TÄVLINGSNYHETER

Beslut fattade om ett nytt Sweden Tour

av | 2023-10-13 | Information, Tävling

Sweden Tour infördes för ett antal år sedan och har i stora drag blivit en succé. Helt fri från problem har tävlingsformen däremot inte varit och det har under en tid funnits flera olika tankar på hur Sweden Tour skulle kunna utvecklas och förbättras.

SBTF:s Tävlings- och regelkommitte har med dessa tankar och idéer som grund beslutat följande:

  • Att dela upp Sweden Tour på tre skilda nivåer, med maximalt 4 Sweden Star-tävlingar, maximalt 8 Sweden Masters-tävlingar och maximalt 16 Sweden GP-tävlingar.
  • Att avsluta Sweden Tour med en gemensam final, Sweden Tour Trophy.
  • Att öppna för klubbar i Norge, Danmark och Finland att ansöka om att arrangera tävlingar inom Sweden Tour.
  • Att introducera dubbel och mixed på Sweden Star-nivå.
  • Att vikta poängsystemet så att poäng för placering i en Sweden Star-tävling ger 4x poängen, i en Sweden Masters-tävling 3x poängen och i en Sweden GP-tävling 2x poängen. (Poängsystemet, kvalificerandes för både Sweden Tour och SM, skulle då även ge 1x poängen som “SM-poäng” för övriga nationella tävlingar som ej ingår i Sweden Tour.)
  • Att införa en icke-kvalificerande 10-årsklass på Sweden GP-nivå för att inkludera även dem utan några krav på seedning, resultat, kvalificering m m.
  • Att utveckla och förtydliga processen vad gäller såväl ansökan om Sweden Tour-tävling som utvärdering och utveckling av Sweden Tour-tävling.
  • Att verka för utvecklingen av parallella systertourer såsom Sweden Para Tour, Sweden Veterans Tour och Sweden Tjejraketen Tour.

Det nya direktivet för Sweden Tour, som gäller från och med säsongen 2024-25, publiceras när nödvändiga korrigeringar och kompletteringar, som följer på beslutet, är genomförda. Detta sker innan årsskiftet.

Besluten fattas utifrån viljan att på samma gång värna kvaliteten i Sweden Tours främsta tävlingar och värna tillgängligheten till Sweden Tours alla tävlingar för såväl arrangörer som spelare, och därmed verka för mer jämlika och rättvisa villkor över hela landet.

Att dagens Sweden Tour ställer stora krav på spelare både i termer av ekonomi och spelschema väger tungt i beslutet. Ambitionen är att uppnå mindre tvång till tävlande och framför allt mindre tvång till resande.

Liknande skäl gällande tillgänglighet och resande finns för ett nordiskt samarbete i Sweden Tour. För många i Sverige är det helt enkelt närmare till tävlingar i Norge, i Danmark och i Finland. Utvecklas dessutom pingisen i Norden som helhet så gynnar det på lång sikt också svensk bordtennis.

Diskussioner gällande en mer nordisk tours form, innehåll och namn förs med våra nordiska grannförbund.

En vilja är även att Sweden Tour som koncept i lägre utsträckning ska konkurrera med övriga nationella tävlingar, genom att i högre utsträckning göra dagens nationella tävlingar till en del utav Sweden Tour.

Där skiljelinjen idag går mellan Sweden Tour-tävlingar och andra tävlingar kommer skiljelinjen imorgon att gå mellan Sweden Tours och tävlingssystemets olika nivåer där det återigen ska vara värdefullt att arrangera tävlingar av olika standard.

Systemet med Sweden Tour och dess nivåer av tävlingar ersätter det sedan många år befintliga men i dagsläget inte längre aktuella systemet med A-, B- och C-tävlingar.

Alla föreningar som idag arrangerar tävlingar eller som funderar på att arrangera tävling är välkomna att kontakta SBTF för tankar och frågor gällande eventuell Sweden Tour-status och vad detta innebär.

Foto: Irving Karlsson

KONTAKT
Peter Hyllman, tävlings- och serieansvarig
peterh@sbtf.se; 072-215 87 12