undantag i varje skadeklass. Klicka upp bilden för att läsa.

KLASS 11

Är för spelare med intellektuell funktionsnedsättning. Spelare kan inkluderas utifrån låg IQ (under 75) och diagnostiserad utvecklingsstörning.

KLASSINDELNING

PARAREGLER

Särskilda tävlingsregler vid parapingis För spelare i klass 6-10, de stående klasserna, samt för spelare i klass 11, med intellektuell funktionsnedsättning, gäller i princip samma regler som för spelare utan någon funktionsnedsättning både vid singel- och dubbelspel då båda spelarna är stående. För spelare i klass 1-5, de sittande rullstolsklasserna, gäller särskilda regler i både singel- och dubbelspel. I singelspel gäller att serven inte får gå ut över långsidan. Vidare får bollen vid serve inte ha så mycket underskruv att den vänder tillbaka i riktning mot nätet.

I dubbelspel får bollen servas ut över långsidan men bollen får inte servas så den vänder tillbaka mot nätet. Om dessa särskilda serveregler inte följs spelas bollen om. I dubbelspel behöver spelarna inte slå varannan boll. Den regeln gäller även när sittande spelare bildar par med stående spelare. Det finns en särskild serveregel, för alla paraspelare med fysisk funktionsnedsättning, som gäller om man har problem att utföra en korrekt serve enligt regelboken på grund av sin funktionsnedsättning. I dessa fall har domaren möjlighet att bortse från kravet på korrekt serve om han eller hon är säker på att felet beror på den fysiska funktionsnedsättningen. Reglerna för parabordtennis gäller även då en parabordtennispelare deltar i tävlingar för personer utan funktionsnedsättningar.

FOLDERN PARAPINGIS

Svenska Bordtennisförbundet har tagit fram en informationsfolder där du hittar information om bl.a. tävlingsverksamhet i Sverige och internationellt, klassificering, klassindelningar och särskilda regler inom Parabordtennis. Foldern innehåller även intervjuer med spelare och tränare.

Klicka på bilden för att ta del av foldern som PDF.

Önskar du beställa fysiska exemplar av foldern Parapingis?

Skicka ett mejl till oss via kontaktformuläret nedan.

BÖRJA SPELA?

Vill du börja spela bordtennis men är osäker på var du kan vända dig? Bordtennis är en idrott för alla och ska kunna spelas i ditt närområde. Kontakta ditt distriktsförbund så kommer de att hjälpa till att hitta en lämplig förening.

Vid frågor och funderingar kontakta oss via formuläret längre ner på sidan.

KONTAKTA DITT DISTRIKT

LÄNKAR

Camp New Level

Parasportförbundet

ParaMe.se

Paralympics

Special Olympics

Start Your Impossible Camp

OM PARABORDTENNIS

Parabordtennis eller bordtennis för personer med funktionsnedsättning är sedan den 1 januari 2017 fullt inkluderad i Svenska Bordtennisförbundets verksamhet. Tidigare har den varit en del av Svenska Parasportförbundet.

Parabordtennisen är en av de största paraidrotterna internationellt och det är Internationella Bordtennisförbundet, ITTF, som är ansvarig för parabordtennisen globalt. Årligen arrangeras minst ett mästerskap; Paralympics, VM eller EM, samt ytterligare cirka 20 internationella rankingtävlingar.

Parabordtennisen tillämpar funktionell klassificering, det vill säga indelning utifrån funktionsnedsättning. Klass 1-5 är för spelare som sitter i rullstol och klass 6-10 är för stående spelare. Ju lägre klass desto svårare funktionsnedsättning. För personer med intellektuell funktionsnedsättning finns klass 11.

#pingisförallaöverallt

KONTAKTA OSS

9 + 3 =

PARTNERS

STIGA
CRAFT
STUPA
Kosta
Hello Swedenq
SPORRONG