TÄVLINGSNYHETER

Presentation av förändringar i rankingsystemet

av | 2024-06-01 | Information, Tävling

Efter beredning och beslut i Tävlings- och regelkommittén samt förbundsstyrelsen genomförs vissa förändringar i rankingsystemet som tar effekt från och med säsongen 2024-2025. Dessa förändringar är, vad avser det rent tekniska med själva datarankingen, i sammanfattning följande:

(i) Matchpoäng kommer inte längre delas ut, det vill säga den poäng samtliga spelare får för varje match de spelar oavsett vinst eller förlust.

(ii) Samtliga spelares rankingpoäng kommer årligen i början av juli att normaliseras, det vill säga räknas om att passa in i det definierade poängsystemet 0-2500 poäng med ett bestämt maximalt antal spelare per klass. Det är en omräkning som påverkar spelarnas rankingpoäng och klasstillhörighet, men inte deras relativa position på rankingen.

Hur denna normalisering rent praktiskt går till beskrivs något mer utförligt i SBTF:s manual för dataranking. SBTF bjuder även in samtliga intresserade till en digital presentation av denna manual och förändringarna i rankingsystemet fredagen den 14 juni klockan 16:00.

Anmälan till presentationen mailas till peterh@sbtf.se. Digital möteslänk mailas tillbaka till anmälda personer några dagar innan presentationen.

KONTAKT
Peter Hyllman, tävlings- och serieansvarig
peterh@sbtf.se