Mångtalig uppställning i Söderhamn med framtida strategi i fokus

av | aug 28, 2023 | Information

Under helgen 25-27 augusti samlades stora delar av SBTF:s styrelse- och personalstyrka i Söderhamn för den första gemensamma konferenshelgen sedan före pandemins intågande. Stort fokus lades på att konkretisera en handlingsplan för SBTF:s Strategiska Plan för perioden 2023-2026.

Det var ett förväntansfullt gäng som en efter en äntrade det natursköna Söderhamn i hjärtat av Hälsingland under fredagskvällen inför den första fysiskt samlade SBTF-konferensen sedan försommaren 2019. Det kan vid första anblick verka som en hel evighet. Då kan vi med fördel lägga till att vi under dessa år dels förlagts med begränsningar för hur vi kunnat träffas i och med pandemins förlopp och dess effekter. Dels har vi under samma period givits stora möjligheter att kunna mötas på andra sätt, vilket påverkat och i viss mån förbättrat förutsättningarna för oss och hela samhället.


Fullt fokus på framtiden. Dennis Lindahl, ordförande, presenterar inför gruppen.

Under 2023 har SBTF påbörjat ett utvecklingsarbete för en ny organisation, ofta kallat ett SBTF 2.0. Inte minst har detta iscensatts genom flertalet förflyttningar och tillsättningar inom personalstyrkan. Därtill kunde vi efter Förbundsmötet i april i Mölndal välkomna ett antal nya ledamöter till förbundsstyrelsen, bland annat Maria Stenström, Göteborg och Annie Blomqvist, Täby. Laguppställningen 2023 hade med andra ord ett mycket stort behov av att få träffas fysiskt, ges möjlighet att lära känna varandra bättre, för att på så sätt bidra till att kunna bli en bättre, effektivare och mer handlingskraftig organisation.

Annie Blomqvist presenterar på SBTF-konferensen.

I samband med Förbundsmötet 15-16 april i Mölndal fastställdes bland annat en ny Strategisk Plan för Svensk Bordtennis för perioden 2023-2026 av de röstberättigade ombuden på plats. Denna hade förberetts under en längre tid med förbundsstyrelsen som huvudsaklig skapare, men där olika interna remissinstanser varit med och bidragit, främst under 2022. Därtill var en workshop kring denna också en av huvudpunkterna i samband med Konventet i Uppsala i slutet av oktober, där cirka 70 deltagare från både distrikt, förening och andra fick möjligheten att diskutera och utveckla det utkast som till sist lades fram inför årsstämman för beslut.

För att ta den Strategiska Planen från ord till handling utseddes förbundsstyrelsens ledamot Maria Stenström som huvudsaklig processledare under konferensen i Söderhamn, som med bravur ledde SBTF-gruppens många tankar och idéer till konkreta aktiviteter under ett arbetsintensivt dygn. Strukturen för arbetet utgick från den strategiska planens sex huvudområden, där identifiering av förväntningar, nuläge, tänkbara hinder och möjligheter noggrant gicks igenom för vart och ett av alla de utvecklingsområden som SBTF ämnar rikta blicken mot de närmsta åren. SBTF med dess styrelse och personal ser nu mycket fram emot att få ta de olika processerna vidare, där ett stort delmål är att kunna presentera en så kallad populärversion av den strategiska planen till bordtennisfamiljen under den senare delen av hösten 2023.

Foto: Patrik Björs Strand