SBTF 100 år 2026 – var med och bidra

SBTF 100 år 2026 – var med och bidra

2026 fyller Svenska Bordtennisförbundet (SBTF) 100 år där planerna är både många och storslagna. Målsättningen är att göra detta till ett firande där hela bordtennissverige är inkluderat. SBTF önskar därför få in idéer från verksamheten – både högt och lågt.

Hösten 1926, närmare bestämt den 26 oktober, och anmärkningsvärt nog i Riksidrottsförbundets (RF) lokaler, startar historien om Svenska Bordtennisförbundet. Initiativtagare till att bilda förbundet var Torsten Tegnér, dynamisk chefredaktör och ägare på tidskriften Idrottsbladet. Två journalister på tidskriften var beordrade att ta ledningen på förbundet. Dessa två herrars namn var Carl Wilhelm Linde, ”Cewe” i folkmun, samt Sven Lindhagen. Linde var Idrottsbladets mest ivriga pingpongskribent och utövade sällskapsspelet flitigt hemma på matsalsbordet.

Men, historien förtäljer att det ingalunda var någon enkel sak att starta ett förbund och dessutom få det livskraftigt och starkt. Dessutom var sporten av olika anledningar en ytterst föraktad källarsport av RF och det skulle ta hela sjutton år innan vår idrott släpptes in i idrottens allra finaste tempel.

Mer än så kommer vi i detta inlägg inte avslöja om bordtennisförbundets uppkomst mer än att historien är en mycket spännande och märklig berg- och dalbana. Texten ovan är ett referat ur en av Uno Hedins mästerliga texter om svensk bordtennis historia.

Ett sekel senare, 2026, fyller SBTF 100 år. Det är något som vi vill fira ordentligt, främst tillsammans med hela den svenska bordtennisfamiljen, men såklart också med så många andra som möjligt.

Vi har högt flygande planer och siktar mot stjärnorna med en hejdundrande och sprakande festkväll som navet i en långsiktig vision som sträcker sig ända till 2030. Kvällen kan innefatta såväl TV-gala, festkväll med underhållning, historisk utställning, mat, dryck, tal, prisutdelningar, uppvisning och en massa annat roligt. Vi ser också framför oss ett turnerande museum, där fler får möjligheten att bevittna vår historiska skatt. Kanske digitalt?

Målsättningen är också att hänga på ett internationellt evenemang samt i förlängningen även undersöka möjligheten att koppla ett eller flera stora internationella mästerskap. Dessutom kommer PING PONG POWER – vår förenade kraft, vårt paraply och katalysator för samtliga projekt och program som syftar till att sprida bordtennisens alla hälsofördelar och skapa ett bättre samhälle – löpa som en röd tråd genom hela den långsiktiga visionen.

Målsättningen är att få svensk bordtennis att växa och locka ung som gammal till en folksport där alla, oavsett bakgrund, kön eller förmåga, kan spela, växa, inspirera varandra och finna gemenskap och glädje. Pingis för alla överallt, helt enkelt.

Ödmjuka inför verkligheten är vi fullt medvetna att en vision av ovanstående magnitud självklart kommer kräva en hel del resurser. Vi jobbar därför intensivt med att dels hitta en destination att samarbeta med och dels bygger och söker vi nu ett nätverk av starka partners som vill vara med på resan och ser alla de fördelar ett dylikt kan ge.

Vi vill ha dina idéer

Nu bjuder vi in alla att bidra med idéer och vara med på resan mot vårt jubileum. Alla idéer och kontakter är av värde. Det kan vara en aktivitet, partner/sponsorkontakt, spännande plats med mera…ingen idé är mindre värd än någon annan. Vi kan såklart inte garantera att vi hinner med allt men vår målsättning är som sagt att detta ska vara en fest för alla så tveka inte, sänd oss dina bästa förslag.
Mejla till 100@sbtf.se

Vi kommer framöver också dedikera en speciell del på vår webbplats, sbtf.se, till vårt 100-årsjubileum och tillhörande vision så håll utkik för fler spännande nyheter.

Önskar du mer information, vänligen kontakta generalsekreterare Thomas Buza på thomas@sbtf.se, 0708-727378, eller projektkoordinator Alexandra Rööse, alexandra@sbtf.se, 0737-40 46 47

Toppbild: Bild från VM i Eriksdalshallen i Stockholm 1949.

