Röstlängden för SBTF:s förbundsmöte 2023

av | jan 24, 2023 | Information

Svenska Bordtennisförbundet (SBTF) presenterar röstlängden för 2023 års förbundsmöte som genomförs den 15–16 april på Quality Hotel the Weaver i Mölndal.
Ett 30-tal föreningar är, precis som samtliga pingisdistrikt, härmed upptagna i röstlängden. Detta innebär att samtliga som ingår i röstlängden kommer att bli formellt kallade till årets förbundsmöte. Varmt välkomna!

Årets förbundsmöte är det andra sedan stadgeändringen 2019 där föreningar genom två olika beräkningsgrupper, elitföreningar och licensföreningar (de med flest antal licensindivider), blir inbjudna att delta med direkt rösträtt på SBTF:s förbundsmöte.
Genom att delta vid SBTF:s förbundsmöte har distrikt och röstberättigade föreningar möjligheten att påverka beslut och val vid svensk bordtennis högsta beslutande organ.

Dokument
Röstlängd förbundsmöte 2023
Röstlängd förbundsmöte 2023 – beräkningsunderlag

Mer information om förbundsmötet

  • 2023 års förbundsmöte kommer att genomföras fysiskt* för de som ska närvara som ombud, representanter eller föredragande vid förbundsmötet.
  • Officiell inbjudan och kallelse sänds ut genom mejl senast sex veckor före förbundsmötet. Här ingår också information om fullmakter.
  • SBTF svarar för resekostnaden för det antal ombud som behövs för att nyttja distriktets/föreningens röstpoäng (max 10 röstpoäng per person).
    Kostnaden beräknas efter billigaste resealternativet. Eventuella flygresor ska godkännas av SBTF. Inga lokala resor ersätts! Resor bör bokas senast 4 veckor innan förbundsmötet för att få ett så billigt resealternativ som möjligt.
  • Samtliga förbundsmöteshandlingar tillsänds samtliga röstberättigade organisationer senast två veckor före förbundsmötet, samt kungörs på SBTF:s hemsida.

*Fysiskt förbundsmöte
SBTF har beslutat att 2023 års förbundsmöte enbart kommer att genomföras fysiskt. Efter ett par år av minskad möjligt till fysisk interaktion ser vi nu mycket fram emot att återigen få hålla förbundsmötet i fysisk form. SBTF följer naturligtvis utvecklingen i samhället. Skulle nödvändiga förändringar ske, kommer SBTF i sådana fall att återkomma med nya besked.

Vi har för avsikt att planera för en virtuell sändning av delar eller hela förbundsmöteshelgen. Det gäller endast passivt följande av förbundsmötet.

Frågor/funderingar
Generella frågor kring förbundsmötet kan ställas till:
Patrik Björs Strand, projektledare förbundsmöte
patrik@sbtf.se, 073-982 40 60