Framtiden i fokus för SBTF:s styrelse

av | feb 11, 2023 | Förbundet, Start

Under helgen har Svenska Bordtennisförbundets styrelse samlats för en konferens där fokus låg på utveckling för framtiden.

Natursköna Frösön i Östersund var platsen där styrelsen samlats för att konferera under helgen 11-12 februari och dessutom hålla ett ordinarie styrelsemöte.
Ämnena på dagordningen var bland annat den strategiska planen för svensk bordtennis 2023-2026 som kommer ersätta måldokumentet 2017-2022. Arbetet har pågått under en period och förutom styrelse och personal så har såväl föreningar som distrikt fått möjlighet att vara med och påverka, bland annat vid konventet i Uppsala som gick av stapeln i oktober 2022.
Målsättningen är att slutlig produkt skall presenteras vid Svenska Bordtennisförbundets årsmöte 15-16 april i Mölndal.
Därutöver gjordes under konferensen dessutom en del förberedelsearbete för nämnda årsmöte.
– Vi har haft en mycket värdefull konferens med perfekta förutsättningar här i Östersund och det är positivt att vi har den här typen av sammankomster i flera delar av landet. Trots att vi i styrelsen är väldigt duktiga på att ha digitala möten är det oerhört nyttigt att ibland även träffas fysiskt och få sitta i samma rum, ansikte mot ansikte, och diskutera olika utvecklingsfrågor. Vi har arbetat intensivt och fokuserat och jag är mycket nöjd med styrelsens insats, säger Dennis Lindahl, ordförande i Svenska Bordtennisförbundet.

Foto: Från vänster, Thomas Buza, Lars Sundling, Dennis Lindahl, Monica J Erlandsson, Karin Björkryd, Michael Helander, Erik Kullingsjö och Jens Lundqvist.