Viktiga beslut fattade för Pingisligans form och framtid

av | 2024-02-16 | Information, Pingisligan

Pingisligan by STIGA herrar går från och med säsongen 2025-2026 över till fyrmannalag samt inför krav på egna produkter i laguppställningen. Viktiga beslut har fattats för Pingisligans form och framtid, med det primära syftet att på lång sikt stärka svensk bordtennis konkurrenskraft genom att skapa förbättrade förutsättningar för unga spelare att försörja en elitsatsning på bordtennis.

Den 11 februari 2024 behandlade Förbundsstyrelsen ett antal från förbundsledning och landslagsledning gemensamma förslag att på lång sikt stärka svensk bordtennis konkurrenskraft, genom att göra vissa grundläggande förändringar av Pingisligan herrar.

Diskussionen om Pingisligan herrars form och framtid har pågått under många år.

Det har blivit alltmer uppenbart att Pingisligan är en liga som under en längre tid tappat i styrka och status. Pingisligan har i sig blivit alltmer förutsägbar, och Pingisligan har alltmer fått kämpa om utrymmet både med andra finansiellt starkare ligor och med en växande världstour som rejält förändrat förutsättningarna för allt nationellt ligaspel.

I denna miljö har utrymmet att ge plats för unga spelares utveckling blivit allt mindre, och incitamenten att riskminimera genom värvningar av etablerade utländska spelare allt större.

Det är mot denna bakgrund som besluten har föreslagits och fattats. Vilka syften önskas då uppnås med besluten?

Syften

 • Att främja svensk bordtennis långsiktiga utveckling och konkurrenskraft, genom att skapa sportsligt och ekonomiskt utrymme för unga spelares utveckling.
 • Att stärka supporterskap, identitet, klubbkänsla och samhörighet mellan klubb och samhälle i svensk bordtennis, genom att normalisera förekomsten av lokala talanger i Pingisligans lag.
 • Att erbjuda publik och media en jämn och engagerande pingisprodukt, genom att öka och utjämna Pingisligans ekonomiska och administrativa förutsättningar.

Beslut

SBTF:s Förbundsstyrelse har därför fattat följande beslut:

 • Pingisligan herrar spelas med fyrmannalag
  Åtgärden syftar till att skapa större utrymme för unga spelare utan att därför minska utrymmet för befintliga spelare. Här finns även en vilja att göra Pingisligans spelsystem mer enhetligt med övriga seriesystemet, och på så vis underlätta för nya lag att ta klivet upp i Pingisligan. Spelsystemet i Pingisligan kommer baseras på dagens spelsystem i Superettan.
 • Varje laguppställning i Pingisligan herrar ska innehålla minst två egna produkter
  Åtgärden syftar till att premiera spelare med lokal förankring liksom att premiera unga spelare. Med denna åtgärd uppnås bättre möjligheter för unga spelare att försörja sig under en satsning på en elitkarriär i bordtennis. Med “egen produkt” avses en spelare som innan den fyllt 18 år har spelat minst tre säsonger för en eller flera till SBTF anslutna föreningar.
 • Skapandet av en ligaorganisation
  Åtgärden syftar till det långsiktiga målet att uppmuntra klubbarna att se sin egen roll i Pingisligans utveckling som helhet, och bättre kunna agera med en röst för detta ändamål. Viktiga uppgifter för en ligaorganisation inkluderar att erbjuda en supportstruktur till nyss uppflyttade klubbar, att utveckla Pingisligans presentation, samt att leda och samordna arbetet med att generera intäkter till Pingisligan och solidariskt fördela intäkter till Pingisligans lag.

Besluten implementeras från och med säsongen 2025-2026. Detta i syfte att ge klubbarna i Pingisligan och i Superettan gott om tid att anpassa sig till dessa nya förutsättningar.

Kompletterande insatser

 • SBTF undersöker möjligheten att koppla europeiskt cupspel samt andra typer av incitament till tabellplaceringarna i Pingisligan.
 • SBTF undersöker möjligheten till bilaterala överenskommelser med andra europeiska ligor för att möjliggöra spel i flera ligor samtidigt.
 • SBTF utreder frågan vidare om Pingisligans storlek avseende antalet lag.

Klubbarna i Pingisligan och Superettan kommer i samband med Bordtennis-SM 2024 i Halmstad att bjudas in för presentation och samtal om dessa beslut och hur en övergång bäst bör ske.

Övrigt

Arbetsgruppen som utfört genomlysningen av Pingisligan herrar har bestått av Jens Lundquist, Thomas Buza, Daniel Ellerman, Jörgen Persson, Tobias Bergman, Robert Svanberg, Peter Hyllman, Peter Johansson och Patrik Björs Strand. Representerandes såväl SBTF:s förbundsstyrelse, förbundsledning som landslagsledning.

En motsvarande genomlysning av Pingisligan damer genomförs under våren.

Kontakt

Thomas Buza, förbundschef
thomas@sbtf.se

Peter Hyllman, tävlings- och serieansvarig
peterh@sbtf.se

Toppbild: SBTF/Foto