Beslut om rankingens form och funktion

Beslut om rankingens form och funktion

På Förbundsmötet 2023 i Mölndal beslutades att tillsätta en rankingutredning med uppdrag att utreda rankingsystemets form och funktion och rapportera innan årsskiftet till Förbundsstyrelsen sina slutsatser och förslag.

Svenska Bordtennisförbundets Förbundsstyrelse behandlade den 11 februari 2024 rankingutredningens slutrapport och beslutade, med utgångspunkt i utredningens förslag och Tävlings- och regelkommitténs (TRK) yttrande om dessa förslag, följande:

 • Att ta bort “matchpoängen” från rankingen
  Matchpoäng är den poäng varje spelare får för varje match hen spelar, oavsett om hen vinner eller förlorar. Matchpoängen adderar i genomsnitt mellan 1500 – 2000 poäng per tävling och är en stor orsak till rankingens poänginflation. Matchpoängen infördes för att stimulera tävlandet. Det är i dagsläget svårt att se att matchpoängen skulle ha någon positiv effekt för tävlandet alls. Det norska rankingsystemet liknar det svenska systemet i mångt och mycket, med undantag för just matchpoängen, och de har heller inte samma problem med poänginflation.
 • Att årligen normalisera rankingen avseende poäng och intervaller
  I dagsläget är över 500 spelare klassificerade som Elitspelare, vilket är ett orimligt högt antal som får konsekvenser både för hela tävlingar och för många enskilda spelare. Från och med säsongen 2024-2025 genomförs därför i början av juli en så kallad normalisering av rankingen, som med hjälp av en testad matematisk formel räknar om alla spelares poäng inom 0 – 2500 poäng. Dagens klassgränser behålls som de är men ett maximalt antal spelare per klass kommer definieras. Utgångspunkten är att vad som förändras är spelarnas rankingpoäng, inte deras relativa position på rankingen. Effekterna kan förväntas bli stora vid det första tillfället, då någon normalisering inte gjorts förut, men därefter årligen betydligt mindre.
 • Att vid sidan av rankingpoängen utveckla systemet med tävlingspoäng
  En utveckling av det poängssystem som redan existerar med koppling till Sweden Tour, och som även i dagsläget är SM-kvalificerande på ungdomssidan. Bredvid rankingen och dess rankingpoäng bildar detta ett parallellt system med tävlingspoäng där tävlingar med olika storlek och status ger viktade poäng baserat på antal spelare och spelarens placering. Med tävlingspoängen behålls en positiv konkurrens mellan spelare som lägger fokus på att vinna poäng snarare än på att inte förlora poäng.
 • Att kvalificering ska ske via tävlingspoäng, ej rankingpoäng
  Kvalificering till SM-tävlingar och motsvarande tävlingar ska ske genom dessa tävlingspoäng, inte genom rankingpoäng. Detta i syfte dels att få bort rankinghets och negativ tävlingspress för särskilt barn och ungdomar, dels att säkra att kvalificering till våra mästerskap sker främst genom att faktiskt tävla istället för att kunna välja att inte tävla.

Utreds vidare görs även möjligheten att utveckla systemet med tävlingspoäng som underlag för seedning på våra tävlingar, och på sikt kunna plocka bort rankingen helt och hållet från ungdomsklasser och åldersklasser.

Mycket av det som är bra med dagens rankingsystem bevaras alltså som det är. De fattade besluten gör däremot att några av rankingens mest uppenbara svagheter åtgärdas. Detta förändrar vissa delar av rankingen och inför även vissa nyheter. Under våren kommer den “nya” rankingens form och metod att presenteras mer i detalj.

De som är intresserade av att delta på en sådan presentation, eller som har frågor eller funderingar, kan kontakta SBTF enligt nedan.

Kontakt

Peter Hyllman, tävlings- och serieansvarig
peterh@sbtf.se

Toppbild: SBTF/Foto

Viktiga beslut fattade för Pingisligans form och framtid

Viktiga beslut fattade för Pingisligans form och framtid

Pingisligan by STIGA herrar går från och med säsongen 2025-2026 över till fyrmannalag samt inför krav på egna produkter i laguppställningen. Viktiga beslut har fattats för Pingisligans form och framtid, med det primära syftet att på lång sikt stärka svensk bordtennis konkurrenskraft genom att skapa förbättrade förutsättningar för unga spelare att försörja en elitsatsning på bordtennis.

