ATT VARA DOMARE

Startsida 5 Spela & Tävla 5 Domare 5 Att vara domare

ATT VARA DOMARE

Förbundsdomare Jonny Mattbäck berättar vad domaruppdraget innebär för honom.

Varför blev du domare?
– Jag har alltid varit intresserad av att vara domare inom idrott. När möjligheten fanns att utbilda sig till bordtennisdomare så var det bara att köra på.

Hur har din resa som domare sett ut?
– Hittills har resan varit mycket bra. Jag utbildade mig till distriktsdomare 2018 och till förbundsdomare 2022. Nu har jag dömt mina två första Pingisligamatcher. Det är de matcherna som varit roligast hittills.

Vad är det roligaste med att vara domare?
– Det är att man får se pingis på nära håll. Och givetvis att få leda matcher så bra som möjligt.

Vilka egenskaper tycker du är viktiga för en domare?
– Att kunna vara opartisk, rak och tydlig, Att vara fokuserad på sin uppgift som domare samt våga stå för sina beslut.

VILL DU BLI DOMARE?

Undrar du hur du ska göra för att bli pingisdomare? Här kan du läsa allt om våra domarutbildningar. 

Vi guidar dig gärna vidare Vill du att vi ska kontakta dig? Klicka här! 

DOMARE INTERNATIONELLT

Svenska internationella domare

Sverige har 17 internationellt kvalificerade domare i olika domarnivåer.
Här finns de svenska internationella domarna med respektive gradering.

Intresseanmälan/Nominering för internationella domaruppdrag

För att kunna komma i fråga som deltagande internationell domare på internationella domaruppdrag följer du en intresse-/ansökningsprocess där Svenska Bordtennisförbundet är första instans innan kandidaten eventuellt nomineras vidare till tävlingsarrangören. Är antalet platser begränsade eller att de nominerade ska rankas är det Svenska Bordtennisförbundet som fattar beslut grundat på olika uttagningskriterier.

De internationella domaruppdragen hittar du via ITTF.com, via ETTU.org samt att kommande domaruppdrag skickas via angiven mejladress till alla svenska internationella domare. Ta särskilt notis om sista intresseanmälningsdag.

Det är under inga omständigheter godkänt att acceptera en personlig inbjudan till ett domaruppdrag. Alla uppdrag ska vara sanktionerade av Svenska Bordtennisförbundet.

Internationella domaruppdrag

Här listar vi de internationella domaruppdragen där svenska domare har blivit utvalda att döma internationella tävlingar arrangerade av i första hand ITTF, ETTU eller WTT. När domaren har genomfört det internationella uppdraget, skriver han/hon en rapport om sina upplevelser. Rapporten hittar du genom att klicka på + i anslutning till uppdrag och namn. Rapporten syftar till att dela erfarenheter med kollegor.

INTERNATIONELLA DOMARUPPDRAG 2024
22-25 maj, WTT Youth Contender Wladyslawowo (POL)
Ingrid Bogren, IU-GB
Einar Sahle, FD
Reserapport

17-20 april, WTT Youth Contender, Luxemburg (LUX)
Micael Godtman, IU-BBT

3-7 april, ETTU Youth Greek Open (GRE)
Samuel Olsson, FD
Reserapport

11-14 mars, ITTF Fa20 Costa Brava Spanish Para Open (ESP)
Ingrid Bogren, IU-GB
Reserapport

6-9 mars, ITTF Fa20 Lignano Masters Para Open Lignano Sabbiadoro (ITA)
Michael Godtman, IU-BBP
Reserapport

16-25 februari, ITTF World Team Table Tennis Championships Finals Busan (KOR)
Rebecca Bergfeldt IU-GB
Reserapport

20-21 January, Europe Top 16, Montreux (SUI)
Thomas Wadsten, AR
Ingrid Bogren, IU-GB
Reserapport

11-14 January, WTT Youth Contender, Linz (AUT)
Samuel Olsson, NU
Reserapport

INTERNATIONELLA DOMARUPPDRAG 2023
3-5 November, IR Conference Beijing (CHN)
Thomas Wadsten, AR

2-8 november, WTT Youth Contender Szombathely (HUN)
Micael Godtman, IU-BBP
Reserapport

29 oktober – 5 november, WTT Champions, Frankfurt (GER)
Rebecca Bergfeldt, IU-GB
Reserapport

2-7 oktober, WTT Feeder Stockholm, SWE
Rebecca Bergfeldt, IU-GB
Micael Godtman, IU-BBP
Gunnar Holmstedt, IU-WB
Einar Sahle, IU-WB
Benny Sandmo (assistant referee),
Ingela Lundbäck, IU-WB
Patrik Bergroth, NU

