Inbjudan och information inför Veteran-SM 2024 i Uppsala

Inbjudan och information inför Veteran-SM 2024 i Uppsala

Svenska Bordtennisförbundet och Uppsala BTK bjuder in till Veteran-SM i Uppsala den 16-19 maj 2024, i moderna och trevliga IFU Arena. Anmälan är fri och öppen fram till den 4 april.

Veteran-SM 2024 Inbjudan

Några nyheter att känna till:

  • B-slutspel erbjuds i alla singelklasser (40-90) samt i flertalet dubbelklasser (40-60).
  • Poolspelen i singel och dubbel (40-60) genomförs under lördagen med efterföljande slutspel under söndagen.
  • Mixed (40-60) spelas under lördagen.

Med dessa förändringar ges mixedklassen en mer framskjuten placering i tävlingen, fler spelare får fler matcher mot jämnare motstånd, stressen inför slutspelslottningarna reduceras, bättre förutsättningar för återhämtning mellan matcherna, gemensamma finalpass i högre utsträckning, och tävlingen kan sluta i bättre tid på lördag och söndag.

KONTAKT
Peter Hyllman, tävlings- och serieansvarig
peterh@sbtf.se

Toppbild: Veteran-SM. Foto: SBTF

Beslut gällande framtidens DM och SM

Beslut gällande framtidens DM och SM

Svenska Bordtennisförbundets Tävlings- och regelkommitté (TRK) har sedan sommaren utfört en genomlysning av våra olika mästerskap såsom DM, RM och SM och dess olika regelverk. Bakgrunden är att dessa mästerskapstävlingar under en längre tid brottats med problem såsom lägre status och kvalitet samt snåriga regelverk.

TRK har sett som viktigt att utveckla DM, RM och SM utifrån väl definierade syften såsom ökad enhetlighet och enkelhet, en tydligare röd tråd mellan olika mästerskap liksom en förstärkning av mästerskapskänslan vid dessa tävlingar.

Dessa frågor har diskuterats i ett flertal olika sammanhang under framför allt det senaste halvåret. Utfallet har i detta läge blivit följande av TRK fattade beslut den 23/1-2024, att gälla från och med säsongen 2024-2025:

Enhetlig kvalificering till samtliga SM-klasser

Kvalificering till samtliga SM med respektive SM-klasser sker på ett och samma sätt; primärt via DM och sekundärt genom insamlade nationella eller internationella tävlingspoäng. Kvalificering till SM sker inte längre genom ranking.

Framför allt påverkar detta Bordtennis-SM och dess seniorklasser. Nationella tävlingspoäng samlas på Sweden Tours tävlingar och på övriga nationella tävlingar. På seniorsidan ges inspelade poäng på världstouren företräde för spelare på någon av platserna 1-250.

Grundprincipen är att man ska kvalificera sig till SM genom att tävla, och på så vis uppmuntra ett ökat tävlande. Till skillnad från kvalificering via ranking där det kan löna sig att inte tävla.

Kvalificering via så kallade wildcards kommer fortfarande vara möjlig i samtliga klasser.

Enhetlig spelform i samtliga SM-klasser

Spelformen blir densamma på samtliga SM och i samtliga SM-klasser. Detta innebär trepooler med två spelare vidare till slutspel. 16 respektive 8 spelare i varje klass är direktkvalificerade till slutspelet. Samtliga matcher i slutspelen spelas i bäst av sju set.

Denna spelform införs även som rekommendation för DM och RM.

Ambitionen är att ge våra mästerskapstävlingar en tydligare egen identitet, och en känsla av att vara en annan typ av tävling än andra tävlingar.

Enhetlig seedning och lottning på SM och DM

Seedning och lottning av samtliga klasser på SM, på DM och på RM ska ske med snakemetoden.

Samtliga individuella SM genomförs i maj

Bordtennis-SM, Veteran-SM, Ungdoms-SM och Parkinson-SM genomförs i maj, det vill säga i slutet av säsongen under vad som är tänkt att bli en slags SM-månad. Med en utökad internationell tävlingskalender finns inte längre samma skäl att ha SM tidigare under säsongen.