Petra lyfter pingisen internationellt

Petra lyfter pingisen internationellt

Petra Sörling, SBTF:s tidigare mångårige ordförande och nu internationella bordtennisförbundets president sedan november 2021, tilldelas ytterligare en tung idrottspolitisk internationell position – som styrelsemedlem i den sommarolympiska federationen ASOIF.

ASOIF (The Association of Summer Olympic International Federations) är näst efter IOK det högsta beslutande organet för de idrottsförbund som tävlar i de olympiska sommarspelen. Organisationens huvudsyfte är att ena, främja och stödja de sommarolympiska idrottsförbunden genom att både bevara dess autonomi, och samordna deras gemensamma intressen och mål. Organisationen bildades inför OS i Los Angeles 1984 och startade med dåvarande 21 sommaridrotter som medlemmar. Idag är de 31.

Vid ASOIF:s 47:e generalförsamling i samband med sitt 40-årsjubileum valdes Petra in som en av tre nya styrelsemedlemmar i organisationen. Det är första gången som bordtennisen har en representant med.

– Det är naturligtvis en enorm ära att bli invald i ASOIF som är en mycket tung organisation på den globala idrottsscenen. Det är första gången någonsin som bordtennisen har en representant med och förhoppningsvis kommer det både internationell och svensk bordtennis till gagn att vi är med och påverkar där de stora besluten fattas, säger ITTF:s president Petra Sörling, som också nyligen i samband med SBTF:s årsmöte valdes till hedersordförande.

Foto: Mikael Latorre

Förbundsmötesrapport, lördag

Förbundsmötesrapport, lördag

Drygt 25 representanter från Sveriges samtliga distrikt tillsammans med tiotalet föreningsledare samt närmast full styrka från SBTF:s styrelse och kansli inledde lördagen den 15 april 2023 års förbundsmöte på Quality Hotel the Weaver i Mölndal utanför Göteborg med gemensam lunch.

Direkt efter lunchen inleddes helgens första presentationer. SBTF:s ordförande Dennis Lindahl hälsade samtliga välkomna, både till den mer inofficiella delen av förbundsmötet under lördagen och till söndagens formella del. Styrelsen representerade av Dennis, Michael Helander, Karin Björkryd och Monica J Erlandsson presenterade sedan förslaget till Strategisk Plan 2023-26.

Den strategiska planens sex olika områden presenterades i tur och ordning. Karin Björkryd startade med området ”Bredd och rekrytering” och tog där upp viktiga målsättningar runt att nya former för svensk bordtennis, öka tillgängligheten och kunna bli mer välkomnande.

Dennis Lindahl  fortsatte därefter med det andra området ”Digitalisering” där målen framför allt gällde effektivisering samt ett förbättrat beslutsstöd i svensk bordtennis. Michael Helander tog sedan över med det tredje området ”Evenemang och marknad” med viktiga målsättningar som att synliggöra svensk bordtennis och minska beroendet av enskilda intäktskällor.

Det fjärde området ”Landslag och elit” presenterades av Monica J Erlandsson med viktiga punkter i form av utvecklingen av en komplett lägerstruktur och av elitmiljöer för att främja återväxten inom svensk bordtennis.

Dennis Lindahl tog över med ”Organisation”, det femte området, där framför allt behovet av en tydligare struktur, en röd tråd genom hela organisationen och tydligare rutiner var viktiga utgångspunkter. Karin Björkryd avslutade med det sjätte området ”Utbildning” där behovet att värna och säkra kompetensen inom svensk bordtennis som helhet stod i fokus.

Frågor och diskussion följde sedan i storgrupp. Skånes BTF:s Daniel Olsson tog upp att hallfrågan är viktig för svensk bordtennis och borde lyftas till förbundsnivå. Tankarna om modernt medlemskap diskuterades utifrån vad det kan få för betydelse för föreningarna. Någon menade att RF:s tankar om demokratisk styrning saknades i dokumenten.

Behovet av att en mediapartner och möjligheterna att sälja TV-rättigheter var en annan fråga som dök upp, och detta sågs som centralt för framtiden. I övrigt är det många som fortfarande håller ögonen på vad som händer med förslaget till ny distriktsorganisation.