10-17 september, EM i Malmö, SWE
Rebecca Bergfeldt, IU-GB
Ingrid Bogren, IU-GB
Benny Sandmo, IU-BB
Micael Godtman, IU-BBP

4-9 september, Para EM, Sheffield (GBR)
Benny Sandmo, IU-BB

14-23 juli, Ungdoms-EM, Gliwice (POL)
Samuel Olsson, NU
Fredrica Dufvenheim, NU
Felicia Scherman, NU
Dariusz Weremczuk, NU
Reserapport

23 juni-1 juli, European Games, Krakow (POL)
Rebecca Bergfeldt, IU-GB
Ingrid Bogren, IU-GB

20-28 maj, ITTF World Table Tennis Championships Finals, Durban, RSA
Ingrid Bogren, IU-GB

17-23 april, WTT Youth Contender, Spa (BEL)
Fredrica Dufvenheim, NU
Reserapport

17-23 april, WTT Youth Contender, Metz (FRA)
Micael Godtman, IU-BBP

5-9 april, U21 EM, Sarajevo (BIH)
Micael Godtman, IU-BBP
Reserapport

25-26 februari, Europe Top 16 Cup, Montreux (SUI)
Rebecca Bergfeldt, IU GB

11-14 januari, WTT Youth Contender, Linz
Micael Godtman
Reserapport

INTERNATIONELLA DOMARUPPDRAG 2022
22 – 25 november, WTT Feeder Düsseldorf III, (GER)
Micael Godtman
Reserapport

6-12 november, World Para Table Tennis Championships, Granada (ESP)
Ingrid Bogren, IU-BB
Reserapport

30 oktober-5 november, WTT Youth Contender, Lignano (ITA)
Micael Godtman, IU-WB
Reserapport

15-16 oktober, EC team qualification women group B1 and men group B4, Helsingfors (FIN)
Benny Sandmo, IU-BB (Refereeuppdrag)

30 september-9 oktober, World Team Table Tennis Championships Finals, Chengdu (CHN)
Rebecca Bergfeldt, IU-BB

Engelska domarförkortningar att känna till

Det finns en del engelska förkortningar som används internationellt och även nationellt. De kan vara bra att känna till och du hittar dem här:

DOMARNIVÅER
NU – National Umpire
IU – International Umpire
WB – White Badge
BBP – Blue Badge in Progress
BB – Blue Badge
GB – Gold Badge
ÖVERDOMARNIVÅER
IR – International Referee
AR – Advanced Referee
UTVÄRDERARE
EVA – Evaluator

DOMARAKTIVITET

När du utbildat dig till domare har du ett ansvar att hålla dig uppdaterad med aktuellt regelverk och även att du använder dina praktiska färdigheter regelbundet, allt för att du ska behålla god kompetens och trygghet för uppdraget som domare.

Distrikten är ansvariga för att registrera och lista sina distriktsdomare parallellt med att uppdatera Svenska Bordtennisförbundets förteckning över aktiva förbundsdomare. Det är distriktens ansvar att utbildade domare är aktiva och utför domaruppdrag i tillräcklig omfattning, i kombination av olika faktorer såsom distriktets behov av domare och domarens tillgänglighet.

Av olika anledningar kan en domares önska att tillfälligt vara inaktiv, men ändå ha målet att återgå till aktivt dömande i framtiden. Distriktet har möjlighet att agera tillmötesgående för orsaker som till exempel studier, arbete eller föräldraledighet och låter därmed domaren kvarstå som legitimerad domare med aktuell status. En sådan ”ledighet” bör inte beviljas för längre tid än 1-2 säsonger. Innan domaren återgår från sitt tillfälliga avbrott måste han/hon uppdatera sig med aktuellt regelverk både när det gäller teori och praktik.

Om en domares inaktivitet inte är överenskommen med distriktet och/eller en tidsperiod på mer än två år har passerats ska domaren strykas från distriktets lista över aktiva domare.

Det är viktigt med en aktiv kommunikation mellan domare och distrikt. Rekommendationen är att i god tid innan domaren eventuellt ska strykas från listan, gå ut med information till berörd domare om vad som gäller och i största möjliga mån få en bekräftelse från domaren att strykningen från listan är kommunicerad. Det ska göras för att undvika eventuella oklarheter i framtiden.

Som domaransvarig i distriktet kan det vara lämpligt att vid ett års inaktivitet från domaren kontakta domaren och stämma av situationen, dock bör det ligga i domarens eget intresse också att meddela distriktet om möjlig aktivitet inför säsongen. Här kan lokala variationer finnas på hur distrikten vill lösa kommunikationen.

Nedan kan du ta del av mallar för: Överdomarens genomgång inför matchstart vid tävling/seriespel, Tvådomarsystem: tips och avstämning, samt Domares uppgifter.

