Ny personalorganisation formas

av | maj 15, 2023 | Information

Under våren 2023 har flera större organisatoriska förflyttningar introducerats för den svenska bordtennisfamiljen. Vid förbundsmötet i april klubbades en ny strategisk inriktning för de kommande tre åren. Därtill har förbundsledningen presenterat en ny struktur för den centrala organisationen – ett SBTF 2.0 – vars huvudsakliga syfte är att på bästa sätt kunna utveckla svensk bordtennis in i en föränderlig framtid samt kraftfullt stärka sin roll som ett serviceorgan i toppklass till våra föreningar och medlemmar – nya som befintliga.

Under de senaste månaderna har Svenska Bordtennisförbundet parallellt arbetat mycket enträget med att skapa och tillsätta en ny personalorganisation vars största syfte är att bli den operativa samling som ska driva och stötta svensk bordtennis centralt för att nå de mål och strategier som bordtennisfamiljen satt upp. Aldrig någonsin tidigare har en sett till antalet personer lika stor förändring presenterats vid ett och samma tillfälle inom SBTF.

Nya ansikten
Den svenska pingisfamiljen får nu möta ett antal nya personer i SBTF:s personalgrupp. Efter ett antal rekryteringsprocesser vill vi nu hälsa hjärtligt välkomna till:

Johnny Ewerstein, evenemangsstrateg
Ny i pingiströjan, men inte ny för pingisen. Kommer senast från Halmstad kommuns lokala eventbolag Destination Halmstad AB, där han bland annat var lokalt projektansvarig för hela trappan av bordtennisevenemang mellan åren 2015 och 2018, med Lag-VM som ”grande finale”. Med en gedigen erfarenhet inom evenemangsstrategi och kunskap kring hur bland annat städer vill arbeta och samverka i framtiden, kommer Johnny att få rollen som evenemangsstrateg i SBTF Event AB.

Peter Hyllman, tävlings- och serieansvarig
Peter, med många års engagemang inom pingisen, har under de senaste två åren verkat som extern projektkoordinator inom SBTF:s distriktsutvecklingsprojekt. Därtill har han under året haft en operativ roll i pågående tävlingsutvecklingsprojekt, bland annat med fokus på nya systemlösningar. Nu utökas Peter Hyllmans uppdrag, där han blir tävlings- och serieansvarig inom SBTF. I rollen ligger, förutom ett sammanhållande ansvar för området, ett stort fokus på utvecklingsfrågor.

Alexandra Rööse, förbundsadministratör
Känd som aktiv spelare i många år, och en del av den treeniga pingissyskonskaran bördiga från Arvika, får Alexandra nu en roll som förbundsadministratör inom SBTF. Som nyligen utexaminerad kommunikatör kommer Alexandras fokus ligga på generella administrativa ärenden, vilket kommer verka brett inom allt från medlemsservice, ekonomi, kommunikation till digitalisering.

I samband med framtagandet av den nya organisationen kommer också delar av befintlig personalgrupp att få nya eller förtydligade uppdrag. I maj och juni månad pågår överlämningsprocesser, varför viss överlappning kommer att förekomma under perioden.

Patrik Björs Strand, kommunikationsstrateg
Efter många år med bland annat ett ansvar inom bredd- och projektstödsfrågor inom SBTF, kommer Patrik att få ett nytt huvudfokus att bidra till utvecklingen av SBTF:s framtida kommunikationsarbete, för både externt och internt vidkommande. I sin portfölj behåller ”PBS” också projektansvar för distriktsutvecklingsarbetet samt förbundsmötesrelaterade frågor.

Marit Brodd Almgren, PING PONG POWER-ansvarig
Sedan 2017 har Marit Brodd Almgren varit anställd hos Svenska Bordtennisförbundet, från början som utbildningskoordinator. Under åren har Marits palett blivit allt större och bredare, där hon har varit med och drivit många olika projekt. Då SBTF befinner i sig i en mycket spännande och viktig tid med PING PONG POWER och övriga breddprojekt, kommer Marit med sitt stora engagemang för medlemsservice och utveckling nu att axla en ansvarsroll inom detta område.

Eskil Tyrberg, utbildningsansvarig
Allerums finest, som började som föreningsutvecklare 2015, får nu en roll som utbildningsansvarig inom SBTF. Många har mött i Eskil som ansvarig i olika bredd- och rekryteringssatsningar genom åren, inte minst genom de senaste årens smakfulla skolsamverkans- och 65plus-projekt. Eskil, med en bakgrund som idrottslärare och ”pingishögutbildad” tränare, får nu ett tydligt uppdrag att driva och utveckla utbildningsområdet inom ramen för de strategier SBTF satt för de närmsta åren, exempelvis nya strukturer för mentorskaps- och ledarskapsprogram.

Ytterligare tillsättningar kommer – delar av en helhet
I samband med att SBTF nu befinner sig i ett moment där de stora strategiska penseldragen för kommande verksamhetsår har dragits, är den nya grunden för en fast tjänstestruktur snart i mål.
Ytterligare prioriteringar har gjorts, vilket kommer medföra att bland annat Tävlings- och serieområdet samt PING PONG POWER kommer att stärkas upp med ytterligare tjänster inom en snar framtid. För helheten innebär detta bland annat att tidigare utannonserad stabschefsroll inte kommer att tillsättas i nuläget.

– Under en längre period har vi arbetat målmedvetet med vår omorganisation som nu börjar tar form. Självklart kommer det krävas en viss inkörningsperiod, både för nya medarbetare, men också de i befintlig organisation som får nya positioner och uppgifter. Vi är övertygade om att vägen framåt med tre ben är den rätta att gå för att vi ska kunna möta framtiden på rätt sätt, och att vi därmed kan vara ett modernt och relevant idrottsförbund. Parallellt med omorganisationen har vi även jobbat med vår strategiska plan för de närmaste åren. Tanken är att den ska löpa som en röd tråd genom hela vår verksamhet så att alla, oavsett roll, tydligt känner att vi gemensamt strävar efter att nå vår vision; att öka antalet utövare, att bibehålla befintliga samt att vara ett effektivt serviceorgan för bordtennissverige, säger Dennis Lindahl, ordförande i SBTF, avslutningsvis.

Toppbild, från vänster: Jörgen Persson, Thomas Buza, Patrik Björs Strand, Marit Brodd Almgren, Peter Johansson, Emma Persson, Maria Christoforaki, Peter Hyllman, Alexandra Rööse, Eskil Tyrberg, Daniel Ellermann, Johnny Ewerstein. Foto: SBTF