Förändringen rimmar väl med hur de flesta SM redan ligger i tid. Det ökar intresset för våra arrangemang bland svenska städer, samt gör att kvalificering till Bordtennis-SM kan göras baserat på en lika stor del av säsongen som övriga SM.

Bestämmelser för mästerskapstävlingar

Bestämmelserna gällande mästerskapstävlingar, inklusive DM, har uppdaterats, med avseende på arrangemangens standard. Fokus ligger på finalbord, presentationer av finaler och prisutdelningar. Syftet är att få mästerskapen att upplevas som mästerskap.

Endast SM-klasser får arrangeras på DM

På DM kommer endast ges tillstånd till aktuella mästerskapsklasser, det vill säga klasser som är kvalificerande till SM. I detta inkluderas även aktuella klasser för veteraner, för para och för parkinson. Ett traditionellt undantag görs även för Pingisiaden.

Andra klasser ges däremot inte tillstånd. Syftet är att värna DM:s standard och status som mästerskap, något som för ofta förlorats med alltför många icke mästerskapsklasser. Dessutom undviks en situation där icke-mästerskapsklasser ges 1,5 poäng till datarankingen.

Arrangerande distrikt eller föreningar som av ekonomiska skäl vill arrangera fler eller andra klasser har möjligheten, om plats och kapacitet finns, att arrangera en annan tävling parallellt med DM. Men DM ska vara DM.

Antal SM-platser på ett DM baseras på antal spelare och föreningar

Den historiska principen har varit att varje DM ges en SM-plats per klass, det vill säga distriktsmästaren kvalificerar sig till SM. Med sammanslagningar av distrikt har denna princip modifierats så att varje DM ges SM-platser baserat på antalet underliggande “gamla” distrikt.

Detta har resulterat i underliga effekter såsom t ex att, som varit fallet under 2023-2024, ett distrikt har sex gånger fler SM-platser för en klass än ett annat distrikt, trots ett totalt sett lägre antal anmälda spelare. Men framför allt är detta ett system som inte gett några incitament alls för utveckling av antal spelare och föreningar på DM. Tvärtom kan det ha skapat negativa incitament.

Med den nya principen kommer DM härefter ges SM-platser per klass baserat på antalet spelare och föreningar. En mästerskapsklass på DM kommer tilldelas SM-platser (1) baserat på antalet deltagande spelare och föreningar, (2) motsvarandes högre minimikrav på antal spelare och föreningar, samt (3) med antalet SM-platser kunna stegvis öka i takt med antalet spelare och föreningar.

Modellen kommer utvecklas under våren, men skulle som ett belysande exempel kunna se ut enligt följande:
En mästerskapsklass på DM erhåller en SM-plats om klassen innehåller minst 12 spelare från minst 2 olika klubbar för män, respektive minst 6 spelare från minst 2 olika klubbar för kvinnor. Innehåller klassen minst 24 spelare från minst 3 olika klubbar erhåller klassen 2 SM-platser, eller 3 SM-platser för minst 36 spelare från minst 4 olika klubbar, och så vidare. Och så klart motsvarande för kvinnor.

Vad som framför allt uppnås med detta är att vi skapar starka incitament att utveckla DM som tävling. DM med många spelare och föreningar, och DM som framgångsrikt lyckas öka antalet spelare och klubbar, belönas för detta.

Diskussioner kommer ske under våren med inblandade och intresserade distrikt och föreningar för att förklara, förtydliga och utveckla dessa beslut och förändringar av DM och SM. Finns frågor och funderingar går det bra att kontakta oss.

Toppbild foto: Linda Carlsson/SBTF

KONTAKT
Peter Hyllman, tävlings- och serieansvarig
peterh@sbtf.se

Information och kvalificeringslistor till Bordtennis-SM 2024

Information och kvalificeringslistor till Bordtennis-SM 2024

Bordtennis-SM spelas i Halmstad den 21-24 mars, med Halmstad BTK som lokal arrangör.