Klicka på respektive flik för att läsa mallarna.

ÖVERDOMARENS GENOMGÅNG INFÖR MATCHSTART VID TÄVLING/SERIESPEL

Överdomaren är ansvarig för att utse domare. Trots att överdomaren normalt inte själv gör uttagningarna måste han eller hon övertyga sig om att domarna är kompetenta och att de agerar rättvist och konsekvent. Överdomaren ska för domarna, i sin domargenomgång före tävlingen, förklara hur han eller hon förväntar sig att regler och bestämmelser ska tillämpas, speciellt vad gäller nytillkomna regler och sådana regler som ofta skapar tvister och diskussioner.

Som överdomare kan man skapa goda förutsättning redan dagar före tävlingen/seriesammandraget genom att mejla ut information till de som ska döma. Det är vanligtvis inte möjligt av en sådan enkel anledning som att man inte vet vilka som ska döma och än mindre har mejladresser till de som ska döma.

Beroende på vilken erfarenhet domarna har kan domargenomgången läggas upp på olika sätt. Är gruppen domare mindre erfaren bör fokus läggas på de mest grundläggande delarna medan man i en mer erfaren grupp har möjlighet att arbeta mer avancerat.

Oavsett domarnas erfarenhet är det viktigt att man skapar tillhörighet, tilltro och trygghet i gruppen. Det är tillsammans som jobbet ska göras. Varje domares insats är viktig för att ge spelaren bra och rättvisa förhållanden och överdomaren är bryggan mellan domarkår och tävlingsledning/ seriesammandragsarrangör.

Notera att det händer att man som överdomare har matchfunktionärer som inte är utbildade som domare men som ändå tilldelats uppdrag som domare. I de här fallen får man som överdomare ta en större roll än tänkt för arrangemangets bästa. En matchfunktionär utan domarutbildning har troligtvis ingen egen domarutrustning eller vet hur den ska hanteras om han eller hon förses med domarutrustning. Ett exempel är tillämpning av regler kring olämpligt uppträdande och kortutdelning. Som överdomare kan du stötta upp och hålla ett extra öga på matcher för att eventuellt rycka in och stävja dåligt beteende. Vid de tillfällen en person agerar som domare, men som inte är utbildad, kan du som överdomare bestraffa en spelare för olämpligt uppträdande genom att dela ut såväl en muntlig varning som en bestraffning i form av gult kort. Som överdomare kan du alltid bestraffa upprepat olämpligt uppträdande eller grovt olämpligt uppträdande med rött kort, det vill säga diskvalifikation. Som överdomare delar du däremot aldrig ut gul/rött kort till en spelare.

Innehåll på domargenomgång

Hälsa domarna välkomna, presentera dig med namn och meddela din fasta plats i hallen, även om du under pågående spel kommer att cirkulera.

Domarens utrustning:
Har alla egen utrustning? Kan man låna? Kom ihåg att ta med till bordet!

Punktlighet:
Se till att inte fördröja arrangemanget genom att själv alltid vara vid rätt bord på rätt tidpunkt, hålla inslagningstider, starta matchen i tid samt returnera matchprotokollet snabbt efter avslutad match.

Matchprotokoll:
Säkerställ att domarna vet hur matchprotokollet ska fyllas i och att det är korrekt. Fel resultat ger komplicerade bekymmer i efterhand.

Spelhagen:
Kontrollera spelhagen; allt ifrån nät till bord och att barriärerna står prydligt.

Hälsning inför match:
Hälsa på spelarna och säkerställ att rätt spelare är vid bordet – jämför med matchprotokollet.

Klubbdräkt:
Säkerställ att spelarna har rätt klädsel (klubbdräkt).

Racketkontroll:
Vem kontrollerar vad? Kontakta överdomaren vid frågor.

Lottning:
Lotta före inslagning om serve/servemottagare/sida. Hur går lottningen till? Med lottningsbricka? Hur gör man?

Tidtagning:
Ha koll på tidtagning. Mät helst tiden med separat tidtagarur eftersom tidtagning med mobiltelefon kan lätt missuppfattas som att du surfar eller tittar på meddelanden på mobilen istället.

Skada:
Vid skada hos spelare eller på material – kontakta alltid överdomaren.

Handsignaler och utrop:
Användning av handsignaler och utrop – uppmuntra till tydlighet för att undvika missförstånd och skapa respekt och tilltro. Fatta snabba beslut.

Uppmuntra gott beteende:
Uppmuntra gott beteende genom att i ett tidigt skede reagera på olämpligt uppförande.

Gula/Röda kort på matchprotokoll:
Notera eventuella gula/röda kort på matchprotokollet och uppmärksamma överdomaren om det.