Den 11 februari 2024 behandlade Förbundsstyrelsen ett antal från förbundsledning och landslagsledning gemensamma förslag att på lång sikt stärka svensk bordtennis konkurrenskraft, genom att göra vissa grundläggande förändringar av Pingisligan herrar.

Diskussionen om Pingisligan herrars form och framtid har pågått under många år.

Det har blivit alltmer uppenbart att Pingisligan är en liga som under en längre tid tappat i styrka och status. Pingisligan har i sig blivit alltmer förutsägbar, och Pingisligan har alltmer fått kämpa om utrymmet både med andra finansiellt starkare ligor och med en växande världstour som rejält förändrat förutsättningarna för allt nationellt ligaspel.

I denna miljö har utrymmet att ge plats för unga spelares utveckling blivit allt mindre, och incitamenten att riskminimera genom värvningar av etablerade utländska spelare allt större.

Det är mot denna bakgrund som besluten har föreslagits och fattats. Vilka syften önskas då uppnås med besluten?

Syften

 • Att främja svensk bordtennis långsiktiga utveckling och konkurrenskraft, genom att skapa sportsligt och ekonomiskt utrymme för unga spelares utveckling.
 • Att stärka supporterskap, identitet, klubbkänsla och samhörighet mellan klubb och samhälle i svensk bordtennis, genom att normalisera förekomsten av lokala talanger i Pingisligans lag.
 • Att erbjuda publik och media en jämn och engagerande pingisprodukt, genom att öka och utjämna Pingisligans ekonomiska och administrativa förutsättningar.

Beslut

SBTF:s Förbundsstyrelse har därför fattat följande beslut:

 • Pingisligan herrar spelas med fyrmannalag
  Åtgärden syftar till att skapa större utrymme för unga spelare utan att därför minska utrymmet för befintliga spelare. Här finns även en vilja att göra Pingisligans spelsystem mer enhetligt med övriga seriesystemet, och på så vis underlätta för nya lag att ta klivet upp i Pingisligan. Spelsystemet i Pingisligan kommer baseras på dagens spelsystem i Superettan.
 • Varje laguppställning i Pingisligan herrar ska innehålla minst två egna produkter
  Åtgärden syftar till att premiera spelare med lokal förankring liksom att premiera unga spelare. Med denna åtgärd uppnås bättre möjligheter för unga spelare att försörja sig under en satsning på en elitkarriär i bordtennis. Med “egen produkt” avses en spelare som innan den fyllt 18 år har spelat minst tre säsonger för en eller flera till SBTF anslutna föreningar.
 • Skapandet av en ligaorganisation
  Åtgärden syftar till det långsiktiga målet att uppmuntra klubbarna att se sin egen roll i Pingisligans utveckling som helhet, och bättre kunna agera med en röst för detta ändamål. Viktiga uppgifter för en ligaorganisation inkluderar att erbjuda en supportstruktur till nyss uppflyttade klubbar, att utveckla Pingisligans presentation, samt att leda och samordna arbetet med att generera intäkter till Pingisligan och solidariskt fördela intäkter till Pingisligans lag.

Besluten implementeras från och med säsongen 2025-2026. Detta i syfte att ge klubbarna i Pingisligan och i Superettan gott om tid att anpassa sig till dessa nya förutsättningar.

Kompletterande insatser

 • SBTF undersöker möjligheten att koppla europeiskt cupspel samt andra typer av incitament till tabellplaceringarna i Pingisligan.
 • SBTF undersöker möjligheten till bilaterala överenskommelser med andra europeiska ligor för att möjliggöra spel i flera ligor samtidigt.
 • SBTF utreder frågan vidare om Pingisligans storlek avseende antalet lag.

Klubbarna i Pingisligan och Superettan kommer i samband med Bordtennis-SM 2024 i Halmstad att bjudas in för presentation och samtal om dessa beslut och hur en övergång bäst bör ske.

