TÄVLINGSNYHETER

Viktiga tävlings- och regelbeslut inför 2024-2025

av | 2024-03-13 | Information, Tävling

Under de första månaderna av 2024 har många stora beslut fattats om förändring och förnyelse i SBTF:s tävlings- och serieverksamhet. Flera av dessa beslut har presenterats för sig. Men även andra beslut har fattats. Detta är en sammanfattning av de största och viktigaste av de övriga besluten som har fattats inför kommande säsong.

Från fyra till tre regioner

Svensk bordtennis har under många år varit uppdelad i de fyra regionerna Nord, Öst, Väst och Syd. Från och med 2024-2025 går vi däremot från fyra till de tre regionerna Norrland, Svealand och Götaland.

Beslutet fattades av förbundsstyrelsen i februari med motiven att samordna antalet regioner på tävlingssidan med distriktsutvecklingen, samt att skapa ett större och bättre underlag av föreningar och spelare i de regionala tävlingarna.

Det som berörs i praktiken av förändringen är RM samt Region Top-12, som alltså båda två kommer gå från fyra till tre till antalet.

Region Norrland består av distriktet Norrlands BTF, som i sin tur består av de sex “gamla” distrikten Norrbotten, Västerbotten, Jämtland-Härjedalen, Ångermanland, Medelpad och Hälsingland.

Region Svealand består av Dalarnas BTF, Värmlands BTF, Örebro Läns BTF, Västmanlands BTF, Södermanlands BTF, Nordöstra Svealands BTF samt Stockholms BTF.

Region Götaland består av Nordvästra Götalands BTF, Göteborgs BTF, Östergötlands BTF, Gotlands BTF, Sydöstra Götalands BTF, Hallands BTF samt Skånes BTF.

Mästerskapstävlingarna DM, RM och SM ger 5x tävlingspoängen

Kompletterandes tidigare omfattande beslut gällande DM, RM och SM har beslutats att designera dessa som SBTF:s mästerskapstävlingar, och i SBTF:s nya tävlingssystem ge dessa mästerskapstävlingar 5x tävlingspoängen.

Detta är den enskilt största åtgärden som gjorts för att återge DM och RM den status som dessa tävlingar en gång i tiden hade. Detta definierar DM och RM som vår främsta typ av tävlingar, före även Sweden Tour och dess Star-tävlingar.

Självfallet förutsätter detta att DM och RM motsvarar högre ställda krav på antal spelare och föreningar. Men incitamenten för spelare och föreningar att delta i DM och i RM, med både ökade chanser till direktkvalificering och högre tävlingspoäng, är med detta högre än på väldigt länge.

Nya kvalificeringsformer för Riks Top-12

Med ambitionen att göra Riks Top-12 till en bättre och starkare tävling beslutades att utöka antalet platser som kvalificerar sig nationellt från 4 till 6 spelare per klass, det vill säga halva klassen.

Andra halvan av varje klass kvalificerar sig regionalt via Region Top-12. Här utreds under våren alternativet att från regionen Götaland kvalificerar sig två spelare per klass, samt att regionerna Norrland och Svealand gemensamt kvalificerar fyra spelare per klass.

Top-12:s unika spelform bevaras i hög utsträckning. Seträkningen behålls men varje match kommer spelas i fem istället för fyra set, varmed matcher inte längre kan sluta oavgjort, och golden point kommer inte längre användas.

Beslutades även att utländska spelare registrerade och licensierade för svenska klubbar har rätt att delta i Top-12.

Tremannalag i Lag-SM ungdom för pojkar

Lag-SM ungdom för pojkar kommer gå från dagens tvåmannalagsystem (Corbillon, eller i vardagstal Davis Cup) till tremannalagssystem enligt New Swaythling-modell. Det spelsystem som används i EM och i VM.

Detta gör att lagmomentet förstärks i Lag-SM utan att lagmatcherna i sig därför kommer ta längre tid.

Lag-SM ungdom för flickor behåller tills vidare tvåmannalagssystemet, då underlaget spelare där är lägre.

Under kommande säsong genomförs även en större genomlysning av Lag-SM som SM-tävling liksom av lagtävlingarna för ungdom, veteran och para som helhet.

Regelrevision resulterar i nyheter

Under hösten och vintern har en allmän regelrevision genomförts i syfte att uppdatera och modernisera gällande regelverk. Detta har resulterat i bland andra följande större nyheter:

  • Utvecklar §11 i SBTF:s Tävlingsregler gällande olämpligt uppträdande att inkludera även ledare, samt inkludera idrottens värderingar och regelverk.
  • Reducerar §25 i SBTF:s Tävlingsregler och gör det i mycket högre grad upp till arrangerande föreningar att avgöra antalet spelare per pool och till slutspel med mera.
  • Ändrar §37 i SBTF:s Tävlingsregler och ger kvinnor allmän rätt att anmäla sig till och delta i mäns klasser på DM och på RM, och samtliga SBTF:s tävlingar med undantag för SM.
  • Förenklar §3 i SBTF:s Serieregler att med EU-spelare jämställa spelare vars nationella förbund är medlemmar i ETTU.
  • Förändrar §19 i SBTF:s Serieregler från att lag som vunnit kvalspel inte har rätt att avböja uppflyttning till att lag som deltagit i kvalspel inte har rätt att avböja uppflyttning.

Kontakt

Peter Hyllman, tävlings- och serieansvarig
peterh@sbtf.se

Toppbild: SBTF/Foto