Öppet samtal om Veteran-SM och veteranpingisen

av | aug 24, 2023 | Information, Mästerskap

Onsdagen den 6 september 2023, klockan 18:00 via Teams

Öppet forum för klubbar, spelare och ledare att tillsammans med SBTF diskutera olika frågeställningar om Veteran-SM:s och veteranpingisens framtid.

SBTF:s Tävlingschef för Veteran-SM Lasse Ericsson leder ett inledande samtal om Veteran-SM:s och veteranpingisens styrkor, svagheter och möjligheter till utveckling. Samtalet kommer bland annat beröra följande ungefärliga ämnen och områden:

Vad är bra och viktigt att bevara i dagens veteranpingis?
Den svenska veteranpingisen sprudlar av liv. Uppenbarligen är det mycket som görs med svensk veteranpingis som är bra. Vad är det som är alldeles särskilt viktigt att försöka bevara med hur den svenska veteranpingisen ser ut och fungerar idag?

Vad saknas i dagens veteranpingis, vad kan vi göra bättre?
Vad som är bra kan alltid göras ännu bättre, och att vi gör det vi gör på ett bra sätt betyder heller inte att det inte finns saker vi inte gör i svensk veteranpingis som vi kanske borde göra.

Vad är plus och minus med dagens Veteran-SM?
Vad är det som gör Veteran-SM till en så uppskattad tävling bland alla som deltar varje år? Är antalet dagar och fördelningen av klasser på dagar bästa möjliga? Vilka sätt finns att lyfta lag- och mixedklasserna? Hur kan Veteran-SM locka nya grupper av spelare? Finns det utrymme för Veteran-SM att växa?

Anmäl intresse via mail till peterh@sbtf.se så skickas en Teamslänk någon vecka innan mötet till er mailadress. Det går också bra att till samma adress maila era tankar gällande dessa eller andra områden i förhand eller i efterhand.

KONTAKT
Peter Hyllman, tävlings- och serieansvarig
peterh@sbtf.se