Övrigt

Arbetsgruppen som utfört genomlysningen av Pingisligan herrar har bestått av Jens Lundquist, Thomas Buza, Daniel Ellerman, Jörgen Persson, Tobias Bergman, Robert Svanberg, Peter Hyllman, Peter Johansson och Patrik Björs Strand. Representerandes såväl SBTF:s förbundsstyrelse, förbundsledning som landslagsledning.

En motsvarande genomlysning av Pingisligan damer genomförs under våren.

Kontakt

Thomas Buza, förbundschef
thomas@sbtf.se

Peter Hyllman, tävlings- och serieansvarig
peterh@sbtf.se

Toppbild: SBTF/Foto

SUIF tar andraplatsen och Halmstad missar slutspel för andra året i rad

SUIF tar andraplatsen och Halmstad missar slutspel för andra året i rad

Mycket stod på spel när Söderhamns UIF och Halmstad BTK drabbade samman i den trettonde omgångens hängmatch. Skulle SUIF kunna säkra andraplatsen och den viktiga hemmaplansfördelen i semifinalen? Halmstad å sin sida piskat att vinna för att ha chans på slutspelet inför sista omgången. Detta var frågor som skulle komma att få oväntat snabba svar.

Söderhamns UIF 4 – 0 Halmstad BTK

Viktor Brodd, Anton Hjort och Daniel Lindsö för SUIF. För Halmstad, Simon Arvidsson, Owen Cathcart och Willhelm Kindblad. Så såg laguppställningarna ut inför det som vi redan på förhand visste var SUIF:s avslutning på hemmaplan i grundserien, och en match som i realiteten riskerade göra slut på Halmstads seriesäsong.

Kanske präglade detta både nerver och sinnesstämning i de båda lagen. För där SUIF spelade med optimistisk spelglädje så såg Halmstad spända ut. Ett lag syntes spela i medvind och det andra laget kämpandes i en både tabellmässig och mental uppförsbacke. Det började helt enkelt inte bra för Halmstad.

Viktor Brodd visade ingen pardon mot Owen Cathcart i första matchen. Setsiffrorna blev stora och det kändes på något sätt symptomatiskt för matchen när Brodd defilerade hem det tredje och sista setet med 11-0. På andra bordet inledde Daniel Lindsö vansinnigt starkt och tog hem båda de första seten mot Willhelm Kindblad.

Här reste sig Kindblad samtidigt som Lindsö möjligen började anfäktas av sin egen anspänning, så nära att ta en första väldigt viktig seger för säsongen. Kindblad kvitterar till 2-2 i set. Men här visar Lindsö prov på stor styrka, när han lyckas återfinna sitt flow i skiljesetet. 11-8 till Lindsö, näven i vädret och påtaglig gläde och lättnad i lika mått.

Anton Hjort ville uppenbarligen inte vara sämre. Tufft motstånd i form av Simon Arvidsson i tredje singeln, och det var Arvidsson som tog kommandot i matchen och vann första set och tredje set. Men Hjort bet sig fast. Kvitteringen i andra set följdes av ny kvittering i fjärde set och även denna match stod inför ett ovisst skiljeset. Hjort var lätt på fötterna, Arvidsson med världen på sina axlar. Jämnt fram till 7-7 men väl där var det Hiort som såg möjligheterna. 11-8 och 3-0 till SUIF.

Kanonstart för SUIF. Katastrofstart för Halmstad.

Vad Halmstad ändå har gjort den här säsongen är att lufta unga svenska talanger. Och så valde man att göra även denna gång. Charlie Widing in istället för Kindblad och Widing öppnade som en vilde mot självaste Viktor Brodd med 11-5 i första set och därefter antydan till en ledning även i andra set. Men här vevade Brodd igång och visade att om inte gammal är äldst så är i alla fall äldre äldst.

Brodds seger mot Widing innebar 4-0 till SUIF mot Halmstad, vilket i sin tur innebär att Halmstad BTK för andra säsongen i rad missar slutspel. Möjligen en missräkning, särskilt med tanke på starten av säsongen och med tanke på lagets resultat, för att inte säga kollapser, i de tre senaste omgångarna.