Fokuserad och alert:
Var alert både i och utanför spelhagen. När man bär domartröja är man en representant för arrangören och Svenska Bordtennisförbundet.

Mobiltelefon:
Om mobiltelefon tas med in i spelhagen, sätt den på ljudlöst och utan vibration eller i flygplansläge.

Konsekventa bedömningar:
Påminn domarna om att vara konsekventa i sina bedömningar om servens regelriktighet och olämpligt uppträdande. Spelare ska kunna förvänta sig att bli bedömd på samma sätt vid varje upprepat tillfälle i samma match och även på samma sätt oavsett på vilket bord de spelar samt vilken domare de har vid sid bord.

Att tillämpa serveregeln konsekvent medför ofta svårigheter, troligen som en följd av att serveregeln blivit så komplicerad och att det finns ofta en tendens att domarna lägger mest vikt vid de aspekter de har lättast att kontrollera. För att motverka den här tendensen bör domaren beakta avsikten med de olika kraven och försöka arbeta för att de tillämpas på ett sätt som säkerställer dess syften.

Utbyte av domare

Ett möjligt dilemma för en överdomare är om utnämningen av en domare eller att behålla en utsedd domare kan förmodas leda till ett för matchen orättvist resultat. Om en funktionär agerar korrekt och konsekvent och inte visar medveten partiskhet är det orimligt för överdomaren att byta ut honom eller henne enbart av det skälet att hans eller hennes beslut kan påverka den ena spelaren mer än den andre.

Arbeta proaktivt, genom rak och tydlig kommunikation, i de fall du som överdomare behöver agera för ett utbyte av domare.

Tänk på att – i samband med domargenomgång:

Det finns ytterligare delar som överdomaren kan inkludera i sin domargenomgång eller frågor som deltagande domare bör ställa, eftersom förutsättningarna kan vara olika för olika arrangemang.

Matchprotokoll:
Ska man hämta/lämna matchprotokollet själv eller kommer någon annan och hämtar/lämnar det? Måste segraren i matchen skriva på matchprotokollet?

Bollar:
Vem tillhandahåller bollar? Finns extra boll ifall bollen går sönder? Vilket märke ska bollen vara? Får spelarna välja boll före match?

Time-Out:
Får man ta timeout?

Rådgivning:
Är rådgivning tillåten?

Racketkontroll:
Vilken typ av racketkontroll förväntas man som domare utföra?

Antal set?
Hur många set behöver man vinna för att matchen ska vara avgjord?

Lycka till med att göra domargenomgångar intressanta, givande och förhoppningsvis inspirerande för de som ska döma under tävlingen/seriespelet. Ett sätt att få till en ytterligare dimension på genomgången kan vara att bjuda in tävlingsledaren som delger sina främsta önskemål och tips.

TVÅDOMARSYSTEM

TIPS OCH AVSTÄMNING

När man dömer i tvådomarsystem, det vill säga en match med en (match)domare och en assisterande domare, finns det ansvarsområden som är definierade i regelboken* medan fördelningen av vissa arbetsuppgifter finns, som rekommendation, i ITTF:s Handbook for Match Officials (HMO).

Innan domaren och den assisterande domaren går in i spelhagen bör man rådgöra med varandra och diskutera eventuella frågor som rör den kommande matchen. Man bör komma överens om vem som ska ta tid på inslagningsperioden, setpaus (vanligtvis den assisterande domaren) och vem som tar timeouterna (vanligtvis domaren). Båda bör vara tydliga hur de kommer att kommunicera under en match utan att nödvändigtvis behöva konferera fysiskt mellan poäng och mellan set.

Inför varje match med tvådomarsystem finns det därför anledning att inom domarparet göra en avstämning om vem som gör vad och som en påminnelse kan nedanstående punkter vara till hjälp.

*) Exempelvis är assisterande domare ensam ansvarig för beslut om kantbollar på hans eller hennes långsida och har samma rätt som domaren att avgöra om en spelares serve är regelriktig, om en spelare hindrar bollen och några av förutsättningarna för att spela om bollen.

KOM-IHÅG-LISTA FÖR TVÅDOMARSYSTEM OCH NY DOMARPARTNER

 

Avstämningspunkter: Kort version

 • Tidtagning inslagning, set, setpaus, timeout, skadepaus, särskild tidtagning i lagmatcher
 • Räkneverk
 • Gula/Röda/Vita kort
 • Timeout
 • Hämta boll
 • Nät, bord, spelhage
 • Dubbelspel
 • Serve

Se även dokumentet ”Domarens uppgifter”.

Avstämningspunkter: Lång version

Tidtagning
Vem tar vilken tid och hur signaleras det med utrop och handsignal?

