Trygg Pingis har startat

av | jan 16, 2023 | Förening, Utbildning

Att barn och ungdomar, ja alla egentligen, ska känna sig trygga i sin idrottsmiljö är mycket viktigt. Det är också lag enligt Barnkonventionen sedan 2020. För att tydliggöra och underlätta för föreningar att skapa de bästa förutsättningarna för det här jobbet har Svenska Bordtennisförbundet startat upp ett arbete som vi kan sammanfatta som Trygg Pingis.

Trygg Pingis – Vad är det? Varför då? Vad är på gång?
En del av arbetet har varit att kicka igång med en fysisk workshop i Helsingborg där Moa Arvidsson, Emily Knutsson, Gunnar Holmstedt, Christian Björklund och Marit Brodd Almgren deltog. Moa Arvidsson, en mångsidig ung student, som redan hunnit bygga på med massor av erfarenhet i form av spelare, tränare, Eldsjäl, projektledare, konferencier vid Riksidrottsforum bland mycket annat, säger så här om varför det är viktigt med Trygg Pingis:
– Att erbjuda trygga idrottsmiljöer är en grund/förutsättning för att skapa en hållbar idrott som många finner glädje i. Det gäller självklart även bordtennisen.

Just inledningsvis tänker vi oss Trygg Pingis som ett större och övergripande paraply där olika delar kommer att ingå; flera med utbildningsinslag. Allt för att ge föreningar stöd och hjälp i arbetet med Trygg Pingis.

– Att trygg pingis blir ett paraplybegrepp känns särskilt viktigt då alla – spelare, tränare, domare, föräldrar, funktionärer med flera spelar viktiga roller i helheten, fortsätter Moa.

– Vi planerar att ta fram incitament och morötter för att få till bra verkstad ute i alla våra föreningar, berättar utbildningskoordinator Marit Brodd Almgren.

Vad vill vi uppnå?
– Vi vill stödja och hjälpa föreningar med en grund att stå på som underlättar deras arbete med att skapa trygga idrottsmiljöer. Det betyder att tydliggöra hur de kan jobba i första hand förebyggande men också reaktivt, om det behövs. Sedan känns det också viktigt att ta fasta på allt bra som redan görs och tydliggöra och utveckla de delarna. Vi kommer att rapportera om hur arbetet fortgår framöver, avslutar Moa.

Foto: Linda Carlsson