Unika möjligheter genom Idrottsklivet

av | apr 22, 2024 | Idrottsklivet, PING PONG POWER, Start

Ett av projektet Idrottsklivets stora övergripande mål är att bli fler föreningar i utsatta områden runtom i landet. Många befintliga föreningar gör ovärderliga insatser för lokala områden. Sällan ser vi den omvända situationen – där en hall och människor bokstavligen trånar efter verksamhet från en förening. Just nu har det dykt upp en stor möjlighet att starta upp en helt ny bordtennisförening i Skärholmen i södra Stockholm. En lokal anpassad för bordtennis står tom och väntar på att få igång verksamhet.

Idrottsklivet är ett gemensamt projekt mellan Riksidrottsförbundet, RF-SISU distrikt samt 14 utvalda specialidrottsförbund – däribland Svenska Bordtennisförbundet – med syfte att öka tillgängligheten för idrottsverksamhet, skapa en mer meningsfull tillvaro och minska utanförskapet som är väldigt utbrett i samhället.

Skärholmen som ligger i södra Stockholm är en nära knytpunkt till många av våra prioriterade områden

Lokalen som står tom är del av en större byggnad innehållande såväl simhall som två större gymnastikhallar, och det har tidigare bedrivits bordtennis i lokalen. Här finns plats för cirka fem pingisbord – dessa finns redan på plats. Hallen är öppen alla dagar, och nolltaxa gäller för barn- och ungdomsverksamhet. Verksamhet för andra kategorier, såsom 65+, kommer finansieras av RF-SISU Stockholm.

– Föreningslivet i Skärholmen måste växa. Ungdomarna i området skriker efter bordtennis, och vi har alla förutsättningar att få igång en förening här. Detta är jätteviktigt för oss, säger Aseffa Hailu, kontaktperson från RF-SISU Stockholm.

Den primära målgruppen är barn och ungdomar som bor i närliggande områden.

Material, utöver de redan befintliga borden, kommer att finansieras via Idrottsklivet för barn och ungdomar, och via RF-SISU Stockholm för resterande verksamhet.

Behövs bordtenniskunskap
I nuläget finns intresserade personer med lokal förankring i området som vill vara med och bedriva verksamheten, men man saknar bordtenniskunskap. Profilen man söker till en sådan här roll är personer med erfarenhet och kunskap inom bordtennis, som vill vara med och starta upp en helt ny förening, och som ser nyttan i att få till fler föreningar i dessa områden.

– De föreningar vi arbetar med i Idrottsklivet har kommit igång bra. Vi ser ett stort intresse för bordtennisen och stor pingisglädje från barnen. Ledarna vi har engagerat hittills gör ett fantastiskt jobb, men i vissa områden ser vi ett behov av att väva in fler ledare och eldsjälar med lokal kännedom. Det har vi redan från en uppstart här i Skärholmen och det ser vi som en enorm styrka, säger Louise Källström projektledare från SBTF:s sida.

SBTF och RF-SISU Stockholm finns till hands att vara behjälpliga med det mesta vid uppstarten och uppbyggnaden av föreningen, däribland ekonomiskt och ledande stöd för exempelvis utbildningar till tränare, styrelseledamöter med mera, vilket kan sätta grunden för föreningen. Har man ingen kunskap om detta sedan tidigare är det alltså inget hinder då RF-SISU kommer stå för den kompetensen.

Vill du veta mer om möjligheterna i Skärholmen, kontakta Louise Källström eller Aseffa Hailu:

Louise Källström
Projektledare Idrottsklivet
louise@sbtf.se

Aseffa Hailu
RF-SISU Stockholm
aseffa.hailu@rfsisu.se

Foto: SBTF