BORDTENNISGYMNASIER

Målet med Svenska Bordtennisförbundets medverkan i bordtennisgymnasierna är att spelarna ska få möjlighet att kombinera skola och elitidrott, och bli väl förberedda inför en framtida elitkarriär. Vi söker dig som är engagerad och vill göra en elitsatsning.

Målet med Svenska Bordtennisförbundets medverkan i bordtennisgymnasierna är att spelarna ska få möjlighet att kombinera skola och elitidrott och att vara väl förberedda inför en framtida elitkarriär. Vi söker dig som är engagerad och vill göra en elitsatsning.

Det innebär följande:

 • Ha klart uttalade mål med din bordtennis och ha ambition att lära dig och göra det som krävs för att genomföra en helhjärtad satsning.
 • Att utvecklas som människa och spelare genom bordtennis.
 • Att inse betydelsen av sunda vanor och positiva attityder.
 • Att erhålla kunskap om vilka faktorer som påverkar prestationen samt tillämpa dem i praktiken.
 • Att med en vid syn på livet prova på och dra nytta av alla de möjligheter som finns samt de erfarenheter du får och utifrån dem skapa en vinnande väg mot målet.
 • Att hela tiden skapa bättre förutsättningar genom att förbättra och stärka dina förmågor.

Vid frågor vänligen kontakta:

Daniel Ellermann, daniel@sbtf.se

Från och med höstterminen 2023 startar Svenska bordtennisförbundet upp två nya RIG – ett i Halmstad och ett i Söderhamn.
Vi har totalt 8+8 platser på dessa RIG och i strävan efter att ha en jämn könsfördelning och förutsättningar för större utveckling för alla spelare har vi valt att ha ett RIG i Halmstad med tjejfokus och ett i Söderhamn med killfokus.

Observera att tjejfokus (Halmstad) respektive killfokus (Söderhamn) inte hindrar tjejer från att söka till Söderhamn och killar från att söka till Halmstad. Det är möjligt för tjejer att bli antagna till Söderhamn och killar att bli antagna i Halmstad men för att nå högsta sportsliga effektivitet, med fler antal spelare från samma kön på ett och samma ställe med en landslagscoach kopplad till respektive kön på orten samt för att nå en förbättrad jämn könsfördelning, tror vi att tjejfokus respektive killfokus är rätt väg att gå. Vi strävar efter att ha en så jämn könsfördelning som möjligt totalt sett på våra två RIG.

Ansvarig RIG-tränare i Halmstad är Kim Nylander och i Söderhamn Mattias Ekdahl. RIG-tränarna jobbar tätt ihop med NIU-tränarna på orten för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för spelarna. I Halmstad finns NIU-tränarna Fredrik Håkansson, Sebastian Lundahl, Ulf Carlsson och Fabian Åkerström och i Söderhamn Peter Blomqvist och Thomas von Scheele.

Cirka två till tre spelare kommer antas per år till respektive RIG och inbjudan till öppet hus till respektive RIG kommer skickas direkt till de högst rankade killarna respektive tjejerna födda 2008 första halvan av oktober. Öppet hus kommer ske under november månad. Övriga spelare som börjar gymnasiet hösten 2024 och som önskar komma på öppet hus kan mejla en förfrågan till landslagsansvarige Daniel Ellermann, daniel@sbtf.se.

På båda RIG:en finns ett team av olika funktioner runt spelarna som på olika sätt har tillsyn och delaktighet i spelarnas vardag. Frukost och lunch fås på skolan, men det erbjuds även möjlighet till matlådor för en enklare middagshantering. RIG:en hjälper även till med lämpliga boendealternativ.

Läs mer här om vilka program med mera som finns på respektive RIG-ort:
Sannarpsgymnasiet i Halmstad, RIG med tjejfokus
Staffansgymnasiet i Söderhamn, RIG med killfokus

Nedan finner du samtliga tillstyrkta NIU-gymnasier i Sverige med länk till skolan för mer information samt kontaktpersoner till rektorn och bordtennisansvariga. NIU-systemet är främst till för en regional intagning.
Klicka på skolnamnet för att komma till skolans egen sida.
Ansökan öppnar den 5 oktober

Staffansgymnasiet, Söderhamn
Skolan erbjuder sina samtliga program (14st) att kombinera med NIU.
Information om skolan
Rektor:
Fredrik Lindkvist, fredrik.lindkvist@hufb.se, 010-454 13 13
Information om specialidrott/träning
Peter Blomquist, suifblomman@hotmail.com, 070-392 90 19

Sannarpsgymnasiet, Halmstad
Skolan erbjuder fem program att kombinera med NIU.
Information om skolan
Rektor: Hans-Ove Sandberg, hans-ove.sandberg@halmstad.se, 070-560 47 88
Information om specialidrott/träning
Henrik Carlsson, NIU-samordnare, henrik.carlsson@halmstad.se, 073-360 17 73
Ulf Tickan Carlsson, tickan.uc@gmail.com, 070-821 21 36
Fredrik Håkansson, figge_haakan@hotmail.com, 070-875 26 54

