“Halv elva hos” fortsätter hösten 2023 med nya föreningar!

av | aug 7, 2023 | Förening, Information

Under 2020 arbetade Svenska Bordtennisförbundet, SBTF, med att kartlägga och analysera den verksamhet som bedrivs ute i föreningarna för målgruppen 65+. SBTF har ansökt och beviljats medel av Riksidrottsförbundet, RF, för att genomföra nya projekt hösten 2023.

Projektidén tar sin utgångspunkt i SBTFs framgångsnycklar, dvs sociala aktiviteter i samband med träning/tävling, utflykter och träning kopplat till rehabilitering, vilka vi vill applicera i olika sammanhang för att projektet ska leda till utveckling genom samverkan.
Halv elva hos ”föreningens namn” är aktiviteten som återkommer varje vecka under en timme. Föreningens ledare erbjuder aktiviteter som prova på pingis, promenader, café samt planering tillsammans med deltagarna. Planeringen syftar till att inbjuda samarbetspartners till en avslutningsdag av projektet.

Under våren har föreningarna IFK Österåker BTK, Ås IF, Västers BTK, Söderhamns UIF och Norrtulls SK med hjälp av RF-SISU:s föreningskontaktpersoner planerat projektet tillsammans med SBTF. Vid ett gemensamt Teamsmöte har inbjudan, budget cirka 12 500 kr och planering diskuterats och fastslagits innan projektstart.

Samarbetspartner för föreningar kan vara olika aktörer som civilsamhället, kommunen, pensionärsorganisationer, kyrkan, lokala förutsättningar med flera. Samarbetspartners för SBTF är bland annat andra SF, RF-SISU distrikt samt olika pensionärsorganisationer på riksnivå.

Projektet hålls ihop av SBTF med hjälp av digitala introduktions-, uppföljnings- samt utvärderingsmöten. Ett digitalt introduktionsmöte genomförs med föreningen och RF-SISU:s föreningskontaktperson i september. Information om samverkan och genomförande planeras. I december blir det ett digitaltutvärderingsmöte tillsammans med alla deltagare i projektet.

Senast 21 september 2023 önskar SBTF att föreningen har skickat in plan, inbjudan och budget till eskil@sbtf.se.
Tidsperiod för projektet: september 2023 – december 2023

Foto: Linda Carlsson