Uppdaterat instagramkonto ska ge ökad synlighet

av | jun 14, 2023 | Information

Svenska Bordtennisförbundets enda officiella instagramkonto @pingislandslagen byter namn till @svenskbordtennis. Syftet är att både namnet och innehållet på ett tydligare sätt ska återspegla hela vår verksamhet inom bordtennisfamiljen, och därmed bli mer tillgängligt för fler.

Inom SBTF:s pågående kanalstrategi- och kommunikationsstrategiska arbete strävar vi medvetet efter att hålla våra aktiva kanaler till en mer sammanhållen mängd. Bland annat kunde vi i samband med nya hemsidans lansering vid årsskiftet 2022–2023 se att vi skalat bort flera separata hemsidor, som exempelvis pingisligan.se och pingpongpower.se. Idag utgår all information från en och samma webbplats.

När instagramkontot @pingislandslagen startades i augusti 2015 låg fokus främst på att synliggöra och marknadsföra våra landslag och dess spelare. I en tid då de digitala vägvalen såg något annorlunda ut, var detta ett medvetet strategiskt val för att bättre synliggöra våra landslagsprofiler och deras vardag, samt kunna få en inblick ”behind the scenes”.

I takt med att både det digitala landskapet har förändrats och det externa intresset har ökat, har vi sett behovet att av kunna använda en sammanhållande kanal för all vår kommunikation på instagram. Därför har vi valt att ändra kanalens namn till @svenskbordtennis.

Vår förhoppning och strävan är att kanalen ska ge ett mer samlat intryck om hela bordtennisverksamheten, och alla de intressanta aktiviteter som händer och storys som skapas ska kunna synliggöras för fler.

Välkommen till SBTF:s uppdaterade instagramkanal! – @svenskbordtennis