Utveckling av parabreddverksamhet

av | dec 27, 2022 | Para

Svenska Bordtennisförbundet satsar på att bibehålla och framför allt utveckla parabordtennisens breddverksamhet. Uppdraget har landat på en halvtidstjänst för paralandslagsspelaren Alexander Öhgren som har lång erfarenhet i såväl träning som tävling för paraspelare samt ett brett kontaktnät inom området. Efter de första 6 månaderna har en bred strategi skapats löpande för att först och främst nå ut till målgruppen.

– Vi måste berätta att vi finns, var vi finns och hur parabordtennisen som begrepp fungerar med klassificeringen, träning- och tävlingsverksamhet osv. Vi ska ha en tydlig plattform på hemsidan med information om vilka föreningar som har paraspelare och paragrupper idag. Men även trycka på att alla distrikt kan hänvisa till föreningar som kan ta emot paraspelare eftersom bordtennis kan utövas av alla oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Vi som håller på med pingis idag vet att det verkligen finns en jämbördig sparringpartner för alla inom bordtennisen och därför är det en så bra idrott för personer med funktionsnedsättning som alla ska ha nära till, inleder Alexander.

Hur kommer arbetet att se ut?
– Det kommer krävas både passivt och aktivt arbete. Det passiva kommer att vara information på rätt plats. Hemsidan och sociala medier kommer vara i fokus som med allt annat idag för att skapa ett inledande intresse. Där ska vi lyfta fram våra viktiga förmågor från gräsrotsprofiler till landslagsspelare. Alla dessa har en väldigt viktig roll inom parabordtennisen och att använda förebilder inom parasporten känns extra viktigt för att skapa en igenkänning för målgruppen när vi visar vårt utövande med våra olika funktionsnedsättningar och berättar hur vi började att spela pingis, säger Alexander.
Han fortsätter sen att berätta att målgruppen som är personer med funktionsnedsättning kommer i kontakt med ganska unika platser så som rehabilitering, assistansbolag, bilanpassning, företag med hjälpmedel, specifika mässor osv. På dessa platser ska det finns foldrar med information om parabordtennis.

Under sommaren och hösten har det blivit en hel del aktivt arbete. Alexander har skapat tätare samarbeten med föreningar och distrikt men även samarbeten med nämnda företagstyper som redan har målgruppen i sitt kontaktnät. Han har varit på hjälpmedelsmässor, träffat assistansbolag och hållit i ett flertal prova-på-tillfällen tillsammans med lokala bordtennisföreningar.
– Det gäller för oss att komma med ett pingisbord där målgruppen finns och involvera föreningen på orten för att få upp intresset till att börja med och sen stötta hela vägen in i föreningslivet. Då gäller det för mig att stötta både individen och föreningarna som finns i närområdet. De spelare och ledare som jag fått med mig och som tidigare inte har haft erfarenhet av parabordtennis har jag fått en väldigt positiv respons ifrån.

Hur får vi fler med funktionsnedsättning att börja spela bordtennis?
– Mycket handlar om kontinuerligt samarbete i många olika led för att jobba med just pararekrytering. Målgruppen är förhållandevis liten så det gäller att på så sätt kunna hitta de nyckelpersoner runt om i landet som bordtennisen kan samarbeta med får att nå fler. När vi sen har skapat ett bra kontaktnät så gäller det att vi marknadsför vår sport på bästa sätt med kontinuerliga prova-på-tillfällen och välkomnade miljöer tillsammans.

– I Ping Pong Power – Para-projektet har vi mestadels jobbat mest klassiskt med att enbart bjuda in till prova-på till våra hallar. Kan vi jobba mer parallellt med att samtidigt bjuda in oss själva där målgruppen finns så tror jag vi når fler och att fler vill börja spela i förening med tiden.

SBTF kommer även lägga fokus på den breddverksamhet vi har idag genom att ha tätare kontakt med föreningarna för att tillsammans med dem skapa bra förutsättningar på lokal nivå. Och att vi även tar fram fler attraktiva breddläger och tävlingar runt om i landet.

– Med ett kontinuerligt arbete kring dessa delar samt samarbeten både internt och externt så har jag en stark tro till att vi kommer öka antalet bordtennisspelare med funktionsnedsättning från bredd till elit, avslutar Alexander.