Svenska Bordtennisförbundet deltog på Idrottens dag i Bjuv

av | sep 30, 2023 | Förening

Vid Idrottens dag 2023 deltog 120 000 barn från 560 skolor i 158 kommuner runt om i Sverige. Svenska Bordtennisförbundet, SBTF, deltog i samarbete med föreningslivet på Varagårdsskolan i Bjuv, en kommun i nordvästra Skåne. Idrottens dag har genom åren gett många barn chansen att utforska olika idrotter och har blivit ett framgångsrikt koncept.

Forskning visar att barn och ungdomar har alltför stillasittande livsstilar. Endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna når den rekommenderade dagliga nivån av 60 minuters fysisk aktivitet. På Idrottens dag igår fick barn möjligheten att prova på olika idrotter, kanske för första gången. Målet är att så många barn som möjligt ska delta i 120 minuters fysisk aktivitet.

– Många barn är alltför stillasittande idag, och vi vill hjälpa till att skapa en koppling till föreningslivet och främja rörelse under hela skoldagen, säger arrangören RF-SISU Skånes Henrik Nilsson säger till RF-SISU Skåne.

På Varagårdsskolan i Bjuv erbjöds eleverna möjligheten att välja från en omfattande lista med olika idrotter att prova på. Även elever från anpassad grundskola deltog i testandet av olika idrotter.

Närvarande från SBTF under dagen var utbildningsansvarige Eskil Tyrberg som säger,
– Bordtennis är en enkel och tillgänglig idrott i skolan med stor potential att växa på alla landets skolor”. SBTF:s Skolpaket delades ut till klasser på Varagådsskolan med förhoppning om att materialet ska bidra till ökad rörelse på skolan.

– Vi hoppas även att en förening åter kan starta i kommunen, fortsätter Eskil, som tror att med gemensamma krafter från flera aktörer som kommun, andra närliggande föreningar och förbunden, kan det bli verklighet inom en inte allt för lång tid.

Över 10 000 registrerade skolor med miljoner deltagare i mer än 40 länder över hela Europa deltog i Idrottens dag. Evenemanget är en del av European School Sports Day, som förenar skolbarn över hela kontinenten och sammanfaller med EU:s initiativ European Week of Sport.

 

Riksidrottsförbundet är huvudarrangör av Idrottens dag, tillsammans med våra RF-SISU distrikt på respektive ort. Initiativet är en del av European School Sport Day och EU-projektet European Week of Sports, vars mål är att få hela Europa i rörelse. Under European Week of Sports 2022 deltog fler än 13 miljoner deltagare från 40 länder. Idrottens dag är också en del av Rörelsesatsning i skolan och skolor som medverkar i satsningen bjuds in att vara med på Idrottens dag.

Foto: Eskil Tyrberg/SBTF