För SUIF väntar slutspel senare under våren. Med segern mot Halmstad säkrade SUIF också andraplatsen i serien. Och man gjorde det framför fullsatta läktare i Söderhamns Idrottshall. Med sin atmosfär på hemmaplan, med sina guldfika och sin presentation och med sin höga kvalitet i arrangemangets produktion, både för publiken på plats och digitalt, är det många klubbar i Pingisligan eller som vill till Pingisligan som borde slå en signal till SUIF för goda råd på detta område.

SUIF vet att göra det mesta och bästa av sin hemmaplansfördel. Det visade SUIF med all önskvärd tydlighet också denna kväll.

Foto: Linda Carlsson/SBTF

Inbjudan och information inför Veteran-SM 2024 i Uppsala

Inbjudan och information inför Veteran-SM 2024 i Uppsala

Svenska Bordtennisförbundet och Uppsala BTK bjuder in till Veteran-SM i Uppsala den 16-19 maj 2024, i moderna och trevliga IFU Arena. Anmälan är fri och öppen fram till den 4 april.

Veteran-SM 2024 Inbjudan

Några nyheter att känna till:

 • B-slutspel erbjuds i alla singelklasser (40-90) samt i flertalet dubbelklasser (40-60).
 • Poolspelen i singel och dubbel (40-60) genomförs under lördagen med efterföljande slutspel under söndagen.
 • Mixed (40-60) spelas under lördagen.

Med dessa förändringar ges mixedklassen en mer framskjuten placering i tävlingen, fler spelare får fler matcher mot jämnare motstånd, stressen inför slutspelslottningarna reduceras, bättre förutsättningar för återhämtning mellan matcherna, gemensamma finalpass i högre utsträckning, och tävlingen kan sluta i bättre tid på lördag och söndag.

KONTAKT
Peter Hyllman, tävlings- och serieansvarig
peterh@sbtf.se

Toppbild: Veteran-SM. Foto: SBTF

Beslut gällande framtidens DM och SM

Beslut gällande framtidens DM och SM

Svenska Bordtennisförbundets Tävlings- och regelkommitté (TRK) har sedan sommaren utfört en genomlysning av våra olika mästerskap såsom DM, RM och SM och dess olika regelverk. Bakgrunden är att dessa mästerskapstävlingar under en längre tid brottats med problem såsom lägre status och kvalitet samt snåriga regelverk.

TRK har sett som viktigt att utveckla DM, RM och SM utifrån väl definierade syften såsom ökad enhetlighet och enkelhet, en tydligare röd tråd mellan olika mästerskap liksom en förstärkning av mästerskapskänslan vid dessa tävlingar.

Dessa frågor har diskuterats i ett flertal olika sammanhang under framför allt det senaste halvåret. Utfallet har i detta läge blivit följande av TRK fattade beslut den 23/1-2024, att gälla från och med säsongen 2024-2025:

Enhetlig kvalificering till samtliga SM-klasser

Kvalificering till samtliga SM med respektive SM-klasser sker på ett och samma sätt; primärt via DM och sekundärt genom insamlade nationella eller internationella tävlingspoäng. Kvalificering till SM sker inte längre genom ranking.

Framför allt påverkar detta Bordtennis-SM och dess seniorklasser. Nationella tävlingspoäng samlas på Sweden Tours tävlingar och på övriga nationella tävlingar. På seniorsidan ges inspelade poäng på världstouren företräde för spelare på någon av platserna 1-250.

Grundprincipen är att man ska kvalificera sig till SM genom att tävla, och på så vis uppmuntra ett ökat tävlande. Till skillnad från kvalificering via ranking där det kan löna sig att inte tävla.

Kvalificering via så kallade wildcards kommer fortfarande vara möjlig i samtliga klasser.

Enhetlig spelform i samtliga SM-klasser

Spelformen blir densamma på samtliga SM och i samtliga SM-klasser. Detta innebär trepooler med två spelare vidare till slutspel. 16 respektive 8 spelare i varje klass är direktkvalificerade till slutspelet. Samtliga matcher i slutspelen spelas i bäst av sju set.

Denna spelform införs även som rekommendation för DM och RM.

Ambitionen är att ge våra mästerskapstävlingar en tydligare egen identitet, och en känsla av att vara en annan typ av tävling än andra tävlingar.

