TÄVLINGSNYHETER

Hur tävlar vi de nästa 100 åren?

av | 2023-05-19 | Information, Tävling

Svensk bordtennis står inför en oviss framtid, men just därför också inför en mycket spännande framtid. En framtid där gamla frågor letar nya svar men där samtidigt nya frågor många gånger finner gamla svar. Vad vi vet är egentligen bara att om vi ska finna rätt svar för svensk bordtennis behöver vi först ställa rätt frågor. 

Tävlandet i svensk bordtennis är under förändring. Gamla målgrupper tävlar inte alls på samma sätt som de gjorde förr i tiden utan väljer och prioriterar annorlunda. Nya målgrupper letar sina platser i det svenska tävlandet men lyckas kanske inte alla gånger. Vi gör vad vi är bra på brukar det ibland sägas. Ett annat sätt att säga är att vi gör vad vi känner till. 

Att välja, eller att välja bort, är vi kanske inte alltid så bra på. Kännetecknande för den klassiska svenska tävlingen i bordtennis är en slags vilja att vara allt för alla. Man försöker helt enkelt vara så bred som bara möjligt. För detta finns även ekonomiska motiv, ett viktigt syfte med tävlingen för många föreningar är att dra in intäkter. 

Generellt ser vi samtidigt vikande deltagarsiffror i just denna klassiska typ av svenska pingistävlingar och ekonomin i dem blir allt tuffare. Nya och mer nischade tävlingsformer tilltalar allt fler på gamla tävlingsformers bekostnad. Mer riktade tävlingar som nybörjartävlingar, veterantävlingar, lagtävlingar etc blir snabbt väldigt populära. 

Det moderna tävlandet, som vi skulle kunna sammanfatta dessa nya tävlingsformer, försöker alltså vara väldigt mycket för några. Jämfört med det mer traditionella tävlandet som i sina försök att vara allt för alla i allt högre utsträckning blir allt mindre för allt färre. Vilken slutsats tar vi då med oss av detta? 

Jo, att vi med vårt tävlande behöver bli bättre på att välja, på att rikta oss, på att fundera på vilka vi faktiskt riktar oss till med våra tävlingar. Att det faktiskt inte på något sätt är fel att säga att detta är en tävling för tjejer, eller för nybörjare, för veteraner, för paraspelare, en lagtävling och så vidare. 

Även SBTF har haft lite svårt med väljandet i sina olika tävlingar genom åren. 

SM försöker vi göra både som exklusiv elittävling och som inklusiv breddtävling. DM är på samma gång ett SM-kvalificerande mästerskap och en lokal breddtävling. Pingisligan vill vi gärna se som särart utåt men som likart inåt. Vi vill samtidigt ta vårt nationella seriespel seriöst men heller inte alltför seriöst. Med många fler exempel. 

Vi slits mellan olika ideal. Ett enkelt sätt att uttrycka dessa ideal är med den välkända dualismen bredd och elit. Några vill mer elit och springer för fullt i en riktning, andra vill istället bredd och rycker och drar i den andra riktningen, och fast någonstans i mitten sitter våra tävlingar och många gånger spretar åt alla håll. 

Våra tävlingar försöker vara både elit och bredd, och blir därför alltför ofta varken eller. Vad vi i allt högre grad behöver göra är att för varje enskild tävling välja om dess inriktning är elit eller bredd och agera därefter. Vi ska självfallet fortfarande ha tävlingar både för elit och för bredd, men varenda eller egentligen ingen tävling behöver vara till för både elit och bredd. 

Vilka frågor ställer då detta om SBTF:s framtida tävlande? Rätt många frågor faktiskt, men här är de kanske största och viktigaste: 

  • Hur ska Pingisligan organiseras och presenteras för att verkligen kunna bli den stora tillgång för svensk bordtennis den kan vara? 
  • Hur ska vårt nationella seriespel i högre utsträckning kunna bevara viktiga värden som integritet, hållbarhet och attraktivitet? 
  • Hur ska SM kunna fortsätta vara ett svenskt mästerskap i dess riktiga mening där de bästa spelar och den bästa av de bästa utses? 
  • Hur ska Sweden Tour utvecklas för att värna både kvalitet och rättvisa med sina tävlingar utan att äta upp utrymmet för alla andra tävlingar? 
  • Hur ska våra regionala tävlingar som RM och Top-12 organiseras i framtiden för att återfå sin gamla status? 
  • Hur ska DM hitta sin ställning antingen som SM-kvalificerande mästerskap eller som mer lokalt orienterade breddtävlingar? 
  • Hur ska rankingsystemet utvecklas för att kunna fylla viktiga funktioner för svensk bordtennis som urvalsmekanism, uppmuntran till tävlande etc? 
  • Hur ska svenska tävlingar och serier bättre anpassas för att bli mer välkomnande för tjejer, för motionärer och för nya målgrupper generellt? 

Räkna med att höra mycket om just dessa frågor under den närmaste framtiden, oavsett om det är i enskilda samtal, möten på distriktsnivå eller på regional nivå, seminarier som SBTF bjuder in till, i mer formella sammanhang och så vidare. Det är viktiga frågor utan några självklara svar. Men besvara dem måste vi. 

Svenskt pingistävlande ser ut idag på ungefär samma sätt som det har sett ut under de senaste 100 åren. Vi måste börja bestämma oss för hur vi vill att det svenska pingistävlandet ska se ut under de nästa 100 åren. 

Inspirerade den här texten till nya idéer, väckte den gamla tankar till liv igen, eller gav den ord till något ni alltid eller plötsligt vill säga oss om oss, om svensk pingis och om vårt tävlande, låt oss veta genom att fylla i detta enkla formulär eller hör av er på alla andra sätt.

Kontakt
Peter Hyllman, Tävlings- och serieansvarig, peterh@sbtf.se

Foto: SBTF