Förbundsdomarkurs i Örebro

av | 2023-03-03 | Domare, Utbildning

I samband med Safirs Internationella tävling 2023 anordnades återigen en förbundsdomarutbildning av Svenska Bordtennisförbundet. Tio deltagare, lotsade av utbildningsledare Ingrid Bogren och Micael Godtman, fick genomföra både teoretiska och praktiska utbildningspass. Deltagarna dömde matcher under lördagen och det uppskattades både av deltagarna själva och av arrangören. Det var tio mycket engagerade och aktiva deltagare som under helgen förkovrade sig i regler, procedurer och diskussioner kring olika händelser.  Alla deltagare blev utvärderade efter sina respektive praktiska domarpass av utbildningsledarna som gav god feedback till deltagarna. Svenska Bordtennisförbundet önskar deltagarna lycka till med framtida domaruppdrag.