 • Inslagning
 • Set (med avbrott för till exempel handdukstorkning, sidbyte i avgörande set och dröjsmål när bollen lämnar hagen)
 • Setpaus*
 • Timeout
 • Skadepaus
 • Tid mellan individuella matcher i en lagmatch** samt tid på lagmatchens pauser

Den rekommenderade uppgiftsfördelningen är att assisterande domare ansvarar för tidtagning på inslagning, set och setpaus medan matchdomaren tar tid på timeout och andra avbrott.

Det är ofta logiskt att den som agerar tidtagare för en arbetsuppgift också är den som gör utropet och handsignal för detta. Exempel: den assisterande domaren är tidtagare av setpaus och är då också den person som höjer armen ovanför huvudet och ropar ”tid” när pausen är slut.

Om assisterande domare är tidtagare och den som ropar ”tid” ska man komma ihåg att det endast är matchdomaren som kan agera på eventuell fördröjning av spel (bestraffning för olämpligt uppträdande) vid ett exempel där spelaren inte kommer tillbaka i tid till bordet efter en paus. Förhållningssättet brukar därför här vara att den assisterande domaren, som tidtagare, ropar tid en enda gång. Finns det anledning att behöva upprepa utropet överlåts det till matchdomaren.

Tidtagaren ska övervaka tiden och beslutar slutgiltigt om det, när det gäller att mäta den tid som förflutit.

*) Diskutera vid vilken tidpunkt ni gör utrop ”tid”, så att den som inte är tidtagare vet hur mycket tid som eventuellt återstår. Exempelvis kanske utropet i setpaus görs efter 50 sekunder, då vet den som inte är tidtagare hur mycket tid det finns att ”spela på”.

**) Notera när ni dömer en lagmatch att en spelare som blir tvungen att spela två matcher i följd, kan begära och få en paus mellan dessa matcher på högst 5 minuter och då ska tidtagning ske även på detta.

Räkneverk
När vänder vi blad?

 • Inslagning
 • Setstart
 • Setpaus

I Sverige är det vanligt att såväl matchdomare som assisterande domare har varsitt räkneverk till skillnad från flertalet andra länder där endast assisterande domare har räkneverk.

För att betona att man är ett domarpar som arbetar tillsammans som ett team och för att inte skapa förvirring bland spelare och publik är det bra att räkneverken speglar varandra. Man bör exempelvis inleda matchen med att samtidigt sätta setsiffrorna till 0–0 när spelarna kommer in i hagen och på samma vis vända poängsiffrorna till 0–0 före den första serven i ett set. Som ett domarpar försöker man på motsvarande vis nollställa poäng och ändra setställningen mellan seten samt ”blanka” hela räkneverket efter avslutad match. Jobba som ett team och ha ögonkontakt med varandra för att synkronisera er i största möjliga utsträckning.

Som assisterande domare ska man aldrig vända blad för poäng innan matchdomaren med handsignal signalerat poängens utgång. Därefter kan det vara snyggt att vända blad ungefär samtidigt. Man kan som assisterande domare ändå lite diskret, med till exempel en fingervisning, indikera vilken spelare man tycker ska ha poängen ifall matchdomaren tvekar.

Diskutera tillsammans vid vilken tidpunkt ni exempelvis brukar ändra räkneverket i slutet av en setpaus. Det kan göras efter 45 sekunder, då vet den som inte är tidtagare hur mycket tid det återstår innan det är dags för spelarna att uppta spelet.

Eventuellt kan man behöva något mer tid på sig mellan seten i samband med dubbelspel för att kontrollera servare/mottagare.

Gula/Röda kort
Det är endast matchdomaren som ger bestraffning för olämpligt uppträdande och därmed håller upp ett gult och/eller rött kort.

Både matchdomare och assisterande domare placerar emellertid ut det tilldelade kortet bredvid sitt räkneverk och båda måste därmed komma ihåg att flytta kort till rätt spelares sida i samband med sidbyte. Jobba som ett team och hjälp varandra att komma ihåg det. Glömmer den ene i domarparet så påminner den andre.

Timeout
När spelare eller rådgivare begär timeout är det matchdomaren som ska hålla upp det vita kortet ovanför huvudet och ropa ”timeout”. Assisterande domare gör inget annat än eventuellt ta reda på bollen och agera på tidtagning (ta tid på timeout och/eller stoppa tid för set).

När timeouten är avslutad placerar emellertid både matchdomare och assisterande domare ut det vita kortet bredvid respektive räkneverk och båda måste därmed komma ihåg att flytta kort till rätt spelares sida i samband med sidbyte. Jobba som ett team och hjälp varandra att komma ihåg det. Glömmer den ene i domarparet så påminner den andre.

Boll
I matcher där endast en boll används (det vill säga där multiboll inte används):

 • ska matchdomaren ge bollen till spelare före inslagning och setstart.
 • ska assisterande domare ta reda på matchbollen efter avslutat set och ge den till matchdomaren.

I match där multiboll används:

 • ska assisterande domare ge bollen till spelare före såväl inslagning som setstart.
 • ska assisterande domare ha ögonkontakt med bollsamlare så att bollar kommer tillbaka efter avslutat set, i andra lämpliga pauser eller när så behövs.
 • kan det vara värt att notera att den naturliga avstämningen domarna sinsemellan försvinner eftersom den assisterande domaren mellan seten inte behöver gå fram till matchdomaren för att överlämna bollen. Assisterande domare ska undvika att gå över till matchdomaren mellan seten om inte absolut nödvändigt.

Nät, bord, spelhage
Kontroll av nätets höjd och spänning görs vanligtvis av assisterande domare för att på så vis avlasta matchdomaren som är sysselsatt med att ta emot spelare och utföra racketkontroll.
Av samma anledning är det vanligtvis den assisterande domaren som torkar av bordet och kontrollerar att golvet är rent och att spelhagens barriärer står snyggt och prydligt.

När den assisterande domaren är klar med förberedande uppgifter, som att till exempel kontrollera nätet, sätter han eller hon sig på sin stol. Man ska som assisterande domare sitta och vänta in spelare eller att matchdomaren utfört lottningen.

Kom ihåg att när ni dömer en lagmatch ska nätet kontrolleras inför varje ny individuell match. Om bordet inte synbart är skräpigt eller blött av svettdroppar är det inte nödvändigt att torka det mellan set i pågående match.

Inför en lagmatch bör man även stämma av vem som sköter presentationen av lagmatchens poängställning. Är det någon av er i domarparet eller är det någon i arrangörsteamet? Spelar man en lagmatch på fler än ett bord är det en fördel om poängvisningen sköts av arrangören som har en bättre överblick än ni som har fokus på ert eget bord.

Matchprotokoll
Rekommendationen är att matchdomaren har hand om matchprotokollet.

Dubbelspel
Båda domarna har ansvar att bryta spelet i händelse av nätserve. Många upplever emellertid att nätserve är enklare att bedöma för den sittande domaren, det vill säga den assisterande domaren, som då tar ett större ansvar för detta. Detsamma kan gälla serveuppkastets höjd.
Notera att det är matchdomaren som dömer om bollen i serven spelas diagonalt och det är en anledning till att matchdomaren rekommenderas att stå upp, om stolen inte är hög nog, så att han eller hon tydligt kan se om serven studsar i rätt eller fel ruta.

Assisterande domare sitter alltid. Att som matchdomare stå upp i singel är inte att rekommendera, eftersom det kan skymma publikens sikt.

Serve
Det kan vara värt att upprepa att såväl matchdomare som assisterande domare har samma rätt att varna för tveksam serve eller att döma en serve som inte regelriktig. Kom ihåg att endast en varning per spelare och match är tillåten, oavsett vem i domarparet som tilldelat den.

När man i tvådomarsystem dömer för tveksam eller felaktig serve är det minst lika viktigt att både spelare och domarpartner förstår vad man dömt för. Det är en av anledningarna till att ITTF har tagit fram handsignaler som beskriver olika felaktiga servar, till exempel ”inte tillräckligt högt uppkast”, ”inte rakt uppkast” och ”under spelytan” (se Appendix D, som finns översatt till svenska).

Olämpligt uppträdande
Den assisterande domaren kan ofta vara i en bättre position än matchdomaren för att se olämpligt uppträdande. Om det inträffar ska den assisterande domaren omedelbart uppmärksamma domaren på det, avbryta spelet vid behov genom att ropa “bryt” och höja sin arm ovanför huvudet. Matchdomaren bör därefter vidta lämpliga åtgärder.

Intern kommunikation
Sist men inte minst, kom ihåg att er interna kommunikation är A och O för att matchen ska ledas på ett så bra sätt som möjligt. Ha ögonkontakt och kom ihåg att även med små signaler kan ni kommunicera, om än inte verbalt.

Kom ihåg att bekräfta varandra genom att exempelvis båda håller upp sin arm ovanför huvudet vid bryt eller nätserve. På så vis blir det tydligare inte bara er emellan utan även för spelare och publik.

Vanligt förekommande arbetsfördelning

Arbetsuppgift Matchdomare Assisterande domare
Tidtagning inslagning x
Tidtagning set x
Tidtagning setpaus x
Tidtagning timeout x
Tidtagning skadepaus x
Tidtagning särskild för lagmatch x

 

Arbetsfördelning som är förbestämd

 

Arbetsuppgift Matchdomare Assisterande domare
Kontroll av spelarens klädsel x
Kontroll av spelarens racket x
Lottning x
Handsignal poäng x
Handsignal servare x
Handsignal bryt x x
Hålla upp gult/rött/vitt kort x

DOMARES UPPGIFTER

Ladda ner dokumentet i sin helhet här.

MATCHDOMARENS UPPGIFTER

ASSISTERANDE DOMARENS UPPGIFTER

1. Spelarnas klädsel

2. Nummerlapp

3. Kontrollera protokoll

4. Kontroll av racket

5. Lotta serve/mottagare/sida

6. Notera förste servare och mottagare

7. Välja matchbollar vid tveksamheter

8. Förvara förvald matchboll

9. Utrop av poängställning på överrenkommet språk samt godkända handsignaler

10. Tidtagning av time out

11. Hantera räkneverk

12. Avgöra kantboll på sina sidor

13. Varna eller använda poängbestraffningssystemet inkluderat hantering av vita, gula röda kort

14. Varna eller visa bort rådgivare

15. Leda matchen på ett korrekt sätt

16. Kontrollera att racket ligger kvar på bordet vid setpauser

1. Kontrollera nätets höjd och spänning

2. Förvara förvalda reservbollar

3. Torka av bordet vid behov

4. Hantera räkneverket

5. Tidtagning av inslagning, set och pauser (exkl time out)

6. Avgöra kantboll på den långsida som är närmast honom

BÅDA DOMARNAS UPPGIFTER

BÅDA DOMARNAS UPPGIFTER

1. Avbryta spelet

2. Bedöma korrekt/felaktig serve

3. Varna vid tveksam serve samt döma för felaktig serve

4. Avgöra nätserve

5. Kontrollera rådgivning

6. Antalet personer på lagbänk

7. Kontrollera bra uppförande

1. Avbryta spelet

2. Bedöma korrekt/felaktig serve

3. Varna vid tveksam serve samt döma för felaktig serve

4. Avgöra nätserve

5. Kontrollera rådgivning (informera matchdomare när någon bryter mot reglerna)

6. Antalet personer på lagbänk

7. Kontrollera bra uppförande (informera matchdomare när någon bryter mot reglerna)

VARNINGSSYSTEM

RÅDGIVNING

1. Gult kort vid varning av rådgivare

2. Rött kort vid utvisning av rådgivare. Vid lagmatch gäller utvisningen för resten av lagmatchen. Vid fortsatt rådgivning av annan lagmedlem är det utvisning direkt. Spelare som skall spela i lagmatchen får komma tillbaka för spel.

OLÄMPLIGT UPPTRÄDANDE

1. Gult kort vid första förseelsen för olämpligt uppträdande

2. Gult och rött kort vid andra förseelsen och 1 poäng tilldöms motståndare

3. Gult och rött kort vid tredje förseelsen och 2 poäng tilldöms motståndare

4. Vid fjärde förseelse tillkalla Överdomare (eller närhelst förseelsen anses vara av mycket allvarlig karaktär)

 

ORDLISTA

Detta dokument kan ses som ett komplement till det mer grundläggande”Appendix D”, som är ett utdrag ur ”Handbook for Match officials”, Appendix D finns översatt till svenska.

SVENSKA

ENGELSKA

Assisterande domare

Assistant umpire

Barriär

Surroundings

Racketbelag

Racket covering

Bryt

Let

Domare

Umpire

Enhetlig

Uniform

Fel

Fault

Felserve

Fault service

Förbjudet

Forbidden

Hage

Playing area

Handduk

Towel

Handflata

Palm of the hand

Kantboll

Edge ball

Lotta

Toss

Motståndare

Opponent

Mottagare

Receiver

Noll-Noll

Love all / zero-zero

Nätserve

Net service

Rådgivning

Advice

Servare

Server

Set

Game

Sidbyte

Change ends

Slagräknare

Stroke counter

Slagräkning

Expedite system

Tid

Time

Träningsoverall

Track suit

Val

Choice

Välja

Choose

Överdomare

Referee

Överdomare, assisterande

Deputy referee

RAPPORTERINGSUNDERLAG

DOMARRAPPORTER

En utsedd överdomare, ÖD, vid tävling eller seriesammandrag har ansvar för att arrangemanget genomförs enligt gällande regler. ÖD avgör slutgiltigt frågor som rör spelregler och rekommendationer. ÖD är Svenska Bordtennisförbundets representant under arrangemanget. Under tävlingsdagarna ska ÖD finnas närvarande hela tiden för att övervaka tävlingens genomförande samt bistå tävlingsledningen vid eventuella lottningar.

Du som tjänstgör som ÖD vid tävling eller seriematch ska efter avslutat uppdrag återkoppla från arrangemanget genom att fylla i (fungerar att göra digitalt) och skicka in en överdomarrapport till Svenska Bordtennisförbundet. Överdomarrapporten har till syfte att ge Svenska Bordtennisförbundet information om arrangemanget genomförts på det sätt som sanktionen föreskriver.

Kom ihåg att varningar (gula, gul/röda och ev. röda kort) som ÖD eller matchdomare utdelat, ska vara noterade på rapporten. Var tydlig när du beskriver orsaken till att varningen utdelats och använd gärna en extra bilaga om det givna utrymmet inte räcker till. (Läs även mer under ”Utdelade varningar”).

Rapporten ska vara Svenska Bordtennisförbundets kansli tillhanda senast tre dagar efter avslutad tävling/seriematch. Rapporten skickas renskriven på dator eller mobil enhet in till info@sbtf.se

Nyhet! Från säsongen 2023 – 2024 finns överdomarrapporten att fylla i digitalt. Det finns också en ny rapport att använda vid seriesammankomster i nationella serierna samt en avvikelserapport som endast används i Pingisligan.

UTDELADE VARNINGAR

När spelare vid tävling eller seriespel får varning för förseelse av domare ska varningen rapporteras till Svenska Bordtennisförbundet. Matchdomare är ansvarig för att utdelad varning meddelas till överdomaren eller arrangemangsansvarig domare, som i sin tur är ansvarig för att den noteras på överdomarrapporten / Domarrapport Serie som skickas in till Svenska Bordtennisförbundet via Questback eller e-post.

Elektroniskt matchprotokoll
Arrangör av seriematch kan rapportera matchprotokollet elektroniskt via Profixio till Svenska Bordtennisförbundet. Pappersvarianten av matchprotokollet ska fyllas i och skrivas under av lagledare och domare men ska inte skickas in till Svenska Bordtennisförbundet utan respektive lagledare spar endast kopia för att uppvisa vid eventuell protest.

Att elektroniskt rapportera seriematch innebär minskad administration men som domare måste man ta ansvar för att eventuellt utdelade varningar (gula/röda kort) rapporteras till Svenska Bordtennisförbundet.

Seriematcher med överdomare / arrangemangsansvarig domare
Vid seriematcher, som spelas i närvaro av överdomare, ska varningar noteras på Domarrapport Serie. I de fall överdomare saknas skall arrangemangsansvarig domare fylla i Domarrapport Serie. Matchdomare är ansvarig för att utdelad varning meddelas överdomaren/ arrangemangsansvarig domare, som sedan i sin tur är ansvarig för att den noteras på Domarrapport Serie, som skickas in till Svenska Bordtennisförbundet.

Obligatoriska uppgifter för varningar
Det är av största vikt att utdelade varningar (gula/röda kort) för spelares osportsliga uppträdande rapporteras till Svenska Bordtennisförbundet. De obligatoriska uppgifter som behövs är:

 • Spelarens namn
 • Spelarens förening
 • Datum för förseelsen
 • Orsak till varning/avstängning
 • Namn på domaren som utdelat varning

Det behövs kompletta uppgifter för att Disciplinkommittén ska kunna ta beslut om varningarnas konsekvenser.

AVVIKELSERAPPORTERING

Avvikelserapportering Pingisligan
Arrangemangsansvarig domare i Pingisligan by STIGA för damer och herrar, har ansvaret att skicka in den digitala avvikelserapporten om grundkraven i Pingisligans manual inte uppfylls. Läs mer om grundkraven i respektive manual. De särskilda regler som gäller för Pingisligan damer och Pingisligan herrar hittar du under egen rubrik här på hemsidan.

I Avvikelserapporten rapporteras även utdelade gula och röda kort samt vilka domare som tjänstgjort.

AVVIKELSERAPPORT

DET ÄR LÄTT ATT REKRYTERA

Svenska Bordtennisförbundet har tagit fram rekryteringsmaterial för föreningar och bordtennisdistrikt att använda i sin marknadsföring för att locka personer till domaruppdraget. Använd det underlag som passar just din förenings syfte.

Det finns material framtaget både för att publiceras på sociala medier eller att skrivas ut och sättas upp på föreningens anslagstavla. Besök vår dokumentsamling för att ladda ner rekryteringsmaterial för sociala medier och rekryteringsmaterial för utskrift.

DOKUMENTSAMLING

KONTAKT

Inom svensk bordtennis finns flera olika grupperingar och nätverk när det kommer till domare; t.ex. domarkommittén, domaransvariga i distrikt och cirka 200 förbundsdomare.

Klicka på rubrikerna nedan för att komma till respektive gruppering.

DOMARANSVARIGA I DISTRIKT

FÖRBUNDSDOMARE

KONTAKT DOMARKOMMITTÉN

PARTNERS

STIGA
CRAFT
STUPA
Kosta
Hello Swedenq
SPORRONG