Projektmedel för föreningar 2024

av | apr 9, 2024 | Förening, Information, PING PONG POWER, Start

En möjlighet för bordtennisföreningar, för att få fart på aktivitet och utveckling i föreningen, kan vara att ansöka om och få projektstöd, medel från Riksidrottsförbundet, RF. Genom att ställa riktlinjer med mål och syften för projektstöden får de olika specialidrottsförbunden – där Svenska Bordtennisförbundet, SBTF, är ett av dem – chans att administrera och hantera projektstöd till många av Sveriges bordtennisföreningar.

Nu öppnar vi möjligheten för alla föreningar att söka om projektmedel för 2024. Självklart kan aktivitet och utveckling ske enkelt och billigt men många gånger kan ett projektstöd ge skjuts i rätt riktning och vara det stöd som föreningen behöver.

SBTF:s vilja med projektstöden är satsning mot bredd, motion, mångfald och inkludering. Att skapa trygga pingismiljöer där människor trivs och har roligt. Pingisen har stor potential både som tränings-, motions- och tävlingsaktivitet men också obegränsade möjligheter till att skapa föreningsengagemang, social gemenskap och till och med motverka ofrivillig ensamhet.

Hur enkelt är det inte att skapa förutsättningar för att spela pingis? Några racketar och en boll. Portabla nät som kan sättas upp på vilket bord som helst. Bord i olika storlekar, med eller utan hjul, inne och ute, #pingisförallaöverallt.

Nyheter 2024:
En stor nyhet för 2024 är att RF har öppnat upp projektstöden för en ny målgrupp: 65+ (pensionärsverksamhet). Tidigare har mesta fokuset varit på barn- och ungdomar. Här finns många nya möjligheter och visar på vikten av att svensk idrott arbetar för rörelse, hälsa och social samvaro för äldre.

SBTF har nyss publicerat Trygg Pingis, som bland annat innefattar nya utbildningsmöjligheter för föreningar. För att kunna komma i fråga för projektstöd 2024 ska föreningar starta arbetet med minst en del av Trygg Pingis. Arbetet kan till stora delar genomföras som lärgrupper, där man reflekterar över olika viktiga trygghetsaspekter inom svensk bordtennis.

Projekten ska genomföras under våren 2024 eller under hösten 2024 och avslutas senast 15 december 2024.

Alla beviljade projektstöd kommer att betalas ut vid två tillfällen, dels när projektansökningen godkänns och dels när första arbetsdelen med Trygg Pingis har genomförts.

Vilka är möjligheterna för föreningar 2024:

För Barn- och Ungdomsverksamhet finns följande projektstöd:

  • Bordet
  • Engagemang och ledarskap
  • Event
  • Trygg Pingis
  • Turné
  • Välkommen till oss

Och för de föreningar som vill arbeta för idrott och motion för pensionärer, 65+, finns samma möjligheter (se ovan) inklusive ett projektstöd som vi kallar för Matchboll.

Det finns även i år speciallösningar när det gäller PING PONG POWER Para, PING PONG POWER Tjejraketen och Utbildningssubvention. Dessa delar publiceras i särskild ordning och ansvariga är:

PING PONG POWER Para: Alexander Öhgren, alexander@sbtf.se
PING PONG POWER Tjejraketen: Maria Christoforaki, maria@sbtf.se
PING PONG POWER Utbildningssubvention: Eskil Tyrberg, eskil@sbtf.se

Läs mer under PING PONG POWER vad de olika projektstöden kan innefatta.

När ansöker föreningar om projektstöd:
Ansökningsmöjligheten för möjligheterna i punktlistan ovan kommer att vara öppen fram till och med onsdag 31 maj maj. Beslut om projektstöd planerar att meddelas senast 14 juni.

Här ansöker du om projektstöd (Obs! inloggning till idrottOnline krävs)

Vill du fråga eller veta mer?
Ta gärna kontakt med någon i PING PONG POWER-teamet:

Foto: Linda Carlsson/SBTF