Enhetlig seedning och lottning på SM och DM

Seedning och lottning av samtliga klasser på SM, på DM och på RM ska ske med snakemetoden.

Samtliga individuella SM genomförs i maj

Bordtennis-SM, Veteran-SM, Ungdoms-SM och Parkinson-SM genomförs i maj, det vill säga i slutet av säsongen under vad som är tänkt att bli en slags SM-månad. Med en utökad internationell tävlingskalender finns inte längre samma skäl att ha SM tidigare under säsongen.

Förändringen rimmar väl med hur de flesta SM redan ligger i tid. Det ökar intresset för våra arrangemang bland svenska städer, samt gör att kvalificering till Bordtennis-SM kan göras baserat på en lika stor del av säsongen som övriga SM.

Bestämmelser för mästerskapstävlingar

Bestämmelserna gällande mästerskapstävlingar, inklusive DM, har uppdaterats, med avseende på arrangemangens standard. Fokus ligger på finalbord, presentationer av finaler och prisutdelningar. Syftet är att få mästerskapen att upplevas som mästerskap.

Endast SM-klasser får arrangeras på DM

På DM kommer endast ges tillstånd till aktuella mästerskapsklasser, det vill säga klasser som är kvalificerande till SM. I detta inkluderas även aktuella klasser för veteraner, för para och för parkinson. Ett traditionellt undantag görs även för Pingisiaden.

Andra klasser ges däremot inte tillstånd. Syftet är att värna DM:s standard och status som mästerskap, något som för ofta förlorats med alltför många icke mästerskapsklasser. Dessutom undviks en situation där icke-mästerskapsklasser ges 1,5 poäng till datarankingen.

Arrangerande distrikt eller föreningar som av ekonomiska skäl vill arrangera fler eller andra klasser har möjligheten, om plats och kapacitet finns, att arrangera en annan tävling parallellt med DM. Men DM ska vara DM.

Antal SM-platser på ett DM baseras på antal spelare och föreningar

Den historiska principen har varit att varje DM ges en SM-plats per klass, det vill säga distriktsmästaren kvalificerar sig till SM. Med sammanslagningar av distrikt har denna princip modifierats så att varje DM ges SM-platser baserat på antalet underliggande “gamla” distrikt.

Detta har resulterat i underliga effekter såsom t ex att, som varit fallet under 2023-2024, ett distrikt har sex gånger fler SM-platser för en klass än ett annat distrikt, trots ett totalt sett lägre antal anmälda spelare. Men framför allt är detta ett system som inte gett några incitament alls för utveckling av antal spelare och föreningar på DM. Tvärtom kan det ha skapat negativa incitament.

Med den nya principen kommer DM härefter ges SM-platser per klass baserat på antalet spelare och föreningar. En mästerskapsklass på DM kommer tilldelas SM-platser (1) baserat på antalet deltagande spelare och föreningar, (2) motsvarandes högre minimikrav på antal spelare och föreningar, samt (3) med antalet SM-platser kunna stegvis öka i takt med antalet spelare och föreningar.

Modellen kommer utvecklas under våren, men skulle som ett belysande exempel kunna se ut enligt följande:
En mästerskapsklass på DM erhåller en SM-plats om klassen innehåller minst 12 spelare från minst 2 olika klubbar för män, respektive minst 6 spelare från minst 2 olika klubbar för kvinnor. Innehåller klassen minst 24 spelare från minst 3 olika klubbar erhåller klassen 2 SM-platser, eller 3 SM-platser för minst 36 spelare från minst 4 olika klubbar, och så vidare. Och så klart motsvarande för kvinnor.

Vad som framför allt uppnås med detta är att vi skapar starka incitament att utveckla DM som tävling. DM med många spelare och föreningar, och DM som framgångsrikt lyckas öka antalet spelare och klubbar, belönas för detta.

Diskussioner kommer ske under våren med inblandade och intresserade distrikt och föreningar för att förklara, förtydliga och utveckla dessa beslut och förändringar av DM och SM. Finns frågor och funderingar går det bra att kontakta oss.

Toppbild foto: Linda Carlsson/SBTF

KONTAKT
Peter Hyllman, tävlings- och serieansvarig
peterh@sbtf.se