Stor enkät om dampingis ska hjälpa oss att bli fler!

av | maj 11, 2023 | Förening, Information

I januari 2022 tog Svenska Bordtennisförbundet initiativet till att starta ett historiskt stort projekt med syftet att utveckla oss på damsidan, en underrepresenterad grupp inom svensk bordtennis. Bland annat rekryterades Maria Christoforaki som damstrateg och huvudansvarig. Under det senaste året har det startats upp ett sökbart rekryteringsprogram inom PING PONG POWER – Tjejraketen, där SBTF kan ge stöd till föreningar och distrikt för att skapa möjligheter och aktiviteter som ska locka nya tjejer att börja med sporten, men också att stanna kvar längre.

En annan prioriterad del av projektet har varit att skapa ett nätverk för att utbilda och inspirera medlemmar, i synnerhet kvinnor. “Women For Future” har lockat till flertalet välbesökta digitala workshops under året, och som vi fortsätter att bjuda in till framöver. Nästa stora stopp på utvecklingsresan blir den helt nya Tjejfestivalen, som blev fullbokad redan en månad efter utannonsering och därmed blir den största fysiska damaktiviteten i Sverige denna sommar, där Halmstad i år står som värdstad.

Nu är det parallellt dags för framtida fokus där vi vill rikta blicken mot vad vår sport behöver för att utvecklas ytterligare. Detta ska bland annat ske genom framtagande av ett särskilt strategiskt dokument för svensk dampingis. Syftet är att inspirera och ge praktisk vägledning till den svenska bordtennisfamiljen kring strukturer för hur vi blir fler, behåller våra nuvarande spelare samt utvecklar damsidan generellt, så att vi på ett bättre sätt kan nå målen i SBTF:s generella Strategiska Plan för perioden 2023-2026.

Det första konkreta steget i strategiarbetet är att vi nu ska genomföra en enkätundersökning med och om våra tidigare och nuvarande damspelare. Syftet är att bättre förstå hur vi gemensamt ser på bordtennis som sport, vad som är bra respektive utmaningar med den och titta på förekommande skäl till att vi slutar att spela bordtennis aktivt. Det viktigaste är självklart att identifiera vad damer vill att SBTF, distrikten och föreningarna ska fokusera sitt arbete på i framtiden. Här söker vi ett engagemang och hjälp från er alla!

Enkäten tar cirka 5 minuter att besvara och är anonym. Målgruppen är enbart kvinnliga bordtennisspelare och entusiaster som är fortfarande aktiva, men också de som har slutat spela. Detta gäller oavsett spelnivå, ålder, plats och om du är eller har varit tävlingsspelare eller inte.

Damstrateg Maria Christoforaki kommenterar initiativet: ”Vad vi vill åstadkomma med den här undersökningen är att lyssna till varje kvinnlig röst (nuvarande och före detta spelare och entusiaster), samla deras åsikter, kategorisera och hitta lösningar på hur vi kan bli bättre inom prioriterade områden för framtiden. Det är av stor vikt att strategin baseras på den data vi får fram i undersökningen och inte baserad på vad vi kan tänkas tro är bakomliggande anledningar. Om vi vet anledningarna kan vi på ett bättre sätt identifiera bästa möjliga lösningar för att nå våra mål. Vi kommer att kunna utvärdera arbetet steg för steg och göra förändringar där det behövs”.

SBTF ber dig nu om att bidra till att hjälpa till i utvecklingen av svensk bordtennis för damer – steg för steg! Alla röster är viktiga och vi gör detta tillsammans.

”Vi önskar att hela vår bordtennisfamilj och andra aktörer kring bordtennisen kan bidra med att hjälpa oss att sprida undersökningen för att den ska bli så komplett som möjligt. Vi behöver uppnå ett högt deltagande för att få bästa möjliga inblick. Jag vill uppmuntra alla damspelare oavsett nivå eller bakgrund inom sporten att ge oss några minuter av deras värdefulla tid och hjälpa oss att utvecklas på bästa sätt” avslutar Maria Christoforaki.

För att besvara enkätundersökningen, klicka här

Enkätundersökningen är framtagen i samarbete med Whispr Group, ett stort välkänt företag både i Sverige och internationellt, och som verkar inom branschen för datainsamling och analys.