Beslut om rankingens form och funktion

av | feb 23, 2024 | Information

På Förbundsmötet 2023 i Mölndal beslutades att tillsätta en rankingutredning med uppdrag att utreda rankingsystemets form och funktion och rapportera innan årsskiftet till Förbundsstyrelsen sina slutsatser och förslag.

Svenska Bordtennisförbundets Förbundsstyrelse behandlade den 11 februari 2024 rankingutredningens slutrapport och beslutade, med utgångspunkt i utredningens förslag och Tävlings- och regelkommitténs (TRK) yttrande om dessa förslag, följande:

 • Att ta bort “matchpoängen” från rankingen
  Matchpoäng är den poäng varje spelare får för varje match hen spelar, oavsett om hen vinner eller förlorar. Matchpoängen adderar i genomsnitt mellan 1500 – 2000 poäng per tävling och är en stor orsak till rankingens poänginflation. Matchpoängen infördes för att stimulera tävlandet. Det är i dagsläget svårt att se att matchpoängen skulle ha någon positiv effekt för tävlandet alls. Det norska rankingsystemet liknar det svenska systemet i mångt och mycket, med undantag för just matchpoängen, och de har heller inte samma problem med poänginflation.
 • Att årligen normalisera rankingen avseende poäng och intervaller
  I dagsläget är över 500 spelare klassificerade som Elitspelare, vilket är ett orimligt högt antal som får konsekvenser både för hela tävlingar och för många enskilda spelare. Från och med säsongen 2024-2025 genomförs därför i början av juli en så kallad normalisering av rankingen, som med hjälp av en testad matematisk formel räknar om alla spelares poäng inom 0 – 2500 poäng. Dagens klassgränser behålls som de är men ett maximalt antal spelare per klass kommer definieras. Utgångspunkten är att vad som förändras är spelarnas rankingpoäng, inte deras relativa position på rankingen. Effekterna kan förväntas bli stora vid det första tillfället, då någon normalisering inte gjorts förut, men därefter årligen betydligt mindre.
 • Att vid sidan av rankingpoängen utveckla systemet med tävlingspoäng
  En utveckling av det poängssystem som redan existerar med koppling till Sweden Tour, och som även i dagsläget är SM-kvalificerande på ungdomssidan. Bredvid rankingen och dess rankingpoäng bildar detta ett parallellt system med tävlingspoäng där tävlingar med olika storlek och status ger viktade poäng baserat på antal spelare och spelarens placering. Med tävlingspoängen behålls en positiv konkurrens mellan spelare som lägger fokus på att vinna poäng snarare än på att inte förlora poäng.
 • Att kvalificering ska ske via tävlingspoäng, ej rankingpoäng
  Kvalificering till SM-tävlingar och motsvarande tävlingar ska ske genom dessa tävlingspoäng, inte genom rankingpoäng. Detta i syfte dels att få bort rankinghets och negativ tävlingspress för särskilt barn och ungdomar, dels att säkra att kvalificering till våra mästerskap sker främst genom att faktiskt tävla istället för att kunna välja att inte tävla.

Utreds vidare görs även möjligheten att utveckla systemet med tävlingspoäng som underlag för seedning på våra tävlingar, och på sikt kunna plocka bort rankingen helt och hållet från ungdomsklasser och åldersklasser.

Mycket av det som är bra med dagens rankingsystem bevaras alltså som det är. De fattade besluten gör däremot att några av rankingens mest uppenbara svagheter åtgärdas. Detta förändrar vissa delar av rankingen och inför även vissa nyheter. Under våren kommer den “nya” rankingens form och metod att presenteras mer i detalj.

De som är intresserade av att delta på en sådan presentation, eller som har frågor eller funderingar, kan kontakta SBTF enligt nedan.

Kontakt

Peter Hyllman, tävlings- och serieansvarig
peterh@sbtf.se

Toppbild: SBTF/Foto