Listor över kvalificerade spelare till Bordtennis-SM är framtagna för aktuella klasser såsom herrsingel, damsingel, H20 singel samt D20 singel liksom herrdubbel, damdubbel och mixeddubbel. Kvalificering baseras januari månads ranking.

Officiell inbjudan till Bordtennis-SM kommer inom kort. Redan nu finns emellertid information samt kvalificeringslistor upplagda på sbtf.se.

Bordtennis-SM 2024, information
Bordtennis-SM 2024, generalprogram
Bordtennis-SM 2024, kvalificeringslistor

Se även tillämpliga direktiv:
Direktiv för SM
Direktiv för Para-SM och Para-JSM

Kontakt
Peter Hyllman, tävlings- och serieansvarig
peterh@sbtf.se

Toppbild: Christina och Anton Källberg vid tidigare SM. Fotocredit: SBTF/Linda Carlsson.

Svensk bordtennis firar nya DM-vinnare!

Svensk bordtennis firar nya DM-vinnare!

Helgen den 11-12 november 2023 var DM-helg. Totalt 17 DM har spelats på olika ställen i landet och distriktsmästare korats i flertalet mästerskapsklasser. SBTF gratulerar samtliga distriktsmästare 2023!

Vad har Jan-Ove Waldner, Mikael Appelgren och Jörgen Persson gemensamt med SBTF:s förbundschef Thomas Buza? Jo, alla fyra har åtminstone någon gång vunnit DM i herrsingel i sitt respektive distrikt. Vilket kanske visar både att DM på fler sätt än ett kan vara det första klivet ut i den större pingisvärlden, och att DM ändå är förknippat med viss prestige och stolt tradition.

Kanske har DM ändå inte riktigt samma lyster idag som det hade förr om åren, men ändå är DM alltjämt vårt primära lokala mästerskap i svensk bordtennis. Att vinna DM betyder både att kunna titulera sig bäst i distriktet under säsongen och som svensk spelare även att man kvalificerar sig till SM senare under säsongen. Inte minst därför är det kanske lite extra intressant att hålla reda på vilka som från och med nu kan kalla sig för DM-vinnare 2023.

Damsingel:
Göteborg: Malva Wålme, Askims BTK
Nordvästra Götaland: Amanda Taus, Karlsborgs BTK
Nordöstra Svealand: Amanda Asp, Norrtälje BTK
Mellersta Norrland: Tinna Nilsson, Östersunds GIF
Skåne: Angelica Persson, Trelleborgs BTK
Stockholm: Linnea Johansson, Spårvägens BTK
Sydöstra Götaland: Linn Olsson, BTK Frej
Värmland: Helin Zakhoy, Kristinehamns BTF
Östergötland: Viktoria Khomenko, IF Norcopensarna

Herrsingel:
Dalarna: Jesper Källberg, Falu BTK
Gotland: David Nilsson, IF Hansa-Hoburg
Göteborg: Peter Hedram, BTK Warta
Halland: Magnus Bülow, Falkenbergs BTK
Mellersta Norrland: Fredrik Gustafsson, Docksta BTK
Nordvästra Götaland: Carl Sahle, Horreds BTK
Nordöstra Svealand: William Bergman, Stratos Enköping BTK
Norra Norrland: Ove Johansson, Skellefteå AIK BTF
Skåne: Viktor Görman, IFK Lund
Stockholm: Peter Alestedt, IFK Täby BTK
Sydöstra Götaland: Charlie Ridegård, Kosta SK
Södermanland: Patrik Zackrisson, Södertälje BTK
Södra Norrland: Elliot Lundqvist, Söderhamns UIF
Värmland: David Lundeteg, Carlstads BTK
Västmanland: Joakim Carlsson, BTK Kungsör
Örebro Län: Marcus Norlander, BTK Safir
Östergötland: Melker Sjösvärd, Västers BTK

SBTF gratulerar alla dessa och alla andra distriktsmästare 2023!

Toppbilden: BTK Frejs Linn Olsson vann damsingeln i Sydöstra Götalands DM. Foto: Per Hällström.

