Nytt regelsystem och nya övergångsregler

av | aug 29, 2023 | Information

SBTF:s styrelse beslutade söndagen den 27 augusti 2023, efter beredning i Tävlings- och regelkommittén, om nödvändiga omflyttningar i befintliga regelverk att passa in i SBTF:s nya regelsystem som beslutades innan sommaren. Detta regelsystem består av tre nivåer:

SBTF:s stadgar
SBTF:s regler – det vill säga Spelregler, Tävlingsregler och Serieregler
SBTF:s direktiv – till exempel Direktiv för SM, Direktiv för DM, Direktiv för Sweden Tour, Direktiv för Nationella serier och så vidare.

Grunden för systemet är att generella regler för spelet, tävlingar och serier återfinns i de tre regelverken, samt att regler gällande specifika tävlingar eller serier återfinns i respektive direktiv. Den som undrar något om exempelvis USM & Para-JSM behöver därmed bara titta på ett enda ställe, det vill säga i Direktiv för USM & Para-JSM.

Detta nya regelsystem gäller från och med den 1 september 2023 och publiceras då i sin helhet. Till dess gäller fortsatt gamla regelverk. Systemet i sig medför inga förändringar sett till reglernas innehåll.

Den som vill läsa mer om detta kan läsa kungörelsen FBS 2023-1 under fliken kungörelser på denna hemsida.

Samtidigt beslutade SBTF:s styrelse om vissa förändringar i SBTF:s representationsregler, särskilt gällande övergångsregler. Det viktigaste beslutet att känna till är att transferfönstren från och med den 1 september endast gäller spelare klassificerade Elit, det vill säga inte längre spelare som tillhör klass 1.

Detta betyder att Klass 1-spelare precis som spelare tillhörande klasserna 2-7 kan göra övergångar mellan klubbar även fortsättningsvis efter fredagen den 1 september.

Mer information om denna regeländring samt andra aktuella förändringar återfinns i FBS 2023-2.

KONTAKT
Peter Hyllman, tävlings- och serieansvarig
peterh@sbtf.se eller 072-215 87 12