Efter en kortare bensträckare tog förbundschefen Thomas Buza vid med en detaljerad genomgång av vad han kallar för SBTF 2.0, som även går att läsa mer detaljerat om i tidningen Pingis. Viljan är att skapa en röd tråd, en tydlig vision och en synbar väg framåt för SBTF och svensk bordtennis med en mer modern, flexibel och handlingskraftig organisation som grund.

Samtalen fortsatte under en längre paus där deltagarna festade på hotellets frikostiga utbud av kakor, mjukglass och popcorn, innan man återsamlades för dagens andra pass för att gå igenom dagordningen och diskutera ekonomi, verksamhetsplaner, styrelsens förslag och inkomna motioner.

SBTF:s ekonomichef Emma Persson började med att redogöra för SBTF:s ekonomi de två senaste åren samt redogöra för huvuddragen i den ekonomiska planeringen för de två kommande åren. Det är en period under vilken SBTF:s omsättning boostas av pandemins återstartsstöd, vilket måste tas med i beräkningen i kommande budgetar. Ekonomin är dock stabil och genererar ett planerat mindre överskott varje år.

Därefter gick styrelsen och förbundschefen igenom verksamhetsberättelser samt förvaltningsberättelser för 2021 och 2022.

Nästa punkt på dagordningen blev den stående frågan om avgifter där Michael Helander föredrog styrelsens olika förslag, tillsammans med de motioner som inkommit inom detta område. Nyheter i dessa förslag är införandet av en 48 timmars-licens, höjda maxavgifter för DM och höjd ersättning för överdomare.

Thomas Buza gick sedan igenom verksamhetsplanen för 2023 och 2024, som i mångt och mycket följde exakt samma upplägg som den strategiska planen.
Därefter gick Dennis Lindahl igenom de förslag eller frågor som av styrelsen hänskjutits till förbundsmötet. Mest diskuterades styrelsens förslag att utveckla förbundets ändamålsparagraf att inkludera flera och nya former av bordtennis såsom bordtennis-TTX, minipingis och e-pingis. Viljan är att vidga vyerna och förutsättningarna för tillväxt.

Avslutningsvis gicks inskickade motioner igenom, vilka till antalet var det högsta på många år, nämligen 18 stycken. Mycket  glädjande då det visar på ett bubbel och ett engagemang i den svenska pingisfamiljen.

Den överlägset mest intensiva diskussionen gällde Fårösunds GoIK:s och Erica Karlströms motion att ge flick- och damspelare rätt att delta i pojk- och herrklasser på DM, då flick- och damklasser inte går att få till stånd. Styrelsen ville se det som en del utav en större diskussion, men en vanlig uppfattning verkade vara att vilja lätta på dagens regelverk.

En annan stor diskussion växte fram runt Robert Jernkvists motion att ta bort SM-direktivet att arrangören betalar kost och logi för SBTF:s styrelse. SBTF:s styrelse har uppgifter i samband med SM men frågan är vem som ska betala. Diskussionen ledde vidare till frågan om direktiven för SM och andra tävlingar möjligen avskräckte möjliga arrangörer. Från Nordvästra Götalands BTF kom en tredje linje att begränsa antalet styrelseledamöter i direktiven.

Lördagen kan sammanfattas med goda diskussioner under gott humör, oavsett om man tyckte lika eller olika, där alla nu i skrivandet stund ser fram emot en trevlig middag tillsammans innan förbundsmötet börjar på ”riktigt” under söndagsmorgonen.

Framtiden i fokus för SBTF:s styrelse

Framtiden i fokus för SBTF:s styrelse

Under helgen har Svenska Bordtennisförbundets styrelse samlats för en konferens där fokus låg på utveckling för framtiden.

