TRYGG PINGIS

Svenska Bordtennisförbundet har tagit fram ett utbildningsmaterial om Trygg Pingis som ska hjälpa styrelser, föreningar, föreningsledare, spelare, tränare, domare, tävlingsledare och alla andra att tillsammans arbeta för att främja ett gott och trivsamt pingisklimat i tränings- och tävlingssammanhang.
Främst är materialet till för att barn och ungdomar inom svensk bordtennis ska få chans att finnas, verka och ha roligt i en trygg pingismiljö.
Förebyggande arbete är en viktig del i detta och det stödjer SBTF genom att tillhandahålla ett utbildningsmaterial, som med fördel kan genomföras i form av samtal och utbyte av erfarenheter i lärgrupper.

Innehåll

Länk – video om Trygg Pingis
• Trygg Pingis för styrelser och föreningsledare – fyra delar
• Världens bästa pingisföräldrar – fem delar
Inklusive “Första (Regel-) Hjälpen för matchfunktionärer”
• Trygg Pingis för spelare och tränare – fyra delar
Inklusive video om “Serva säkert”
• Lärgruppsmaterial för handledare/ledare för lärgrupper och deltagare
• Riktlinjer och handlingsplan för Trygg Pingis
• Riktlinjer för registerutdrag
• Logga Trygg Pingis
När föreningen arbetar aktivt med Trygg Pingis kan loggan till exempel användas i samband med förhandlingar med kommunen, samarbetspartners och sponsorer.
Länk till hela materialet – Trygg Pingis

Låt oss främja trygga pingismiljöer, utbilda och förebygg otrygghet samt hantera om och när något händer.

Hur utbildar vi oss inom föreningen?
Det är viktigt att vi tar Trygg Pingis på allvar och att vi alla vill bidra till en trygg och bra pingismiljö för våra barn och ungdomar.
Materialet finns samlat i en PDF-fil och alla föreningar och dess medlemmar har fri tillgång till det via Svenska Bordtennisförbundets hemsida. Eftersom utbildningsmaterialet kan genomföras i lärgrupper, och det i sin tur kan generera stöd från RFS/SISU, i form av både personella och ekonomiska resurser, så förordar vi att ta hjälp av er RF/SISU-konsulent som finns i ett RF/SISU­ distrikt nära er.
Materialet är framtaget för olika målgrupper inom föreningen. En ide är att utse en Trygg Pingis­ ambassadör i föreningen, med ett genuint intresse och engagemang, för att tillsammans med styrelsen bestämma hur, när och i vilken omfattning föreningen ska starta och gå vidare.

Vilken målgrupp är viktigast? Vad har vi störst behov av? Hur viktigt är det att styrelsen är förebilder och går före?
När planeringen är gjord och målgruppen som startar arbetet med Trygg Pingis i föreningen är identifierad är det bara att köra i gång. Hur du registrerar en lärgrupp framgår av utbildningsmaterialet Trygg Pingis. Lycka till!

Vilket stöd kan föreningen få?
Lärgruppsledare och processledare kan RF/SISU hjälpa till med eftersom de arbetar med alla idrottsfrågor som inte är idrottsspecifika. Trygg Idrott, som är det övergripande begreppet, är inte idrottsspecifikt. Ta därför kontakt med föreningens RF/SISU-konsulent, så får ni bra hjälp och stöd.

Svenska Bordtennisförbundet vill betona att det är oerhört viktigt att alla Sveriges bordtennisföreningar kommer i gång med arbete för Trygg Pingis. Därför kommer vi att lägga med åtminstone en del (valfri) av Trygg Pingis, som obligatorisk att genomföra, om föreningen söker projektstöd inom ldrottOnline för 2024.

Under 2024 är det obligatoriskt att genomföra minst en del av Trygg Pingis i samband med beviljade projektstödsansökningar i IdrottOnline.

Vill föreningen genomföra hela eller delar av utbildningen Trygg Pingis finns möjlighet att söka projektmedel för det via IdrottOnline. Logga in här, klicka dig sen vidare till Idrottsmedel-applikationen och sök efter rätt formulär. Obs! Du måste vara föreningens ordförande, kassör eller “idrottsmedel firmatecknare” för att kunna ansöka.

Lycka till och hör av dig till Marit Brodd Almgren med frågor, marit@sbtf.se, tel: 073-749 08 11.

Varför ska vi genomföra Trygg Pingis och vad får vi för det?
Att svensk bordtennis bidrar till trygga idrottsmiljöer för barn och ungdomar – det är en självklarhet. Det är varje bordtennisförenings skyldighet att jobba med frågorna. Nu finns alla förutsättningar och det är dessutom enkelt, roligt och givande.
När föreningen arbetar aktivt med Trygg Pingis finns en logotyp att ladda hem så att föreningar kan visa för kommunen, partners och andra att man tar trygga idrottsmiljöer för barn och ungdomar på allvar.
Hjälp oss att slå ett slag för Trygg Pingis!

Kontaktperson
Marit Brodd Almgren
marit@sbtf.se

PARTNERS

STIGA
CRAFT
STUPA
Kosta
Hello Swedenq
SPORRONG