Domarkonferens 2023 – check

av | 2023-08-21 | Domare

Svenska Bordtennisförbundet, SBTF, arrangerar varje år en domarkonferens inför start av ny säsong. I år har konferensen för första gången anordnats i vackra Norrköping dit tillresta deltagarna från nästan hela Sverige fanns på plats under dagarna två.

Målgruppen för konferensen är domaransvariga i distrikten kompletterat med andra förbundsdomarrepresentanter. I år hade SBTF betonat vikten av att involvera fler yngre domare, vilket resulterade i sex deltagare under 25 år.

Programmet i grova drag var följande:

  • Regelgenomgång för tävling- och seriespel
  • Varningar
  • Distriktsdomarutbildning – vad behövs framåt för förbättringar?
  • Modiga unga domare vid Ungdoms-EM i Polen: Två av fyra aktuella fanns på plats och berättade om nyvunna erfarenheter; Fredrica Dufvenheim och Samuel Olsson
  • Praktiskt pass lett av Emily Knutsson och Samuel Olsson
  • Trygg Pingis – vad är det?
  • ÖD-uppdrag: arvode, förtydligade förväntningar och obligatoriska årliga uppdateringar
  • Parabordtennis och rekrytering: Alexander Öhgren medverkar via länk
  • Hemsidan – tips och trix
  • Återrapportering till hemmadistriktets övriga domare

För att stötta och hjälpa deltagarna till aktivitet och engagemang varvades programmet med bikupor, grupparbeten och workshops. Många frågor och diskussioner i konferensrummet avverkades under konferensdagarna.

Tänk att två av världens 25 högst utbildade pingisdomare var med och ledde konferensen, svarade på frågor och gav kluriga case att fundera på till deltagarna. Det kan inte vara många landsförbunds domare som får vara med om det…?! Tack till Rebecca Bergfeldt och Ingrid Bogren för det!

Det som kändes fräscht och nytt i år var att vi fick med just den här lite större grupperingen av yngre domare, personer som tänker lite nytt och lite annorlunda. Mycket roligt att flera av dem kunde bidra med input och egna programpunkter, som var mycket uppskattade av övriga deltagare.

Nu återstår arbetet med att ta reda på svaren på de parkerade frågorna samt skicka ut aktuellt material till deltagarna. I sina respektive hemmadistrikt kommer återrapportering att ske på lämpligt sätt – allt utifrån vad som är möjligt och bäst. Håll utkik i en mejlkorg nära dig. Kanske bjuds du in till en traditionsenlig köttbullsmacka med tillhörande muntlig, fysisk information?! Eller så kanske en digital träff är det som passar bäst i ditt distrikt?

SBTF kompletterar upp fysisk domarkonferens med bland annat digitala träffar för överdomare och Pingisligadomare. Håll dig uppdaterad på hemsidan (nytt upplägg med regler och dokument kommer runt 1 september – ingen regelsamling kommer att publiceras längre). Ett sista tips är den Facebook-grupp för Bordtennisdomare i Sverige, den kan användas till både det ena och det andra.

Som en ung deltagare uttryckte det: nu bygger vi broar!
#buildingbridges

Foto: SBTF