Natursköna Frösön i Östersund var platsen där styrelsen samlats för att konferera under helgen 11-12 februari och dessutom hålla ett ordinarie styrelsemöte.
Ämnena på dagordningen var bland annat den strategiska planen för svensk bordtennis 2023-2026 som kommer ersätta måldokumentet 2017-2022. Arbetet har pågått under en period och förutom styrelse och personal så har såväl föreningar som distrikt fått möjlighet att vara med och påverka, bland annat vid konventet i Uppsala som gick av stapeln i oktober 2022.
Målsättningen är att slutlig produkt skall presenteras vid Svenska Bordtennisförbundets årsmöte 15-16 april i Mölndal.
Därutöver gjordes under konferensen dessutom en del förberedelsearbete för nämnda årsmöte.
– Vi har haft en mycket värdefull konferens med perfekta förutsättningar här i Östersund och det är positivt att vi har den här typen av sammankomster i flera delar av landet. Trots att vi i styrelsen är väldigt duktiga på att ha digitala möten är det oerhört nyttigt att ibland även träffas fysiskt och få sitta i samma rum, ansikte mot ansikte, och diskutera olika utvecklingsfrågor. Vi har arbetat intensivt och fokuserat och jag är mycket nöjd med styrelsens insats, säger Dennis Lindahl, ordförande i Svenska Bordtennisförbundet.

Foto: Från vänster, Thomas Buza, Lars Sundling, Dennis Lindahl, Monica J Erlandsson, Karin Björkryd, Michael Helander, Erik Kullingsjö och Jens Lundqvist.

Samverkan med Norges BTF

Samverkan med Norges BTF

Under veckan har Karl Børre Reite besökt Svenska Bordtennisförbundets kontor i Helsingborg bland annat för att hitta gemensamma områden att utvecklas inom, för att prata evenemangsstrategi och för att lära sig mer om Veteran-EM som arrangerades i staden 2017. I slutet av juni står norska Sandefjord som värd för gigantevenemanget som väntas locka omkring 3000 deltagare.

Dagen inleddes med ett samtal mellan Karl och Thomas Buza, generalsekreterare, Peter Johansson, projektledare för Bordtennis-EM och Linda Carlsson, projektkoordinator Bordtennis-EM. Thomas redogjorde för den svenska strategin gällande mästerskap och förklarade att Svenska Bordtennisförbundets tre huvudsyften för att arrangera internationella tävlingar: A, skapa en gemenskap och stolthet inom communityn, B, ökad synlighet i media och C, evenemanget ska generera en ekonomisk vinst.

Under eftermiddagen deltog även Anders Karlsson från BTK Rekord som berättade mer om Veteran-EM som arrangerades i Helsingborg Arena sommaren 2017. Tävlingen lockade 2.300 spelare och spelades i sex olika hallar. Även ett eventuellt samarbete kring kommande WTT Youth Contender-tävlingar var uppe på bordet och förhoppningsvis kan Sverige och Norge ha ett så kallat “back-to-back”-evenemang med Norge 2024.

– Under året har vi intensifierat det nordiska samarbetet via flera intressanta projekt, så att samarbeta kring framtida evenemang känns som en helt helt naturlig fortsättning. I Norge händer det också mycket spännande, inte minst Veteran-EM, och jag är helt övertygad om att vi har massor att lära av varandra. Dessutom delar vi även ett flertal utmaningar som vi kan hjälpas åt kring att hitta lösningar på vilket känns väldigt inspirerande, säger Thomas Buza, generalsekreterare Svenska Bordtennisförbundet.

Även från norskt håll är tongångarna positiva.

– Det sker väldigt mycket spännande utvecklingsarbete i Sverige nu. Det som görs med nationella och internationella evenemang är imponerande, speciellt i samverkan med PING PONG POWER. Med de resurser vi har i Norge, är det otroligt viktigt att vi får möjlighet att samarbeta. Det gör så att vi kan undvika dubbelarbete, är mer effektivt och att vi hämtar inspiration från varandra. Samarbete gör oss starkare när det gäller utveckling av bordtennis i Norge och Sverige. Samtidigt är det en fördel att kunna tala med en samlad röst när vi pratar med exempelvis ETTU, ITTF och WTT i olika sammanhang, säger Karl Børre Reite, Event Director för Veteran-EM i Norge.

Veteran-EM går av stapeln 26 juni till 1 juli. Anmälan är öppen fram till 30 april. Läs mer om Veteran-EM 2023 här.

Bilden från vänster: Anders Karlsson, Linda Carlsson, Karl Børre Reite, Peter Johansson och Thomas Buza.