Förstärkt roll för Veteran-SM som “socialt mästerskap”

Förstärkt roll för Veteran-SM som “socialt mästerskap”

Veteran-SM är en av svensk bordtennis finaste tävlingsformer med sin dubbla roll som både svenskt mästerskap och social mötesplats, ett socialt mästerskap. Som sådan spelar VSM en stor roll i vår ambition att växa och bli fler i den svenska pingisfamiljen. För detta ändamål har SBTF:s Tävlings- och regelkommitté (TRK) fattat följande beslut:

  • Att damklasser spelas med 10-årsintervall, med 5-årsintervall som möjlighet
  • Att singelklasser och dubbelklasser spelas med B-slutspel
  • Att lägga till en motionärsklass för spelare 65+
  • Att lägga till en paraklass för veteraner och-eller utreda möjligheten att lägga till en klass för Parkinson-spelare
  • Att i lagklasserna ta bort krav på föreningslag eller distriktslag

Förändringarna gäller från och med säsongen 2024-25, men tillämpas i den utsträckning det är möjligt redan under VSM i Uppsala 2024.

Besluten har sin utgångspunkt i synen på VSM som ett ”socialt mästerskap”, något som märks redan i befintligt regelverk.

En annan viktig utgångspunkt är VSM:s förändrade demografi där årskullarna blir allt äldre och det för tävlingens framtid blir allt viktigare att locka fler kvinnliga spelare, fler ”yngre” spelare och fler ”nya” spelare.

Lagspel och mixed är spelformer som av dessa skäl ses som viktiga, men som med dagens befintliga regelverk antingen exkluderar många spelare eller har fått en skymd plats under VSM.

Besluten kompletteras med andra aktiva men mer praktiska åtgärder gällande spelschema och anmälningsrutiner.

KONTAKT
Peter Hyllman, tävlings- och serieansvarig
peterh@sbtf.se; 072-215 87 12

Para-EM: Dubbelspel med två brons i bagaget 

Efter singelspelet för de 13 svenska spelarna visade det sig att Anja Händén och Daniel Gustafsson båda tog varsitt brons. Anja hade tufft motstånd i dagens semifinal där turkiskan Demir stod för motståndet och aldrig släppte in Anja i matchen riktigt. Skönt med bronsmedaljer även om säkert förhoppningarna kan ha varit ännu högre.
Nu har alla spelarna hunnit ladda om och dubbel- och mixedspelet tar sin början, i morgon fredag. Någon form av revanschlusta finns även om det smugit sig in några krämpor och krassligheter. Förbundskapten Robert Svanberg berättar dock att det finns många medaljmöjligheter. Den här gången hoppas man på att det blir lite stolpe in, tvärtom vad som singelspelet visade.
– Vi brukar av tradition vara starka tillsammans, jämför med tidigare lagspel, vilket vi nu vill föra vidare i dubblarna, avslutar Robban.
Matcher vid alla bord streamas, svenska tider för svenska spelare. Motståndarnas namn framgår av spelschemat, här har vi bara skrivit ut nationaliteten.
Bord 2, 11:00
Alexander Öhgren, David Olsson – Rumäner
Bord 7, 11.45
Jonas Hansson, Sam Gustafsson – Rumäner
Bord 9, 11:45
Emil Andersson, Michael Azulay – Portugiser
Bord 7, 12:30
Cajsa Stadler, Smilla Sand – Fransyskor
Bord 10, 13:15
Smilla Sand, Sam Gustafsson – Rumäner
Bord 9, 14:00
Anja Händén, Jonas Hansson – Bulgarer
Bord 8, 17:45
Cajsa Stadler, Smilla Sand – Norskor
Bord 8, 18:30
Emil Andersson, Cajsa Stadler – ?
Om spelarna vinner sina första matcher finns det chans att titta på mer dubbel- och mixed enligt följande planering:
Bord 6, 17:45
Jonas Hansson, Sam Gustafsson – Engelsmän
Bord 11, 17:45
Emil Andersson, Michael Azulay – ?
Bord 3, 17:45
Alexander Öhgren, David Olsson – ?
Bord 9, 18:30
Smilla Sand, Sam Gustafsson – ?
Bord 8, 19:15
Anja Händén, Jonas Hansson – ?
Live streaming: