ÅTERSTARTSSTÖD

ÅTERSTARTSSTÖD

Svenska Bordtennisförbundet har av Riksidrottsförbundet (RF) erhållit möjlighet att fördela ett så kallat Återstartsstöd som stimulans av en återstart efter coronapandemins effekter.

Återstartsstödet kommer fortsatt att kunna sökas som fria utvecklingsprojekt inom föreningen, förutsatt att nedanstående syfte kan redogöras för, och verka som en ledstjärna inom projektet.

Syftet med att en bordtennisförening söker detta återstartsstöd ska vara:

  • att säkerställa att bordtennisförening ges möjlighet att rekrytera och behålla medlemmar.
  • att särskilt bejaka hur en förening kan arbeta mer inkluderande och uppsökande av nya målgrupper i framtiden.
  • att inte förstärka tidigare ojämlikheter inom bordtennisen utan stödet ska bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet. För bordtennisföreningen kan det exempelvis handla om prioriterade insatser för att rekrytera fler tjejer till vår sport.

PARTNERS

STIGA
CRAFT
TEKNOS
Kosta
Hello Swedenq
SUREKA
SPORRONG
STUPA