Legitimationskort och fritt inträde till EM

av | aug 4, 2023 | Information

Vid SBTF:s förbundsmöte den 15-16 april 2023 fattades ett beslut om förändrade stadgar och förutsättningar för legitimationskort och fritt inträde till internationella tävlingar.

Beslutet om stadgeändring i 15 § gör gällande att fritt inträde ”inte innefattar evenemang som ägs av en annan aktör och där SBTF enbart är utförare/nationell arrangör. Exempel på aktörer är lnternational Table Tennis Federation (ITTF), European Table Tennis Union (ETTU) samt World Table Tennis (WTT)”. Av samma punkt framgår, “därutöver kan förbundsstyrelsen, i samråd med arrangören, vid varje enskild tävling till den förbundsstyrelsen anser bevilja fritt tillträde”.

Detta gäller för EM i Malmö

Efter ovanstående förbundsmötesbeslut har SBTF:s förbundsstyrelse därefter fattat beslut om förutsättningar om fribiljetter inför EM i Malmö den 10-17 september.

Personer ur följande grupperingar kan ansöka om fribiljetter enligt följande

  • Uttagna spelare under EM. 2 fribiljetter per spelare och dag
  • Medaljör på VM, OS, Paralympics. En fribiljett per person och dag.
  • SBTF:s valberedning. En fribiljett per person och dag.
  • Aktiva internationella domare. Gäller white, blue eller gold badge. En fribiljett per person och dag.
  • Distriktsordförande (SDF). En fribiljett per person och dag.

Personer ur följande grupperingar kan anmäla sig till VIP-tillträde inklusive fribiljett enligt följande

  • SBTF:s hedersordföranden. En fribiljett per person och dag.
  • SBTF:s hedersledamöter. En fribiljett per person och dag.
  • Innehavare av SBTF:s förtjänsttecken i guld med emalj. En fribiljett per person och dag.

Anmälan och registrering av fribiljetter görs via mail senast den 20 augusti till Alexandra Rööse, SBTF förbundsadministratör på alexandra@sbtf.se. I din anmälan ska du ange vilka dagar du ansöker om fribiljetter för.

Foto: SBTF