En måndagsfika med Björn gav mersmak

av | dec 20, 2022 | Information

SBTF tog under måndagen 19 december emot ett besök av RF:s ordförande till kansliet i Köping.

Det var i samband med att Björn Eriksson, som har många strängar på sin lyra, besökte Köping för att dela ut pris för organisationen Kontantupproret (https://www.kontantupproret.se/), som han därefter bytte skrud och tog på sig hatten som ledare för idrottsrörelsen och gjorde ett besök hos Svenska Bordtennisförbundets kansli.

Under det timmeslånga samtalet fick SBTF chansen att få lyssna till RF:s senaste nytt samt återge sina erfarenheter och synpunkter kring aktuella ämnen och utmaningar som idrottsrörelsen står inför.

Bland annat diskuterades de återstartsstöd som idrottsrörelsen nåtts av i flera omgångar under de senaste 18 månaderna, och som inneburit fantastiska möjligheter för idrotterna att dels stötta upp föreningarnas återstart, dels kunna prioritera stora framtidsfrågor. Exempel på områden är pingisens jämställdhet, den stora digitaliseringsresan samt stärkta elitförberedande satsningar för våra ungdomar. SBTF, liksom många andra SF, efterfrågar här en långsiktighet för användandet av stöden. Detta främjar ett mer ansvarsfullt nyttjande av ekonomiska satsningar över tid, och minskar risken för att satsningar de facto tvingas att kosta för mycket på kort tid i relation till planerade effekter.

RF efterfrågar den här typen av engagemang och påtryckningar från förbunden, eftersom det i sin tur hjälper RF att styra skutan rätt i sina samtal med staten, vilket Björn gav ett tydligt uttryck för.

SBTF fick också chansen att berätta om den tilltänkta resan inför det stora 100-årsjubileumet år 2026. Att SBTF håller sig aktiva i arrangerandet av stora evenemang de närmsta åren är ingen slump. Vidare finns storskaliga planer på att iscensätta ett för bordtennisen banbrytande arbete för att uppmärksamma vår fantastiska historia, samt bana väg för kommande generationer av pingisspelare. Arbetet har redan börjat, men ska nå sin topp under 2026! Här är RF, liksom andra organisationer, viktiga medspelare.

Därtill luftades olika synvinklar kring de satsningar som återfinns i regeringens budget för 2023, bland annat ett helt nytt arbete kring fritidskort för att ge barn och unga bättre tillgänglighet till idrotten. Det finns också utvecklingsområden, exempelvis anläggningsfrågan, som inte återfunnits i regeringens kommande satsningar. Läs mer här: https://www.rf.se/nyhetsarkiv/nyheter/2022-11-08-valkomna-satsningar-i-regeringens-nya-budget

– Det var väldigt trevligt och givande att få ta emot Björn Eriksson till kansliet i Köping för en kortare pratstund. Bara att få sitta ner fysiskt inför varandra i samma rum, efter att under pandemin ha lyssnat till Björn och RF otaliga gånger digitalt, kändes både ovanligt och inspirerande. Det märks att det finns en stor lyhördhet inför idrotternas olika verkligheter och satsningar, vilket jag tror är en förutsättning för att utvecklas tillsammans som rörelse, säger Patrik Björs Strand.

Med på samtalet närvarade Emma Persson, Patrik Björs Strand och Maria Christoforaki från SBTF samt Mattias Ekdahl från Riksidrottsgymnasiet i Köping.

På bilden från vänster, Patrik Björs Strand, Björn Eriksson, Emma Persson. Foto: Mattias Ekdahl.