TÄVLINGSNYHETER

Beslut gällande framtidens DM och SM

av | 2024-02-02 | Information, Mästerskap, Tävling

Svenska Bordtennisförbundets Tävlings- och regelkommitté (TRK) har sedan sommaren utfört en genomlysning av våra olika mästerskap såsom DM, RM och SM och dess olika regelverk. Bakgrunden är att dessa mästerskapstävlingar under en längre tid brottats med problem såsom lägre status och kvalitet samt snåriga regelverk.

TRK har sett som viktigt att utveckla DM, RM och SM utifrån väl definierade syften såsom ökad enhetlighet och enkelhet, en tydligare röd tråd mellan olika mästerskap liksom en förstärkning av mästerskapskänslan vid dessa tävlingar.

Dessa frågor har diskuterats i ett flertal olika sammanhang under framför allt det senaste halvåret. Utfallet har i detta läge blivit följande av TRK fattade beslut den 23/1-2024, att gälla från och med säsongen 2024-2025:

Enhetlig kvalificering till samtliga SM-klasser

Kvalificering till samtliga SM med respektive SM-klasser sker på ett och samma sätt; primärt via DM och sekundärt genom insamlade nationella eller internationella tävlingspoäng. Kvalificering till SM sker inte längre genom ranking.

Framför allt påverkar detta Bordtennis-SM och dess seniorklasser. Nationella tävlingspoäng samlas på Sweden Tours tävlingar och på övriga nationella tävlingar. På seniorsidan ges inspelade poäng på världstouren företräde för spelare på någon av platserna 1-250.

Grundprincipen är att man ska kvalificera sig till SM genom att tävla, och på så vis uppmuntra ett ökat tävlande. Till skillnad från kvalificering via ranking där det kan löna sig att inte tävla.

Kvalificering via så kallade wildcards kommer fortfarande vara möjlig i samtliga klasser.

Enhetlig spelform i samtliga SM-klasser

Spelformen blir densamma på samtliga SM och i samtliga SM-klasser. Detta innebär trepooler med två spelare vidare till slutspel. 16 respektive 8 spelare i varje klass är direktkvalificerade till slutspelet. Samtliga matcher i slutspelen spelas i bäst av sju set.

Denna spelform införs även som rekommendation för DM och RM.

Ambitionen är att ge våra mästerskapstävlingar en tydligare egen identitet, och en känsla av att vara en annan typ av tävling än andra tävlingar.

Enhetlig seedning och lottning på SM och DM

Seedning och lottning av samtliga klasser på SM, på DM och på RM ska ske med snakemetoden.

Samtliga individuella SM genomförs i maj

Bordtennis-SM, Veteran-SM, Ungdoms-SM och Parkinson-SM genomförs i maj, det vill säga i slutet av säsongen under vad som är tänkt att bli en slags SM-månad. Med en utökad internationell tävlingskalender finns inte längre samma skäl att ha SM tidigare under säsongen.

Förändringen rimmar väl med hur de flesta SM redan ligger i tid. Det ökar intresset för våra arrangemang bland svenska städer, samt gör att kvalificering till Bordtennis-SM kan göras baserat på en lika stor del av säsongen som övriga SM.

Bestämmelser för mästerskapstävlingar

Bestämmelserna gällande mästerskapstävlingar, inklusive DM, har uppdaterats, med avseende på arrangemangens standard. Fokus ligger på finalbord, presentationer av finaler och prisutdelningar. Syftet är att få mästerskapen att upplevas som mästerskap.

Endast SM-klasser får arrangeras på DM

På DM kommer endast ges tillstånd till aktuella mästerskapsklasser, det vill säga klasser som är kvalificerande till SM. I detta inkluderas även aktuella klasser för veteraner, för para och för parkinson. Ett traditionellt undantag görs även för Pingisiaden.

Andra klasser ges däremot inte tillstånd. Syftet är att värna DM:s standard och status som mästerskap, något som för ofta förlorats med alltför många icke mästerskapsklasser. Dessutom undviks en situation där icke-mästerskapsklasser ges 1,5 poäng till datarankingen.

Arrangerande distrikt eller föreningar som av ekonomiska skäl vill arrangera fler eller andra klasser har möjligheten, om plats och kapacitet finns, att arrangera en annan tävling parallellt med DM. Men DM ska vara DM.

Antal SM-platser på ett DM baseras på antal spelare och föreningar

Den historiska principen har varit att varje DM ges en SM-plats per klass, det vill säga distriktsmästaren kvalificerar sig till SM. Med sammanslagningar av distrikt har denna princip modifierats så att varje DM ges SM-platser baserat på antalet underliggande “gamla” distrikt.

Detta har resulterat i underliga effekter såsom t ex att, som varit fallet under 2023-2024, ett distrikt har sex gånger fler SM-platser för en klass än ett annat distrikt, trots ett totalt sett lägre antal anmälda spelare. Men framför allt är detta ett system som inte gett några incitament alls för utveckling av antal spelare och föreningar på DM. Tvärtom kan det ha skapat negativa incitament.

Med den nya principen kommer DM härefter ges SM-platser per klass baserat på antalet spelare och föreningar. En mästerskapsklass på DM kommer tilldelas SM-platser (1) baserat på antalet deltagande spelare och föreningar, (2) motsvarandes högre minimikrav på antal spelare och föreningar, samt (3) med antalet SM-platser kunna stegvis öka i takt med antalet spelare och föreningar.

Modellen kommer utvecklas under våren, men skulle som ett belysande exempel kunna se ut enligt följande:
En mästerskapsklass på DM erhåller en SM-plats om klassen innehåller minst 12 spelare från minst 2 olika klubbar för män, respektive minst 6 spelare från minst 2 olika klubbar för kvinnor. Innehåller klassen minst 24 spelare från minst 3 olika klubbar erhåller klassen 2 SM-platser, eller 3 SM-platser för minst 36 spelare från minst 4 olika klubbar, och så vidare. Och så klart motsvarande för kvinnor.

Vad som framför allt uppnås med detta är att vi skapar starka incitament att utveckla DM som tävling. DM med många spelare och föreningar, och DM som framgångsrikt lyckas öka antalet spelare och klubbar, belönas för detta.

Diskussioner kommer ske under våren med inblandade och intresserade distrikt och föreningar för att förklara, förtydliga och utveckla dessa beslut och förändringar av DM och SM. Finns frågor och funderingar går det bra att kontakta oss.

Toppbild foto: Linda Carlsson/SBTF

KONTAKT
Peter Hyllman, tävlings- och serieansvarig
peterh@sbtf.se