Stockholms Idrottsgymnasium, Stockholm
Skolan erbjuder sina samtliga program (3st) att kombinera med NIU.
Information om skolan
Rektor:  Verner Gerholm, verner.gerholm@idrottsgymnasiet.se
Information om specialidrott/träning
Fredrik Sohlberg, Koordinator NIU: fredrik.sohlberg@idrottsgymnasiet.se, 072-389 61 90
Thomas Johansson,  thomas.johansson@idrottsgymnasiet.se, 070-797 78 24

Tibblegymnasiet, Täby (Stockholm)
Skolan erbjuder fyra program i kombination med NIU.
Information om skolan
Rektor: Liisa Gellerstedt, liisa.gellerstedt@tibble.nu
Information om specialidrott/träning
Göran Cumzelius, Koordinator NIU: goran.cumzelius@tibble.nu, 070-975 29 12

Filbornaskolan, Helsingborg
Skolan erbjuder fyra program att kombinera med NIU.
Information om skolan
Rektor: Anders Nilsson, Anders.Nilsson@helsingborg.se, 042-10 24 01
Information om specialidrott/träning
Anders Karlsson, anka61@hotmail.com, 070-362 51 91

Karlskrona Kommunala gymnasier, Karlskrona
Skolan erbjuder cirka 15 program att kombinera med NIU.
Information om skolan
Rektor: Victor Karlsson, victor.lindbergkarlsson@skola.karlskrona.se, 0455-304148
Information om specialidrott/träning
Per Rydquist, Ansvarig NIU, per.rydquist@skola.karlskrona.se, 0455-304 203
Joel Svensson, tt@joelsvensson.se, 070-914 66 92

Carl Engströmgymnasiet, Eslöv
Skolan erbjuder cirka elva program att kombinera med NIU.
Information om skolan
Rektor: Eva Östberg, eva.ostberg@eslov.se, 0413-622 19
Information om specialidrott/träning
Lisa Beltzen-Jacobsson, ansvarig NIU, lisa.beltzen-jacobsson@eslov.se
Mattias Andersson, matte@eai.se, 073-852 27 44

Att det undervisas i specialidrottsämnet bordtennis syftar till att öka och fördjupa kunskaper om människan i fysisk aktivitet, med tonvikt på kunskaper inom specialidrotten. Ämnet syftar även till att fördjupa kunskapen om träningslära och till att bli medveten om varför övning, träning och ansträngning är förutsättningar för att utöva idrott på elitnivå. Dessutom ges eleverna en helhetssyn på sitt idrottsutövande.

De viktigaste delarna inom specialidrotten är:

 • Bordtennisträning och dess tillämpning
 • Bordtennisens teori, teknik och strategi
 • Uppföljning och analys av träning och tävling
 • Personlig utveckling
 • Idrotts- och prestationspsykologi
 • Funktionärs- och regelkunskap
 • Träningslära
 • Näringslära
 • Sunda vanor
 • Anatomi, fysiologi och rörelselära
 • Ledarskap
 • Kommunikation och kroppsspråk

För många elever innebär avståndet till ett bordtennisgymnasium att man inte kan bo kvar hemma under terminerna. Skolan, ofta i samverkan med lokala bordtennisföreningen, kommer att hjälpa till med anskaffning av bostad, viss hjälp och tillsyn. Ytterst är det du och din familj som är ansvarig för att du är mogen att klara ett självständigt boende.

Ekonomi
Till elever på riksidrottsgymnasier (RIG) är hemkommunen skyldig att betala för utbildning, samt oftast även ett inackorderings- och resebidrag. För elever till certifierade gymnasier (NIU) gäller att din hemkommun godkänner studier på annan ort för att du ska kunna erhålla dessa bidrag. Statligt studiestöd utgår i form av ett studiebidrag. Eleverna svarar själva för kostnader för uppehälle, mat och fickpengar. Ta reda på vad som gäller för din hemkommun.

RIG, har nationellt intag och alla som söker dit är med i det första urvalet till utbildningarna man söker. Du ansöker via Svenska Bordtennisförbundet, ansökan är öppen mellan 5 oktober-1 december. Du får besked om din idrottsliga antagning senast 31:a januari.
OBS, du söker ditt gymnasieprogram som vanligt, kontakta din nuvarande studievägledare för assistans. Den idrottsliga antagningen garanterar inte att du kommer in på ditt förstaval.

Anmälan RIG

NIU, ansöker du till via Svenska Bordtennisförbundet, ansökan är öppen mellan 5 oktober-1 december. Du får besked om din idrottsliga antagning senast 31:a januari.
OBS, om inte aktuell NIU skola har nationellt intag, vilket i regel de kommunala skolorna inte har, behöver man kolla upp om sin hemkommun har samarbetsavtal med kommunen NIU skolan ligger i. Har hemkommunen inte det så är det risk att man inte kan söka gymnasieutbildningen i första urvalet. Kontakta aktuellt NIU:s rektor för mer information. Din nuvarande studievägledare kan också hjälpa dig.

Anmälan NIU

PARTNERS

STIGA
CRAFT
STUPA
Kosta
Hello Swedenq
SPORRONG