Goda exempel om fina domarupplevelser

av | 2022-12-22 | Domare

Är du en person som har synpunkter på hur domare dömer och uppträder? Oftast kanske åt det kritiska hållet?

Här kommer några exempel på agerande och situationer när svenska domare trivs som bäst i sin roll och som vi gärna vill dela med oss av för att sprida glädje i vintermörkret.

”Bra dömt!”– elitspelare till domare
Kommentaren var äkta och inte ironisk. Domaren hade agerat med tydlighet och kände sig själv nöjd med sitt agerande vilket den duktiga spelaren bekräftade.

Överdomare/domare blir tackad av förälder efter match
En spelare skriker och härjar under en tävling och överdomaren/domaren pratar lugnt och sansat med spelaren efter matchen om vikten av uppträda bra/juste med respekt för motståndaren och spelare i andra intilliggande hagar (som kan bli störda av skrik). Efter samtalet mellan domare och spelare kommer föräldern till spelaren och tackar för bra feedback och att det var bra att domaren pratade lite extra med spelaren.

Agera som mentor
Domare/överdomare som tar rollen som mentor mot spelare och andra domare får uppskattning för att de vill dela med sig av sin kompetens. Det blir vinn-vinn-situation både för motparten, som får del av erfarenheten, samtidigt som domaren förstår att förmedla på ett bra och inspirerande sätt – även domaren får en härlig feeling för sitt bidrag till utveckling till andra.

Gott ledarskap
En domare lyckas skapa god kontakt med spelare vid inträdet i hagen och i samband med hälsningen på coacher. Det visar på ett gott ledarskap som många gånger underlättar förståelsen för kommande beslut i hagen.
Kanske kan det vara något exempel som du kan lära av? I alla fall ger exemplen ovan en insyn i fina lärtillfällen för funktionärer och spelare inom svensk bordtennis.

#pingisförallaöverallt