ÅTERSTARTSSTÖD

ÅTERSTARTSSTÖD

Svenska Bordtennisförbundet har av Riksidrottsförbundet (RF) erhållit möjlighet att fördela ett så kallat Återstartsstöd som stimulans av en återstart efter coronapandemins effekter.

Trygg Pingis och projektstöd IF 2024/återstartstöd

Trygg Pingis – bakgrund
Att svensk bordtennis erbjuder trygga tränings- och tävlingsmiljöer för barn och ungdomar, det är en självklarhet. Under våren 2024 publiceras därför ett utbildnings- och reflektionsmaterial på Svenska Bordtennisförbundets hemsida. Materialet är gratis och lätt tillgängligt för hela bordtennissverige, där målgrupperna i första hand är:

 • Styrelser och föreningsledare
 • Föräldrar
 • Spelare och tränare

Själva utbildnings-och reflektionsmaterialet har följande innehåll, där varje del kan uppskattningsvis sägas ta ca 45 min, dvs motsvara en lärgruppstimme:

Styrelser och föreningsledare:

 1. RF:s riktlinjer för barn och ungdomsidrott
  1. Trygghet
  2. Delaktighet
  3. Glädje
  4. Allsidighet
  5. Hälsa
 2. Rekrytering/Ledarförsörjning
 3. Förebilder
 4. Förändrade förutsättningar på träning/Prestationskrav

Föräldrar – Världens bästa pingisföräldrar:

 1. Föräldrar som stöd
 2. Föräldrars bemötande
 3. Föräldrar på första tävlingen
 4. Föräldrar som coacher
 5. Föräldrar som matchfunktionärer – Första (Regel-) Hjälpen

Spelare och tränare:

 1. Serveträning med video
 2. Domare – tillgång på träning
 3. Tre case – reflektera tillsammans
 4. Trygg och inkluderande idrott

 

Trygg Pingis 2024 – få till verkstad
För att på allvar få i gång föreningars arbete med Trygg Pingis kommer Svenska Bordtennisförbundet att koppla ihop varje projektstöd IF med krav på att starta Trygg Pingis, genom att föreningar ska genomföra minst en del av materialet under 2024. På det sättet hoppas vi att föreningars styrelser och föreningsledare ska förstå vikten av att ständigt arbeta aktivt med Trygg Pingis.

 

 Projektstöd IF och Trygg Pingis – så här går det till:

När föreningen ansöker om Projektstöd IF finns med en obligatorisk fråga/påstående om:

 • Föreningen är medveten om att för att få projektstöd (PING PONG POWER i något avseende) ska man också genomföra minst en del av Trygg Pingis.
 • För det får föreningen 1 500 kr genom att projektstödet betalas ut i två omgångar: dels när ansökan beviljas och dels när projektet är klart och även Trygg Pingis-modulen är redovisad i Idrott Online (som ”Utbildning”).
 • Trygg Pingis-stödet på 1 500 kr betalas ut genom manuell utbetalning från medel som kallas för återstartsstöd.

 

Belopp för Trygg Pingis:

Trygg Pingis – Uppstart av arbetet där alla målgrupper inkluderas:
6 000 kr

En valbar del av Trygg Pingis
1 500 kr

Trygg Pingis – ”Domare på träning”
Arvode handledare/domare: 500 kr/pass. Ett pass =3×45 min
Reseersättning ca 100 kr och uppåt, verkliga kostnader med billigaste färdsätt. Max 1 000 kr.

 

Frågor?
Hör gärna av dig till Marit Brodd Almgren; marit@sbtf.se tel: 073 749 08 11.

PARTNERS

STIGA
CRAFT
STUPA
Kosta
Hello Swedenq
SPORRONG