Direktivet för Ligacupen är publicerat

Direktivet för Ligacupen är publicerat

Ligacupen är SBTF:s helt nya tävlingsform från och med säsongen 2023-2024. Ambitionen är en bred och folklig bordtenniscup tillgänglig för svenska pingislag på alla divisionsnivåer i det svenska seriesystemet.

Direktivet för Ligacupen är nu publicerat, med mer detaljerad information om cupens form och innehåll. Några exempel:

 • Lag går in i Ligacupen utifrån sin respektive divisionsnivå
 • Lagmatcher i Ligacupen spelas i först till tio vunna set, varje enskild match spelar ut tre set
 • En match i Ligacupen spelas när som helst, helger eller vardagar, under omgångens aktuella månad
 • Lottningen är helt oseedad och från och med 1/16-finalen (kvartsfinaler för damer) fri från geografiska restriktioner
 • Ligacupens finalspel sker i form av ett Final Four för damer och herrar under annandagen

Baserat på synpunkter under sommaren används däremot inte golden point i Ligacupen.

Anmälningsavgift per lag till Ligacupen är 750 kronor, varav 2/3-delar går direkt till prispengar i Ligacupen. Lag som under våren lyckas vinna tre matcher i Ligacupen har rätt att delta i kommande säsongs nationella seriespel utan att behöva betala serieavgift.

Officiell lansering av Ligacupen äger rum den 16/10 2023 antingen över Teams eller SBTF:s Facebook-kanal. I samband med detta släpps även nödvändigt material för Ligacupen såsom anmälningsformulär och matchprotokoll.

Sista anmälningsdag till Ligacupen är den 15/11 2023.

Ligacupens första lottning kommer äga rum den 1/12 2023 och sänds genom SBTF:s Facebook-kanal.

KONTAKT:

Peter Hyllman, tävlings- och serieansvarig
peterh@sbtf.se; 072-215 87 12

Malin Karlsson, tävlings- och serieadministratör
malin@sbtf.se

Bild: Anders Eriksson av SBTF/Linda Carlsson

48-timmarslicensen är nu tillgänglig

48-timmarslicensen är nu tillgänglig

Förbundsmötet beslutade i april att införa en så kallad 48-timmarslicens, giltig i två dygn för alla åldrar. Viljan med denna nya licens är att göra tävlande inom svensk bordtennis mer tillgängligt och flexibelt för alla.

Efter en tids teknisk implementering är 48-timmarslicensen nu aktiv och operativ. Den ger varje spelare rätt att delta i allt tävlings- och seriespel inom SBTF:s verksamhet under 48 timmar från dess att den aktiverats, vilket sker i samband med spelstart.

En spelare som alltså vill delta i en tävling, en seriematch eller ett seriesammandrag, men inte mer än så, kan alltså för detta ändamål lösa denna 48-timmarslicens och behöver inte lösa full A-licens. Aktiverar spelaren 48-timmarslicensen under fredagen är den giltig till och med söndagen.

Det är varje klubbs och spelares ansvar att se till inget tävlingsspel sker utanför aktiverad licenstid.

48-timmarslicensen köps av klubbarna på samma sätt som övriga licenser, genom att klicka i det alternativet för aktuell spelare. Klubbar kan registrera denna licens när som helst under den vecka som spelaren ska använda sig av den.

48-timmarslicensen kostar 200 kronor. Varje spelare kan välja att lösa fritt antal 48-timmarslicenser under en säsong.

En spelare som köpt 48-timmarslicens och därefter under samma säsong vill köpa en vanlig A-licens kan från detta köp avräkna kostnaden för 48-timmarslicensen.

48-timmarslicensen är ett första steg i en riktning mot att hitta ett mer modernt licenssystem öppet och tillgängligt för fler spelare och nya målgrupper i svensk bordtennis.

För frågor och så vidare:

KONTAKT
Peter Hyllman, tävlings- och serieansvarig
peterh@sbtf.se

Nytt regelsystem och nya övergångsregler

Nytt regelsystem och nya övergångsregler

SBTF:s styrelse beslutade söndagen den 27 augusti 2023, efter beredning i Tävlings- och regelkommittén, om nödvändiga omflyttningar i befintliga regelverk att passa in i SBTF:s nya regelsystem som beslutades innan sommaren. Detta regelsystem består av tre nivåer:

SBTF:s stadgar
SBTF:s regler – det vill säga Spelregler, Tävlingsregler och Serieregler
SBTF:s direktiv – till exempel Direktiv för SM, Direktiv för DM, Direktiv för Sweden Tour, Direktiv för Nationella serier och så vidare.

Grunden för systemet är att generella regler för spelet, tävlingar och serier återfinns i de tre regelverken, samt att regler gällande specifika tävlingar eller serier återfinns i respektive direktiv. Den som undrar något om exempelvis USM & Para-JSM behöver därmed bara titta på ett enda ställe, det vill säga i Direktiv för USM & Para-JSM.

Detta nya regelsystem gäller från och med den 1 september 2023 och publiceras då i sin helhet. Till dess gäller fortsatt gamla regelverk. Systemet i sig medför inga förändringar sett till reglernas innehåll.

Den som vill läsa mer om detta kan läsa kungörelsen FBS 2023-1 under fliken kungörelser på denna hemsida.

Samtidigt beslutade SBTF:s styrelse om vissa förändringar i SBTF:s representationsregler, särskilt gällande övergångsregler. Det viktigaste beslutet att känna till är att transferfönstren från och med den 1 september endast gäller spelare klassificerade Elit, det vill säga inte längre spelare som tillhör klass 1.

Detta betyder att Klass 1-spelare precis som spelare tillhörande klasserna 2-7 kan göra övergångar mellan klubbar även fortsättningsvis efter fredagen den 1 september.

Mer information om denna regeländring samt andra aktuella förändringar återfinns i FBS 2023-2.

KONTAKT
Peter Hyllman, tävlings- och serieansvarig
peterh@sbtf.se eller 072-215 87 12

Öppet samtal om Veteran-SM och veteranpingisen

Öppet samtal om Veteran-SM och veteranpingisen

Onsdagen den 6 september 2023, klockan 18:00 via Teams

Öppet forum för klubbar, spelare och ledare att tillsammans med SBTF diskutera olika frågeställningar om Veteran-SM:s och veteranpingisens framtid.

SBTF:s Tävlingschef för Veteran-SM Lasse Ericsson leder ett inledande samtal om Veteran-SM:s och veteranpingisens styrkor, svagheter och möjligheter till utveckling. Samtalet kommer bland annat beröra följande ungefärliga ämnen och områden:

Vad är bra och viktigt att bevara i dagens veteranpingis?
Den svenska veteranpingisen sprudlar av liv. Uppenbarligen är det mycket som görs med svensk veteranpingis som är bra. Vad är det som är alldeles särskilt viktigt att försöka bevara med hur den svenska veteranpingisen ser ut och fungerar idag?

Vad saknas i dagens veteranpingis, vad kan vi göra bättre?
Vad som är bra kan alltid göras ännu bättre, och att vi gör det vi gör på ett bra sätt betyder heller inte att det inte finns saker vi inte gör i svensk veteranpingis som vi kanske borde göra.

Vad är plus och minus med dagens Veteran-SM?
Vad är det som gör Veteran-SM till en så uppskattad tävling bland alla som deltar varje år? Är antalet dagar och fördelningen av klasser på dagar bästa möjliga? Vilka sätt finns att lyfta lag- och mixedklasserna? Hur kan Veteran-SM locka nya grupper av spelare? Finns det utrymme för Veteran-SM att växa?

Anmäl intresse via mail till peterh@sbtf.se så skickas en Teamslänk någon vecka innan mötet till er mailadress. Det går också bra att till samma adress maila era tankar gällande dessa eller andra områden i förhand eller i efterhand.

KONTAKT
Peter Hyllman, tävlings- och serieansvarig
peterh@sbtf.se

Öppet samtal om Nationella Serierna

Öppet samtal om Nationella Serierna

Tisdagen den 22 augusti 2023, klockan 16:00 via Teams

Öppet forum för klubbar, spelare och ledare att tillsammans med SBTF diskutera erfarenheter och idéer gällande det nationella seriespelet, dess innehåll och dess framtid.

Följande områden utgör fokus för SBTF:s närmaste förändrings- och utvecklingsarbete:

 • Enhetlighet
  Betydelsen av att ha ett och samma spelsystem i samtliga nationella serier, både för kommunikation och planering. Alltför långa lagmatcher sliter på framför allt äldre spelare och gör speldagarna väldigt långa vilket är särskilt besvärligt framför allt för yngre spelare och utifrån halltillgång.
 • Integritet
  Ett seriespels integritet bygger på idrottens principer om lika villkor och jämlik konkurrens. Vanligt förekommande fenomen som wo-matcher, lag som ställer upp reservspelare eller endast tre spelare, liksom klubbar som strategiskt flyttar spelare mellan lag och serier, urholkar denna integritet.
 • Hållbarhet
  En besläktad fråga gäller en motvilja till uppflyttning som existerar på alla nivåer i det nationella seriespelet, men särskilt till Superettan och Pingisligan. Det är viktigt att se till att varje steg uppåt i seriesystemet är ekonomiskt och organisatoriskt hållbart för alla lag detta är och blir aktuellt för.
 • Nyheter
  Formerna för det nationella seriespelet är prövade och positiva. Vissa nyheter kan dock vara värda att pröva såsom tiebreak-system i hela systemet, ett poängsystem ägnat att kora ”mest värdefulla spelare” både totalt och i varje enskild serie, semifasta laguppställningar och så vidare.

Anmäl intresse via mail till peterh@sbtf.se så skickas en Teamslänk någon vecka innan mötet till er mailadress. Det går också bra att till samma adress maila era tankar gällande dessa eller andra områden i förhand eller i efterhand.

Inbjudan finns även här som pdf och i dokumentbanken.

Kontakt
Peter Hyllman, tävlings- och serieansvarig
peterh@sbtf.se